R (програмски језик)

Из Википедије, слободне енциклопедије
R
R logo.svg
Модел: 3.1.0
Појавио се: 1993 [1]
Аутор(и): R Development Core Team
Дизајнер(и): Ross Ihaka and Robert Gentleman
Актуелна верзија: Through SVN
Датум актуелне верзије:

; Грешка у изразу: Непознати интерпункцијски карактер "{".

Утицаји: S
Оперативни системи: Cross-platform
Лиценца: GNU General Public License
Званична веб локација: http://www.r-project.org/

У рачунарству, R је програмски језик и програмско окружење за статистичке израчуне и графике. Он је изведба S програмског језика са лексичком семантиком инспирисаном Scheme (програмски језик) -ом. R су створили Рос Ихака и Роберт Џентлмен[2] на Аукланд универзитету (University of Auckland), Нови Зеланд, а сад га развија R Development Core Team. Назван је дјелимично према именима аутора, а дјелом као игра ријечи на име S.[3]

R језик је постао стандард међу статистичарима који развијају статистички софтвер,[4][5] и широко је коришћен за развој статистичког софтвера и анализу података.[5]

R је дио ГНУ пројекта.[6] Његов изворни код је слободан и под условима које даје ГНУ-ова општа јавна лиценца, а прекомпилиране бинарне верзије су обезбјеђене за различите оперативне системе. R користи интерфејс командне линије, кроз више графичких корисничких окружења.

Особине[уреди]

R обезбјеђује широк избор статистичких (линеарних и нелинеарних модела, класичних статистичких тестова, анализа временских серија, класификација, кластери, и остало) и графичких техника. R, је слично као S, пројектован као прави програмски језик, и омогућава корисницима додатну функционалност дефинисањем нових функција. Постоји више важних разлика, али доста кода може бити искориштен као S, непромјењен. Много R-овог система је такође писана у овом језику, што га чини лакшим за кориснике при формирању алгоритама. Код захтјевних задатака, C, C++ и Фортран код може бити повезан и покренут. Напредни корисници могу писати C код за манипулисање R-ових објеката директно.

R може бити проширен, кроз пкете обезбјеђене од корисника, за специфичне функције или специфичне области проучавања. Због свог S наслеђа, R има бољу подршку за Објектно-оријентисано програмирање него остали статистички програмски језици. Проширивост R-а је олакшана и његовим попустљивим језичким опсегом.[7]

Сљедећа предност R-а су његове графичке могућности, које обезбјеђују графике квалитета довољно доброг за публиковање који укључују математичке симболе. R има сопствени LaTeX-олики формат докумената, који се користи за представљање свеобухватне документације, преко интернета у бројним форматима или као штампана копија.

Иако је R претежно кориштен од статистичара и практичара који захтјевају окружење за статистичке прорачуне и развој софтвера, такође може бити кориштен као општи алат за израчунавање матрица учинка упоредивог са оним од ГНУ Октав и његовог власничког конкурента, MATLAB.[8] RWeka[9] сучеље је додато популарном софтверу за излучивање података Weka које дозвољава могућност уписа и читања у arff формату који даље омогућава кориштење могућности програма.

Примјери[уреди]

Сљедећи примјери илуструју основе синтаксе језика и кориштење командне линије.

Дијагностички графови начињени plot.lm() функцијом. Примјери укључују математичке ознаке на осама, од доле лијево.
> x <- c(1,2,3,4,5,6)  # Create ordered collection
> y <- x^2       # Square the elements of x
> mean(y)        # Calculate arithmetic mean of y
[1] 15.16667
> var(y)        # Calculate sample variance
[1] 178.9667
> summary(lm(y ~ x))  # Fit a linear regression model

Call:
lm(formula = y ~ x)

Residuals:
1    2    3    4    5    6
3.3333 -0.6667 -2.6667 -2.6667 -0.6667 3.3333

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -9.3333   2.8441 -3.282 0.030453 *
x       7.0000   0.7303  9.585 0.000662 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 3.055 on 4 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9583,   Adjusted R-squared: 0.9478
F-statistic: 91.88 on 1 and 4 DF, p-value: 0.000662

> par(mfrow=c(2, 2))  # Request 2x2 plot layout
> plot(lm(y ~ x))    # Diagnostic plot of regression model

Види још[уреди]

Референце[уреди]

 1. ^ A Brief History R : Past and Future History, Ross Ihaka, Statistics Department, The University of Auckland, Auckland, New Zealand, available from the CRAN website
 2. ^ „Robert Gentleman's home page“ Приступљено 20. 7. 2009.. 
 3. ^ Kurt Hornik. The R FAQ: Why is R named R?. ISBN 3-900051-08-9 Приступљено 29. 1. 2008.. 
 4. ^ Fox, John and Andersen, Robert (January 2005). "Using the R Statistical Computing Environment to Teach Social Statistics Courses" (PDF). Department of Sociology, McMaster University. Добављено дана 3. 8. 2006..
 5. ^ а б Vance, Ashlee (6. 1. 2009.). „Data Analysts Captivated by R's Power“. New York Times Приступљено 28. 4. 2009.. „R is also the name of a popular programming language used by a growing number of data analysts inside corporations and academia. It is becoming their lingua franca...“ 
 6. ^ „What is R?“ Приступљено 28. 4. 2009.. 
 7. ^ Jackman, Simon (Spring 2003). „R For the Political Methodologist“ (PDF). The Political Methodologist (Political Methodology Section, American Political Science Association) 11 (1): 20–22 Приступљено 3. 8. 2006.. 
 8. ^ „Speed comparison of various number crunching packages (version 2)“. SciView Приступљено 3. 11. 2007.. 
 9. ^ „RWeka: An R Interface to Weka. R package version 0.3-17“. Kurt Hornik, Achim Zeileis, Torsten Hothorn and Christian Buchta Приступљено 2009. 

Литература[уреди]