Пилкроу

Из Википедије, слободне енциклопедије
Знаци интерпункције

Апостроф ( ' ) ( )
Заграде ( ( ) ) ( [ ] ) ( { } ) ( 〈 〉 )
двотачка ( : )
запета ( , )
црта ( ) ( ) ( ) ( )
тротачка ( ) ( ... )
узвичник ( ! )
тачка ( . )
повлака ( - ) ( )
интеробенг ( )
знак питања ( ? )
наводници ( ‘ ’ ) ( “ ” )
тачка са запетом ( ; )
коса црта ( / )
размак (   ) и интерпункт ( · )

Остали

амперсанд ( & )
астериск ( * ) и астеризам ( )
@ ( @ )
обрнута коса црта ( \ )
булет ( , још )
обелиск ( † ‡ )
степен ( ° )
знак за број ( # )
пилкроу ()
прим ( )
тилда ( ~ )
доња црта ( _ )
усправна црта/пајп ( | )


Пилкроу (енгл. Pilcrow; ¶) је параграфски знак или алинеа (лат. a linea - од линије, линијски). То је типографски карактер који се обично користи за денотирање индивидуалних параграфа. Овај неалфабетски симбол варира у зависности од штампаног облика, али овде наведени облик је типичан. Пилкроу се може користити као увучени ред одвојених параграфа, а њиме се може означавати и нови параграф као нови засебан део грађе. У средњем веку се пилкроом обележавао нови ток мисли, пре но што је физички дискретан параграф постао конвенција.

Пилкроу

Пилкроу се обично црта као наопака графема „P“, али се може наћи и као наопако „D“.

Пилкроу се у неким круговима зове и „козје ноге“.