Џини коефицијент

Из Википедије, слободне енциклопедије
Џини коефицијент друштвеног дохотка у свету.

Џини коефицијент (енгл. Gini index, Gini ratio) представља најчешће коришћену меру неједнакости. Џини коефицијент је италијански статистичар и социолог Корадо Џини и објавио 1912. у раду Варијабилност и променљивост (итал. Variabilità e mutabilità).[1][2]

У случају апсолутне једнакости Џини коефицијент има вредност 0, а у случају апсолутне неједнакости вредност 1.[3][4] Теоретски је могуће да вредност Џини коефицијента буде и већа од 1 уколико су приходи неке особе имају негативан приход.

Посматрано на нивоу света Џини коефицијент се креће у интервалу до око 25% у скандинавским и неке средњеевропским државама и до око 60% у неким афричким и државама Латинске Америке. За државе Организација за економску сарадњу и развој, Џини коефицијент се креће у распону од 0,24 до 0,49, при чему је за Словенију најнижи а за Чиле највиши.[5] Државе у Африци имају највише Џини коефицијенте, при чему Јужноафричка република има највиши са 0,7.[6][7]

Према вредностима Џини коефицијената Србија се налази на нивоу просека држава региона.

Постоје проблеми при објашњењу Џини коефицијента. Демографска структура треба да се узме у обзир. Државе са старијом структуром, или где постоји високи наталитет, доживљавају скок Џини коефицијента.

Референце[уреди]

  1. ^ Gini, C. (1912). "итал. Variabilità e mutabilità" 'Variability and Mutability', C. Cuppini, Bologna, 156 pages. Reprinted in Memorie di metodologica statistica (Ed. Pizetti E, Salvemini, T). Rome: Libreria Eredi Virgilio Veschi (1955).
  2. ^ Gini, C. (1909). "Concentration and dependency ratios" (in Italian). English translation in Rivista di Politica Economica, 87 (1997), 769–789.
  3. ^ „Current Population Survey (CPS) – Definitions and Explanations“. US Census Bureau. 
  4. ^ Note: Gini coefficient becomes 1, only in a large population where one person has all the income. In the special case of just two people, where one has no income and the other has all the income, the Gini coefficient is 0.5. For 5 people set, where 4 have no income and the fifth has all the income, the Gini coefficient is 0.8. See: FAO, United Nations – Inequality Analysis, The Gini Index Module (PDF format), fao.org.
  5. ^ „Income distribution – Inequality: Income distribution – Inequality – Country tables“. OECD. 2012. 
  6. ^ „South Africa Overview“. The World Bank. 2011. 
  7. ^ Ali, Mwabu and Gesami (March 2002). „Poverty reduction in Africa: Challenges and policy options“ (PDF). African Economic Research Consortium, Nairobi. 

Извори[уреди]