Филозофија

Из Википедије, слободне енциклопедије
Info non-talk.svg Овом чланку или једном његовом делу је потребно прерађивање.

То подразумева уклапање потпунијег и тачнијег садржаја, уклањање сувишног и неодговарајућег текста, додавање референци и слична уређивања, како би се добио квалитетан и енциклопедијски чланак.

Чланак је означен овим шаблоном дана.месеца.године. и не налази се ни у једној од постојећих категорија.
Погледајте како се мења страница или страницу за разговор за помоћ. Уклоните ову поруку када завршите.


Филозофија је наука која се бави општим и фундаметалним проблемима у вези са реалношћу, постојањем, знањем, вредностима, разумом, умом и језиком.[1][2] Лексикон страних речи и израза дефинише филозофију као „мудрост, научни рад на изграђивању општег погледа на свет и сам тај поглед на свет“.[3].

Реч филозофија долази из старогрчког φιλοσοφία лат. philosophia што у буквалном преводу значи љубав према мудрости.[4][5][3] Питагори се приписују речи филозоф и филозофија. Реч је уведена као супротност софистима — мудрацима важним у антички Грчки који су продавали своје знање као учитељи — док се филозофи, као људи који воле мудрост, нису бавили мудрошћу због новца.

Области филозофије[уреди]

Филозофија изучава више поља као што су епистемологија, логика, метафизика, етика и естетика.[6][7] [8]

Епистемологија[уреди]

Vista-xmag.png За више информација погледајте чланак Епистемологија

Епистемологија или теорија сазнања се бави природом и обимом знања,[8] попут односа између истине, веровања и теорије оправдања.

Скептицизам је позиција у којој се доводи у питање свака могућност која би потпуно потврдила сваку истину. Регрес аргумент је основни проблем у епистемологији. Јавља се када у потпуности желимо да докажемо изјаву П, за чији доказ нам треба други доказ. Тада добијемо ланац који може имати три облика који су сви према Минхаузеновој трилеми недовољни. Једна опција је инфинитизам, где је ланац траје вечно. Друга опција је фундатионализам где се ланац доказа на крају ослања на основна уверења или аксиоме који остају недоказани. Последња опција је кохерентизам где прави ланац доказа кружи тако да доказ на крају самог себе доказује.

Рационализам је позиција према којој у процесу сазнања пресудну улогу и значај има разум. Према емпиризму , посматрање преко чулног искуства је извор знања. Рационализам тврди да сваки могући предмет знања може се препознати из кохерентних просторија без посматрања. Емпиризам такође тврди да је бар неко знање само ствар посматрања и често наводи концепт tabula rasa, где се појединци не рађају са менталним садржајем тј. да се знање гради на основу искуства или перцепције. Епистемолошки солипсизам је идеја да постојање света изван ума је неодговорљиво питање.

Парменид (око 500. п. н. е.)

Логика[уреди]

Vista-xmag.png За више информација погледајте чланак Логика

Метафизика[уреди]

Vista-xmag.png За више информација погледајте чланак Метафизика

Морална и политичка филозофија[уреди]

Vista-xmag.png За више информација видети Етика и Политичка филозофија

Естетика[уреди]

Vista-xmag.png За више информација погледајте чланак Естетика

Естетика се бави лепотом, уметношћу, уживањем, емотивним вредностима, перцепцијом, питањем укуса и осећањима.

Специјализоване гране[уреди]

Појам филозофије[уреди]

Традиција филозофског мишљења дуга је више од 2500 година и представља једну од најширих области академског изучавања. Уопштено гледано, филозофија је сваки облик рационалног истраживања који настоји да одгонетне и пронађе принцип бивствовања или постојања. У филозофској традицији можемо пронаћи велики број различитих приступа и метода, почев од сократовог метода постављања питања у облику дијалога, па све до аналитичке филозофије, која традиционалне филозофске проблеме (као што су истина или постојање апсолутног) превазилази логичком анализом језика. У традиционалном смислу филозофија се бави фундаменталним истраживањем основних феномена људске егзистенције, као што су сазнање, уметност, логика или етика. Предмет савремених филозофских истраживања могу бити најразличитије теме, почев од филозофске логике, па све до филозофије секса или филозофије спорта. Филозофија у савременом смислу такође укључује и истраживања основних принципа различитих интелектуалних дисциплина, а такви правци добијају име према називу дисциплине чијим се проучавањем баве, као што су филозофија математике или филозофија науке.

