Zvučna izolacija

Из Википедије, слободне енциклопедије

Zvučna izolacija je svojstvo građevinske konstrukcije da u što većoj meri spreči prenošenje zvučne energije iz jednog prostora u drugi. Zvučna izolacija se deli na:

  • zvučnu izolaciju od vazdušnog zvuka i
  • zvučnu izolaciju od strukturnog zvuka.

Zvučna izolacija ostvaruje se arhitektonsko–građevinskim merama u objektu.

Zvučna izolacija ostvaruje se konstrukcijama kao što su: zid, pregrada, međuspratna konstrukcija (tavanica), prozori, vrata, plivajući pod, spušteni plafon i dr.

Zvučna izolaciona moć R[уреди]

Sl.1. Merenje zvučne izolacione moći R


Sl.2. Dijagram zvucne izolacione moći po tercama.jpg


Zvučna izolaciona moć R je fizička veličina koja karakteriše građevinsku konstrukciju (zid, međuspratnu konstrukciju, vrata, prozor i sl.) u pogledu zvučne izolacije od vazdušnog zvuka.

Zvučna izolaciona moć R određuje se u laboratorijskim uslovima, a na uzorku koji su površine 10-tak kvadrata ili više. Određivanje R propisano je standardima [1].

Zvučna izolaciona moć data je relacijom:

R = L_1 - L_2 + 10\log \frac{S}{A} ,


gde je: L1 – nivo zvučnog pritiska u predajnoj prostoriji,
L2 – nivo zvučnog pritiska u prijemnoj prostoriji,
S – povšina kroz koju zvučna energija prolazi,
A – ukupna apsorpciona površina u prijemnoj prostoriji.

Veličine L1, L2 i A određuju se u tercnim opsezima.

Za smisao fizičke veličine R i objašnjenje kako se ona utvrđuje može da posluži i skica data na sl.1.

U predajnoj prostoriji generiše se zvučna energija koja u prostoriji stvara nivo zvučnog pritiska L1. Deo ove energije prolazi kroz pregradu površine S u prijemnu prostoriju i u njoj stvara nivo zvučnog pritiska L2. Očigledno je da razlika L1-L2 predstavlja meru zvučne izolacije, a da bi se dobila i tačna vrednost zvučne izolacione moći ova razlika koriguje se članom 10log*S/A kojim se uzima u obzir veličina površine kroz koju zvučna energija prolazi kao i uticaj apsorpcije prijemne prostorije A.

Izolaciona moć je svojstvo građevinske konstrukcije. Ona ne zavisi od prijemnog i predajnog nivoa, niti od uticaja prijemne prostorije kao ni od veličine površine kroz koju zvučna energija dospeva. Izolaciona moć je fizička veličina koja je izrazito frekvencijski zavisna, a na sl.2. prikazan je dijagram zvučne izolacione moći po tercama. Izolaciona moć po tercama Ri određuje se barem za standardni niz terci od 100 Hz-3150 Hz (ukupno 16 terci) ili za prošireni niz od 50 Hz-5000 Hz (ukupno 21 terca). Samo za zvučne barijere izolaciona moć se određuje za terce od 100 Hz-5000 Hz (ukupno 18 terci).

Pored frekvencijske zavisnosti izolacione moći R koristi se i jednobrojna vrednost Rw kao reprezent dijagrama. Jednobrojna vrednost Rw zove se merodavna izolaciona moć. Ova vrednost se po pravilu daje u tehničkim uslovima kojim se obezbeđuje realizacija zvučne izolacije. Jednobrojna vrednost dobija se složenim postupkom pomeranja standardne krive tako da suma negativnih odstupanja izmerenih vrednosti od standardne krive ne bude veća od 32 dB. Sa tako pomerene standardne krive očitava se vrednost na 500 Hz koja predstavlja traženu jednobrojnu vrednost.

Mada je uobičajeno da se izolaciona moć izražava kao jednobrojna vrednost, proračune i analize zaštite od buke moguće je sprovesti jedino uzimajući u obzir frekvencijsku zavisnost.

  1. ^ SRPS ISO 140, Merenje zvučne izolacije u zgradama i zvučne izolacije građevinskih elemenata.