Критички регионализам

Из Википедије, слободне енциклопедије
Тадао Андо пример критичког регионализма
Сиднејска зграда опере у пристаништу Сиднеја Јорн Укорн

Критички регионализам у архитектури је приступ који тежи да се супростави универзалности и недостатку значења који се појављује у модерној архитектури користећи се елементима и утицајем околине која доприноси осјећању припадности и значењу. Иако се стил сматра реакцијом на Модерну архитектуру сам стил се користи многим истим модерним доктринама и критичким филозофским приступом. Стил се у многим земљама у развоју сматра посебном формом постмодерне (не исто што и Постмодерна архитектура)

Критички регионализам се разликује од Регионализма који за разлику од Критичког регионализма тежи да оствари један напрема један однос са изворном архитектуром контекста на врло директан начин без универзалне филозофије и за дате доктрине.

Критички регионалисти[уреди]Покрети у уметности
Ренесанса · Маниризам · Барок · Рококо · Неокласицизам · Романтизам · Реализам · Прерафаелити · Академизам · Импресионизам · Неоимпресионизам · Постимпресионизам
ХХ век
Модернизам · Кубизам · Експресионизам · Апстракција · Плави јахач · Die Brücke · Дадаизам · Фовизам · Нова уметност · Plakatstil · Баухаус · Поп арт · Де стијл · Декоративна уметност · Апстрактни експресионизам · Футуризам · Супрематизам · Конструктивизам · Надреализам · Минимализам · Концептуална уметност · Постмодернизам