Филозофско држање (од Сократa и Платона, па до класичне немачке филозофије) подразумева тежњу ка откривању натчулних или апсолутних принципа егзистенције, па стога можемо рећи да је филозофија традиционално повезана са питањима и проблемима откровења или просветљења у различитим учењима хришћанских теолога и теозофа. Међутим, оно што савремену филозофију разликује од античке или средњовековне јесте њено јасно разликовање од науке и религије. Овај преокрет донела је научна револуција XVII века, током које су истакнути појединци, заинтересовани за изучавање природе и њених закона, себе називали „природним филозофима“. Развој универзитета, професионализација науке и осамостаљивање појединих научних дисциплина довели су до тога да се филозофија у академском смислу ограничи на нешто ужи круг проблема и питања којима се може бавити.

Ипак, још увек је релативно распрострањено схватање према коме се филозофија бави питањима која су ван домашаја природних наука и религије. Традиционално одређење филозофије као мишљење мишљења (видети Аристотелови списи: Метафизика), мишљење другог реда или мета ниво мишљења, налази се у самим коренима континенталне филозофије и још увек је прилично распрострањено. Међутим, за разлику од религије, која се заснива на идејама вере и откровења, филозофија настоји да у што већем броју случајева пружи рационално објашњење својих ставова.

Такође постоји уобичајено, свакодневно или лаичко схватање филозофије, према коме се она своди на „питања о смислу живота“.

Основне филозофске методе су анализа, критика, интерпретација и спекулација, иако филозофска истраживања често обухватају доста шири круг различитих интересовања.

Периодизација развоја филозофије[уреди]

 1. Античка филозофија (од VII века п. н. е. до 529. г.)
 2. Средњовековна филозофија (од 529 г. до XV века)
 3. Модерна филозофија (од XV века до Хегелове смрти 1831. г.)
 4. Савремена филозофија (од 1831. године до данас)

Области филозофског изучавања[уреди]

Онтологија односно „метафизика“ проучава основе цјелокупне стварности, или биће свега бивствујућег. Име онтологија се појављује први пут у XVII век-у, а име метафизика у I веку п. н. е.. Аристотел је науку о првим узроцима стварности називао првом филозофијом или теологијом. Немачки филозоф Кристијан Волф разликовао је онтологију као општу метафизику од посебних метафизика: теологија, психологија и космологија.

"Биће“ је током историје филозифије тумачено као темељ постојања ничим условљен, као апсолут или супстанција. Супстанција се различито тумачила: идеја код Платона, бивство код Аристотела, дух и материја код Декарта, апсолутни дух код Хегела, воља за моћ код Ничеа... Теорија сазнања или епистемологија се бави основним принципима сазнања, односно основним претпоставкама нашег сазнајног апарата и његових функција. Уместо овог појма користи се и појам гносеологија. Називи потичу од грчких ријечи gnosis (знање) и episteme (сазнање). Њеним оснивачем се сматра енглески филозоф Џон Лок из XVII века. Теорија сазнања проучава корене настанка, услове могућности, порекло и границе људског сазнања.

Филозофија науке изучава и систематски анализира основне појмове научне праксе као што су теорија, закон, експеримент, верификација, вероватноћа, интерпретација), као и проблеме могућности будућег развоја и крајњег досега (овдје се преклапа са епистемологијом) научног сазнања.

