Међународна матура

Из Википедије, слободне енциклопедије

Међународна матура (www.ibo.org) је међународна образовна фондација која нуди квалитетне програме међународног образовања за школе широм света. Основана је 1968. године у Женеви, Швајцарска, и све до 2007. називана Међународна организација матура (енг. International Baccalaureate Organization). Циљ Међународне матуре је да код ученика развије позитиван став према учењу, да охрабри међународну свест, да олакша прелазак из једне државе (школе) у другу, да максимално припрема ученике за већину факултета у свету. Године 2008. Међународну матуру похађало је више од 651 000 ученика из 2 390 школа у 129 држава света.

Наставни програми[уреди]

Међународна матура обухвата три школска програма (курса): за основну школу, за нижу средњу школу (1. и 2. разред гимназије) и за вишу средњу школу (3. и 4. разред гимназије). Школе курсеве нуде посебно или повезано, а настава је на једном од следећих језика: енглески, шпански, француски.

 1. Програм за основне школе (Primary Years Programme – PYP) за ученике између 3 и 12 година
 2. Програм за средње школе (Middle Years Programme – MYP) за ученике старости од 11 до 16 година
 3. Програм за матуранте (Diploma Programme – DP) за ученике од 16 до 19 година

Сваки од курсева укључује наставни програм, оцењивање ученика према узрасту, професионалну обуку наставника и процес ауторизације и евалуације школе. Нарочито је Диплома програм један од најпрестижнијих у свету.

Основне школе[уреди]

Програм за основне школе Међународне матуре(IB PYP) је трансдисциплинарно међународно образовање дизајнирано да подстакне развој целог детета. Фокусиран на укупан развој ученика узраста од 3 до 12 година, програм обухвата њихове социјалне, физичке, емотивне и културне потребе заједно са теоријским развојем.

Наставни програм обухвата пет битних елемената: концепте, знања, вештине, ставове, акцију. Компоненте знања се развијају испитивањем кроз шест интердисциплинарних тема глобалног значаја, подржане са шест предметних области. Наставници процењују ученике бирајући или дизајнирајући методе према резултатима учења. У току и након добијања ауторизације школе, наставници учествују на обукама и семинарима за извођење Програма за основне школе Међународне матуре.

Ниже средње школе[уреди]

Програм за ниже средње школе (IB MYP) је међународно образовање дизајнирано да помогне развој ученичког знања, разумевања, ставова и вештина потребних да би се могло активно и одговорно учествовати у мењању света. Намењен је узрасту 11 до 16 година. Школски документи се штампају на енглеском, француском, шпанском и кинеском језику, али школе могу нудити програме и на другим језицима.

Наставни програми садрже осам група предмета заједно са језгром од пет интерактивних области. Предметне групе су: први и други језик, физичко васпитање, науке, уметности, математика, технологија и друштво. Интерактивне области су: приступи учењу, заједница и служба, довитљивост, околиш, здравље и социјално васпитање.

Програм за матуранте[уреди]

Диплома програм (IB DP), тј. програм за матуранте, захтеван је двогодишњи курс међународног образовања намењен ученицима узраста од 16 до 19 година. Настава се држи на енглеском, шпанском или француском језику. Широко је признат на већини водећих светских факултета.

Подучава да знање није само скуп чињеница. Припрема ученике за факултет и охрабрује их да:

 • постављају изазовна питања;
 • уче како да уче;
 • развију јак осећај себе и своје културе;
 • развију способност комуницирања и разумевања људи из других земаља и култура.

Наставни програм се састоји од шест група предмета заједно са језгром од три дела. Групе предмета су: први (матерњи) језик, други (страни) језик, друштвене науке, експерименталне науке, математика и информатика, уметности. Језгро чине теорија знања, матурски рад и креативност–активност–служба.

Школе код нас[уреди]

У Србији програме Међународне матуре нуде три школе. Сви програми су на енглеском језику.

 1. Гимназија Црњански, приватна школа. Нуди Диплома програм од фебруара 2006.
 2. Гимназија Руђер Бошковић, приватна школа. Нуди Диплома програм од априла 2006.
 3. Међународна школа Београд, независна и непрофитна организација, придружена Удружењу школа и колеџа Енглеске и Европском удружењу међународних школа. Диплома програм нуди од априла 2005. године, од августа 2006. нуди Програм за средње школе, а од марта 2007. нуди Програм за основне школе.

