Логички исказ

Из Википедије, слободне енциклопедије

Логички искази се дефинишу на следећи начин:

Нека је Var = \{p_1,...,p_n,...\} пребројив скуп исказних слова, \wedge,\vee,\Rightarrow,\Leftrightarrow,\neg логички оператори, а \top и \bot логичке константе.

  1. Исказна слова и логичке константе су логички искази
  2. Нека су A и B нека два логичка исказа. Тада су (A \land B), (A \lor B), (A \Rightarrow B), (A \Leftrightarrow B) и (\lnot A) такође логички искази
  3. Логички искази се добијају искључиво применом правила 1 и 2

Договор о брисању заграда[уреди]

  • спољне заграде се бришу
  • операције имају различит приоритет: \lnot највиши, \land, \lor нижи, а \Rightarrow,\Leftrightarrow најнижи. На пример, \lnot p \lor q \Rightarrow r је исто што и (((\lnot p) \lor q) \Rightarrow r).