Логика је филозофска дисциплина која проучава формалне структуре основних облика мишљења или ваљаног закључивања (дедукција, индукција). Основни логички појмови, који потичу још из античког периода (Аристотел), јесу појам, суд и закључак. Етика се бави изучавањем и одређивањем појмова доброг и исправног. Као филозофска дисциплина проучава мотиве, циљеве и норме човјековог дјеловања и моралног просуђивања. Сама ријеч потиче од грчке ријечи ethos - обичај. Предмет етике је морал.

Естетика се бави посебним обликом људског стваралашства - уметношћу. Термин естетика је први пут употребио Баумгартен у XVIII веку. Она испитује лијепо и вриједно у умјетности, суштину умјетничког стварања и доживљаја умјетничког дјела.

Филозофија политике је грана филозофије која се бави појмовима и аргументима политичког мишљења. Њен главни проблем је разјашњење природе политичке моћи и њеног ограничења путем друштвених установа, као и оправдавање постојања државе.

Аксиологија (грчки: axios - вриједан, достојан дивљења) је грана филозофије која се бави вриједностима: моралним, научним, умјетничким, политичким, економским религијским и др.

Филозофска антропологија (грчки: anthropos - човјек) се бави суштином тј. природом људског бића.

Референце[уреди]

 1. Teichman & Evans (1999), стр. 1.
 2. A.C. Grayling (1999). „Editor's Introduction“. In A.C. Grayling, ed. Philosophy 1: A Guide through the Subject. vol. 1. Oxford University Press. стр. 1-. ISBN 978-0198752431. „The aim of philosophical inquiry is to gain insight into questions about knowledge, truth, reason, reality, meaning, mind, and value. Other human endeavors explore aspects of these same questions, not least art and literature, but it is philosophy that mounts a direct assault upon them...“ 
 3. 3,0 3,1 Милан Вујаклија; Лексикон страних речи и израза (издање из 1980); страна 987.
 4. „Online Etymology Dictionary“. Etymonline.com Приступљено 22. 8. 2010.. 
 5. The definition of philosophy is: "1.orig., love of, or the search for, wisdom or knowledge 2.theory or logical analysis of the principles underlying conduct, thought, knowledge, and the nature of the universe". Webster's New World Dictionary (Second College ed.). 
 6. „Undergraduate Program | Department of Philosophy | NYU“. Philosophy.fas.nyu.edu Приступљено 17. 8. 2012.. 
 7. „Aesthetics- definition“. Merriam-Webster Dictionary Приступљено 14. 12. 2010.. 
 8. 8,0 8,1 G & C. Merriam Co. (1913). Noah Porter. ed. Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913 ed.). G & C. Merriam Co.. стр. 501- Приступљено 13. 5. 2012.. „E*pis`te*mol"o*gy (?), n. [Gr. knowledge + -logy.] The theory or science of the method or grounds of knowledge.“ 

Литература[уреди]

Уводи[уреди]

Тематски уводи[уреди]

Антологије[уреди]

 • Classics of Philosophy (Vols. 1 & 2, 2nd edition) by Louis P. Pojman
 • Classics of Philosophy: The 20th Century (Vol. 3) by Louis P. Pojman
 • The English Philosophers from Bacon to Mill by Edwin Arthur
 • European Philosophers from Descartes to Nietzsche by Monroe Beardsley
 • Contemporary Analytic Philosophy: Core Readings by James Baillie
 • Existentialism: Basic Writings (Second Edition) by Charles Guignon, Derk Pereboom
 • The Phenomenology Reader by Dermot Moran, Timothy Mooney
 • Medieval Islamic Philosophical Writings edited by Muhammad Ali Khalidi
 • A Source Book in Indian Philosophy by Sarvepalli Radhakrishnan, Charles A. Moore
 • A Source Book in Chinese Philosophy by Wing-tsit Chan
 • Kim, J. and Ernest Sosa, Ed. (1999). Metaphysics: An Anthology. Blackwell Philosophy Anthologies. Oxford, Blackwell Publishers Ltd.
 • The Oxford Handbook of Free Will (2004) edited by Robert Kane
 • Husserl, Edmund and Donn Welton (1999). The Essential Husserl: Basic Writings in Transcendental Phenomenology, Indiana University Press. ISBN 978-0-253-21273-3
 • Cottingham, John. Western Philosophy: An Anthology. 2nd ed. Malden, MA: Blackwell Pub., 2008. Print. Blackwell Philosophy Anthologies.