У Босни и Херцеговини програме Међународне матуре нуде три школе. Програми су на енглеском језику.

 1. Гимназија Бања Лука, државна школа Републике Српске. Нуди Диплома прогам од јула 2006.
 2. Друга гимназија Сарајево, државна школа Федерације БиХ. Диплома програм нуди од августа 2000. а Програм за средњу школу од новембра 2007.
 3. Колеџ уједињеног свијета у Мостару, међународна школа. Нуди Диплома програм од септембра 2006.

У Црној Годи програме Међународне матуре нуди једна школа. Програми су на енглеском језику.

 1. Међународна школа Knightsbridge Schools International Montenegro, приватна школа. Од 2010. године нуди програм за предшколско (3 до 5 година) и основношколско образовање (5 до 11 година), за који је ауторизована од стране Организације Међународне матуре. Од септембра 2013. школа ће почети да нуди програм за средње школе.

Диплома програм[уреди]

То је програм за матуранте, осмишљен за ученике последње две године средњих школа, пре уласка на универзитет. У многим школама једна или две године припрема („Пре ДП“) претходе уласку у формални ДП.

По завршетку Диплома програма Међународне матуре, ученик добија диплому за упис на факултете. Овој дипломи није потребна нострификација приликом уписа на водеће светске универзитете. Број универзитета у свету који не признају Диплома програм се сваке године смањује. Листа универзитета који прихватају диплому ММ се може наћи на званичном сајту организације ММ.

Посебно у САД, Диплома програм је признат као пуноправан са нивоом образовања на колеџу, и приступање ученика са високим ММ оценама награђује се додатним кредитима за упис. У овом погледу је потпуно једнак Програму за рани улазак (Advanced Placement Program), или чак супериорнији од њега, зависно од институције вишег образовања којој се приступа.

Курикулум[уреди]

Наставни предмети су распоређени у шест група, у теменима шестоугла који обухвата језгро са још три активности ученика. Групе предмета су: матерњи језик, други језик, друштвене науке, експерименталне науке, математика и уметност. Из списка предмета организације ММ обавезна су 2 предмета: матерњи језик и математика (у неким школама је поред ових, обавезан и још један предмет), а ученик бира остале – по један из сваке групе. Током две године ученик:

 • студира шест предмета из шест група;
 • напише један матурски рад;
 • следи курс теорије знања ;
 • учествује у креативности, акцији, служби.

При томе:

 • три предмета студира на вишем нивоу, са 6 часова седмично;
 • три предмета студира на стандардном нивоу, са 4 часа седмично.

Оцењивање[уреди]

Оцењивање ученика је интерно и екстерно. На крају програма ученик добија завршне оцене означене бројем од 1 до 7 из сваког предмета и може бити награђен са до 3 бода за успешно урађен матурски рад и теорију знања. Матуранти могу максимално освојити 45 поена на дипломи. Потребно је минимално 24 поена за диплому, уз испуњавање свих обавеза курикулума. Ако ДП кандидати не испуне све делове програма они још увек могу добити сертификат да су похађали програм. Полагању екстерног (завршног) испита је могуће приступити још два пута, у мају или у новембру исте године или наредних година.

Програм[уреди]

Подручја предмета[уреди]

Ученици који похађају матурски програм узимају по један предмет из сваке групе, са најмање три (али не више од четири) предмета на вишем нивоу (ВН), и најмање два (али не више од три) предмета на стандардном нивоу(СН). Предмети на вишем нивоу захтевају око 240 сати предавања током 2 године, док предмети на стандардном нивоу захтевају најмање 150 сати. Ученици могу такође изабрати мање предмета, али у том случају неће добити диплому, него добијају сертификат по мање строгим правилима.

