Republičko javno pravobranilaštvo

Из Википедије, слободне енциклопедије

Republičko javno pravobranilaštvo je državni organ kojem je, shodno Zakonu o javnom pravobranilaštvu, povereno obavljanje poslova pravne zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije.

Nadležnosti[уреди]

Republičko javno pravobranilaštvo, prema Zakonu o javnom pravobranilaštvu, obavlja sledeće poslove:

  • preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima i drugim nadležnim organima radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa Republike Srbije, njenih organa i organizacija i drugih pravnih lica čije se finansiranje obezbeđuje u budžetu Republike ili iz drugih sredstava Republike;
  • može pred Ustavnim sudom Republike Srbije pokrenuti postupak za ocenu ustavnosti zakona, drugih propisa i opštih akata kad oceni da su mu ovim propisima neposredno povređena prava i interesi;
  • u sudskim i upravnom postupku zastupa Republiku Srbiju i njene organe i organizacije, radi ostvarivanja njihovih imovinskih prava i interesa i ima položaj zakonskog zastupnika;
  • može zastupati i druga pravna lica u pogledu njihovih imovinskih prava i interesa kad interesi tih pravnih lica nisu u suprotnosti sa funkcijom koju vrši;
  • u slučajevima u kojima to priroda spora dopušta, pre pokretanja parnice ili drugog postupka preduzima potrebne mere radi sporazumnog rešavanja spornog odnosa;
  • daje pravnim licima čija imovinska prava i interese zastupa, na njihov zahtev, pravna mišljenja u vezi sa zaključivanjem imovinsko pravnih ugovora i pravna mišljenja o drugim imovinsko pravnim pitanjima.

Određene nadležnosti Republičkog javnog pravobranilaštva utvrđene su i u drugim propisima, a između ostalih, Zakonom o javnoj svojini, Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, Zakonom o opštem upravnom postupku, Zakonom o javnim nabavkama, Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonom o privrednim društvima, Poslovnikom Vlade Republike Srbije itd.

Organizacija[уреди]

Funkciju Republičkog javnog pravobranilaštva vrši republički javni pravobranilac, kojeg postavlja Vlada Republike Srbije na četiri godine i može biti ponovo postavljen. Republički javni pravobranilac ima zamenike koje postavlja Vlada Republike Srbije i koji poslove zamenika vrše kao stalnu dužnost. Republički javni pravobranilac odgovara za svoj rad i rad Republičkog javnog pravobranilaštva Vladi, a zamenici republičkom javnom pravobraniocu i Vladi.

Sedište Republičkog javnog pravobranilaštva je u Beogradu, Nemanjina 26.

Republičko javno pravobranilaštvo ima i 11 odeljenja u gradovima u Srbiji (Požarevac, Zaječar, Niš, Subotica, Zrenjanin, Valjevo, Leskovac, Kraljevo, Užice, Kragujevac i Novi Sad), u kojima se obavljaju poslovi Republičkog javnog pravobranilaštva na područuju upravnih okruga, gradova i opština za koje su odeljenja obrazovana.

U Republičkom javnom pravobranilaštvu formiran je i Sekretarijat, kao posebna unutrašnja organizaciona jedinica, u okviru koga funkcioniše i Pisarnica Republičkog javnog pravobranilaštva.

Republičko javno pravobranilaštvo izdaje stručni časopis — Bilten, koji uređuje Redakcijski odbor, sačinjen od sedam zamenika republičkog javnog pravobranioca.

Funkciju republičkog javnog pravobranioca od 14. oktobra 2013. godine obavlja Snježana Prodanović.

Vidi još[уреди]

Izvori[уреди]

  • Zakon o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 43/91)
  • Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Republičkom javnom pravobranilaštvu

Spoljašnje veze[уреди]