Џујин табела

Из Википедије, слободне енциклопедије

Ова бопомофо табела је потпун списак свих џујин/бопомофо слогова кориштени у стандардном мандаринском језику. Сваки слог у ћелији се састоји од приступ слога (колоне) и финала (редови).

Финали су подређени у групама ㄚ, ㄧ, ㄨ и .

ㄧ, ㄨ и групације означавају комбинације оних финала са финалима из групе . Празна ћелија показује да одговарајући слог не постоји у стандардном мандаринском језику.

Напомињемо да ова табела показује могуће комбинације иницијале и финале у стандардном мандаринском језику, али не показује тонове, које су једнако важни за правилан изговор кинеског. Иако нека комбинација почетника-финала имаје неке слогове које користе свако од 5 различитих тонова, већина не. Неки користе само један тон.

Еквивалентни пинјин иницијали и финали су на листи поред њихових бопомофо почетника и финала. Бопомофо исписи у овој страници може се такође упоредити са слоговима који користе романизацију пинјин фонетског система у страници: пинјин табела.

Иницијали
Бопомофо нема Бопомофо
Бопомофо Пинјин еквив. b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s Пинјин еквив. Бопомофо
Група

Финали
(U+312D.svg) -i -i (U+312D.svg) Група

Финали
a
















a
o




o
e














e
ê ê
ai















ai
ei











ei
ao
















ao
ou
















ou
an

















an
en














en
ang

















ang
eng

















eng
er er
Група

Финали
i









i Група

Финали

ia










ia

io
io

ie




















ie

iai
iai

iao




















iao

iu














iu

ian




















ian

in
















in

iang










iang

ing




















ing
Група

Финали
u

















u Група

Финали

ua












ua

uo




























uo

uai












uai

ui
























ui

uan




























uan

un


























un

uang












uang

ong


























ong
Група

Финали
ü




ü Група

Финали

ue










ue

üan








üan

ün








ün

iong






iong
Бопомофо Пинјин еквив. b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s Пинјин еквив. Бопомофо
Бопомофо нема Бопомофо
Иницијали