 • Група 1: Језик А1 – Матерњи језик – генерално учеников најјачи језик, и омогућен је за више од 80 језика (српски језик је такође омогућен). Студенти могу да изаберу да се сами подучавају на стандардном нивоу, ако њихов матерњи језик није подучаван у школи у овој категорији.
 • Група 2: Други језик – Додатни језик, узет као А2, Б (СВ или ВН) или ab initio језик (СН). Ова група може бити замењена са другим А1 језиком.
 • Група 3: Друштвене науке – историја (историја Америке, историја Европе, историја Африке, историја западне Азије, историја источне и југоисточне Азије, исламска историја, итд. су курсеви који су понуђени генерално, али не и увек – у зависности од земље у којој се испитаник налази и из које је он сам), економија, бизнис и менаџмент, географија, психологија, филозофија, информационе технологије у глобалном друштву.
 • Група 4: Експерименталне (природне) науке – Предмети: физика, хемија, биологија, системи околине, и технологија дизајна.
 • Група 5: Математика и информатика – Предмети су: математика (математичка подучавања (СН) (за студенте без подлоге о аритметици), математика на стандардном нивоу (СН) – одређено предзнање и владање рачунањем; математика на вишем нивоу (ВН) – 'математички методи') и напредна математика (СН) – све остале опције са вишег нивоа) и информатика – овај курс је изборан (односно, није замена за остале математичке курсеве).
 • Група 6 Уметност – Предмети: визуелна уметност, музика и театар, односно позоришна уметност.

Уместо предмета из групе 6, кандидат може изабрати неки предмет из осталих група. Без обзира на избор, предмет одабран у шестој групи је само референца, као кандидатово „шесто подручје“.

Главна критика против програма јесте да наводно подстиче дискриминацију уметника, дозвољавајући већу специјализацију у осталим групама а потенцијално изостављајући предмет из 6. групе, док, с друге стране, не нуди такву опцију за оне који воле уметност. Као одбрана се износи да кандидат може да употреби својих педесет сати КАС-а да побољша посебно те делове свога знања и интересовања.

Сви предмети се оцењују екстерном и интерном оценом, укључујући завршни испит који се изводи широм света у мају (за школе на северној хемисфери) и у новембру (за школе на јужној хемисфери).

Природа интерног оцењивања зависи од природе самог предмета. Интерни радови носе од 20 до 30 процената у сваком предмету и оцењивани су од стране школског професора, а узорак од најмање пет ученичких радова из сваког предмета је оцењиван од стране модератора кога одређује организација ММ. Екстерно оцењивање се проводи од стране оцењивача одређеног од стране организације ММ.

Матурски рад[уреди]

Ученици морају написати есеј од највише 4.000 речи (минимално 2.500 да би били оцењени, док је 3.500 препоручени минимум) из једног од предмета које слушају али не и међу-предмету (било који предмет истраживања који је у ствари могуће истражити, а није потребно да га ученик узима за испит на крају) са темом и називом који су они изабрали. Овај задатак омогућава самостално истраживање и захтева производњу разумљиво написаног папира. Сваки ученик је упућен ментору, који је обично школски професор или стручњак у том пољу, који ће пратити процес и извршити увид у квалитет коначног производа. Ако се матурски рад (иначе, скраћено ЕЕ, енгл. Extended Essay) не преда, кандидат неће моћи добити диплому.

КАС[уреди]

КАС је скраћеница за Креативност, Акцију, Службу (Creativity, Action, Service). Сваки студент мора испунити најмање 150 сати током 2 године обављањем нечега креативног, учествовањем у спортским или другим физичким активностима, или у социјалном раду у заједници. Генерални савет за КАС јесте да се активности расподеле равномерно између креативности, акције и службе, тако да сваки део захтева 50 сати рада. По завршетку активности, ученици достављају доказе о њиховом извршењу, како би стекли право на диплому.

Теорија знања[уреди]

Сваки студент мора завршити курсТеорије знања (енгл. Theory of Knowledge – ТоК), који циља на то да подстакне ученике на критичко размишљање и основе учења. Да би се испунили захтеви за ТЗ, диплома кандидати морају писати ТЗ есеј 1200–1600 речи на задати наслов (изабран између десет понуђених), као и презентовати свој проблем из ТЗ целом разреду на одабрану тему. Као и претходна два дела језгра, и Теорија знања је обавезна компонента диплома програма.

Спољашње везе[уреди]

Спољашње везе[уреди]