Синкопа (музика)

Из Википедије, слободне енциклопедије
Изглед синкопа насталих спојем четвртинских, осминских и шеснаестинских нотних вредности у непрекидну ноту. Знак за нагласак, акцент = >.

Синкопа (енг. syncopation, фр. syncope)[1] је метричко-ритмичка фигура која настаје спојем ненаглашеног и наглашеног тактовог дела. Нагласак се преноси на лак тактов део, тј. на почетак синкопе. Због нарушеног нормалног распореда нагласака у такту, синкопа у музици исказује душевни немир.[2]


Синкопа[3] је увек наглашена. Највише се употребљава у џез-музици, у којој су честе појаве низа синкопа.


Правилна и неправилна синкопа[уреди]

Састав вредности нота одређује да ли је синкопа: 1. правилна или 2. неправилна.1. Правилна синкопа
Правилна синкопа настаје од нота једнаких трајања.
Написана правилна синкопа звучи:
2. Неправилна синкопа
Неправилна синкопа настаје од нота различитих трајања.
Написана неправилна синкопа звучи:


Приказ настанка синкопе између два такта[уреди]

У дводелном и троделном такту (2/4, 3/4, 3/8) наглашена је прва јединица бројања, а у четвороделном (4/4, 4/8...) наглашене су прва и трећа. Остале су ненаглашене.


уместо: добија се:
Ако се веже наглашена нота d у другом такту са истоименом претходном,
нагласак прелази на ту, првобитно ненаглашену ноту d у првом такту.
то звучи:
Звучни приказ горњег примера (пре везивања нота).
Звучни приказ горњег примера (везане ноте d).


Приказ настанка синкопе у границама такта[уреди]

Исто се дешава и код краћих нотних вредности.


уместо: настаје:
Ако се веже наглашена нота d у другом тактовом делу са истоименом претходном,
нагласак прелази на ту, првобитно ненаглашену ноту d у првом тактовом делу.
то звучи:
Звучни приказ горњег примера (пре везивања нота).
Звучни приказ горњег примера (везане ноте d).
што се пише и овако:
Други пример изнад може се и овако написати.
то звучи:
Звучни приказ горњег примера синкопе.

Референце[уреди]

Види још[уреди]


Музички појмови
Теорије музикеТонски системНотеПомоћне линијеЛигатураТачкаПродужење трајања тонаКорона (музика)СтупањСтепенПолустепенЦео степенНотна главаНотни вратбарјачићРеброНотна вредностЦела нотаПоловина нотеЧетвртина нотеОсмина нотеШеснаестина нотеТридесетдвојина нотеПаузаПауза за више тактоваТактТактицаЗавршницaЈедноставни тактовиСложени тактовиПромена тактоваAlla breveСинкопаНеправилне тонске групеТриолаКвинтолаСекстолаСептолаПредтактУзмахХроматска лествицаЕнхармонски тоновиТоналитетПаралелна лествицаКонсонанцаДисонанцаMетрономске ознакеОзнаке за интерпретацијуДекрешендоПредзнаци уз кључПредзнациДвострука повисилицаДвострука снизилицаДвострука разрешницаАртикулацијаЛегатоАгогикаЧитање с листаТранспозиција8vaМузицирањеМузикалностАбревијатурeAttaccaРепетицијаПрима и секонда волтаНотне скраћеницеbisVI-DEAd libitumЦезураРеченицаФразаФразирањеИнтерпретацијаИмпровизацијаА капелаАликвотно певањеТехника дахаДувачки инструментиИнтонацијaШтимовањеЗвучна виљушкаDa capoDa capo al fineDa capo al CodaDa capo al segnoDal segnoDal segnoDal segno al FineDal segno al CodaАкцентУкрасиКратки предударДуги предударПралтрилерМордентГрупетоТрилерДвоструки предударВишеструки предударСолистичка каденцаКомпозицијаОпусСтилови у музициОркестрацијаКорепетицијаСнимањаКонцерт-приредбаКонцерт-композицијаПублика
СвирачИзвођачМузичарСолистаИнтерпретаторУметникРепродуктивни уметникКларинетиста...
Музичко школство у СрбијиОсновна музичка школaСредња музичка школаМузички факултет
Списак музичких инструменатаПодела музичких инструменатаМембранофони инструментиИдиофони инструментиКордофони инструментиАерофони инструментиЕлектрофони инструменти
Подела музике