Сибиларизација

Из Википедије, слободне енциклопедије

Сибиларизација је морфофонолошки процес у коме је исход стварање дентално-алвеоларних сугласника, тј. сибиларизација представља гласовну промену при којој гласови К, Г и Х прелазе у Ц, З и С испред самогласника И. Ова промена је карактеристична за српски језик.

Гласовне промене
палатализација | сибиларизација | непостојано А | промена Л у О | губљење сугласника | сажимање самогласника | разједначавање самогласника | јотовање | једначење сугласника по звучности | једначење сугласника по месту творбе | преглас | превој самогласника | покретни самогласници