Референтни радови[уреди]

 • A Sourcebook of Chinese Philosophy by Chan, Wing-tsit.
 • Essentials of Neo-Confucianism: Eight Major Philosophers of the Song and Ming Periods by Huang, Siu-chi
 • The Oxford Companion to Philosophy edited by Ted Honderich
 • The Cambridge Dictionary of Philosophy by Robert Audi
 • The Routledge Encyclopedia of Philosophy (10 vols.) edited by Edward Craig, Luciano Floridi (available online by subscription); or
 • The Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy edited by Edward Craig (an abridgement)
 • Encyclopedia of Philosophy (8 vols.) edited by Paul Edwards; in 1996, a ninth supplemental volume appeared that updated the classic 1967 encyclopedia.
 • International Directory of Philosophy and Philosophers. Charlottesville, Philosophy Documentation Center.
 • Directory of American Philosophers. Charlottesville, Philosophy Documentation Center.
 • Routledge History of Philosophy (10 vols.) edited by John Marenbon
 • History of Philosophy (9 vols.) by Frederick Copleston
 • A History of Western Philosophy (5 vols.) by W. T. Jones
 • History of Italian Philosophy (2 vols.) by Eugenio Garin. Translated from Italian and Edited by Giorgio Pinton. Introduction by Leon Pompa.
 • Encyclopaedia of Indian Philosophies (8 vols.), edited by Karl H. Potter et al. (first 6 volumes out of print)
 • Indian Philosophy (2 vols.) by Sarvepalli Radhakrishnan
 • A History of Indian Philosophy (5 vols.) by Surendranath Dasgupta
 • History of Chinese Philosophy (2 vols.) by Fung Yu-lan, Derk Bodde
 • Instructions for Practical Living and Other Neo-Confucian Writings by Wang Yang-ming by Chan, Wing-tsit
 • Encyclopedia of Chinese Philosophy edited by Antonio S. Cua
 • Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion by Ingrid Fischer-Schreiber, Franz-Karl Ehrhard, Kurt Friedrichs
 • Companion Encyclopedia of Asian Philosophy by Brian Carr, Indira Mahalingam
 • A Concise Dictionary of Indian Philosophy: Sanskrit Terms Defined in English by John A. Grimes
 • History of Islamic Philosophy edited by Seyyed Hossein Nasr, Oliver Leaman
 • History of Jewish Philosophy edited by Daniel H. Frank, Oliver Leaman
 • A History of Russian Philosophy: From the Tenth to the Twentieth Centuries by Valerii Aleksandrovich Kuvakin
 • Ayer, A.J. et al., Ed. (1994) A Dictionary of Philosophical Quotations. Blackwell Reference Oxford. Oxford, Basil Blackwell Ltd.
 • Blackburn, S., Ed. (1996)The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford, Oxford University Press.
 • Mauter, T., Ed. The Penguin Dictionary of Philosophy. London, Penguin Books.
 • Runes, D., Ed. (1942). The Dictionary of Philosophy. New York, The Philosophical Library, Inc.
 • Angeles, P.A., Ed. (1992). The Harper Collins Dictionary of Philosophy. New York, Harper Perennial.
 • Bunnin, N. et al., Ed. (1996) The Blackwell Companion to Philosophy. Blackwell Companions to Philosophy. Oxford, Blackwell Publishers Ltd.
 • Hoffman, Eric, Ed. (1997) Guidebook for Publishing Philosophy. Charlottesville, Philosophy Documentation Center.
 • Popkin, R.H. (1999). The Columbia History of Western Philosophy. New York, Columbia University Press.

Спољашње везе[уреди]

Викикњиге
Викикњиге имају више информација о: