Саобраћајни знакови

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу
Знак опасности - Радови на путу
Знак забране
Знак обавештења - Бициклистичка стаза

Саобраћајни знакови су знакови постављени на улици који упозоравају учеснике у саобраћају како се треба сигурно понашати, односно која правила важе на одређеној деоници јавне улице. Они стављају до знања ограничење забране и обавезе које се учесници у саобраћају морају придржавати и дају потребна обавештења за сигурно и безбедно одвијање саобраћаја.


Постављају се са десне стране пута, поред коловоза, у смеру кретања возила и то тако да на једном стубу буду највише два знака.

Саобраћајни знакови су део саобраћајне сигнализације, који припадају и следеће категорије:

 • ознаке на коловозу или тротоару
 • светлосне ознаке на путу
 • браници или полубраници
 • привремена саобраћајна сигнализација
 • друге ознаке на путу

Уз саобраћајни знак може бити постављена допункса табла која је саставни део саобраћајног знака и која ближе одређује његово значење. Ако на месту на коме се поставља саобраћајни знак, због густине саобраћаја, прети опасност да учесници у саобраћају неће уочити знак, знак се мора поставити и на супротној страни, односно левој страни пута. [1]

Врсте знакова:

 1. Знакови опасности
 2. Знакови изричитих наредби
 3. Знакови обавештења
 • У саобраћају помажу и допунске табле, које стоје увек испод знакова.[2]

Садржај

Знакови опасности[уреди]

Служе за обавештење учесника о опасности на одредјеном делу пута. Обично се стављају на удаљености већој од 150м, имају облик једнакостраничног троугла, беле боје са црвеним ободом, а симболи на знаку су црне боје. У њих спадају:

 • Опасност на улици
 • Укрштање улица исте важности
 • Укрштање са споредном улицом под правим углом
 • Животиње на путу

Приближавање опасним кривинама[уреди]

 • Опасна кривина,
 • Кривина налево,
 • Кривина надесно,
 • Двострука кривина или више узастопних кривина од којих је прва надесно,
 • Двострука кривина или више узастопних кривина од којих је прва налево

Промена конфигурације пута[уреди]

 • Опасна низбрдица
 • Опасан успон
 • Сужење пута са десне стране
 • Сужење пута са леве стране
 • Сужење пута
 • Нераван коловоз-Опасне кривине и улегнућа
 • Нераван коловоз-Опасне кривине
 • Нераван коловоз-Опасне избочине

Близина посебне опасности[уреди]

 • Клизав коловоз
 • Покретни мост
 • Близина обале
 • Одроњавање камења са десне стране
 • Одроњавање камења са леве стране
 • Опасност од пожара
 • Неучвршћена банкина
 • Опасност на путу
 • Камење пршти

Промене у начину саобраћаја[уреди]

 • Раскрсница са кружним током саобраћаја
 • Саобраћај у оба смера
 • Наилажење на семафоре
 • Колона заустављање возила

Близина раскрснице где се укрштају/спајају путеви[уреди]

 • Укрштање путева исте важности
 • Укрштање са споредним путем под правим углом
 • Спајање споредног пута под правим углом са леве стране
 • Спајање споредног пута под правим углом са десне стране
 • Спајање споредног пута под оштрим углом са леве стране
 • Спајање споредног пута под оштрим углом са десне стране
 • Спајање споредног пута под тупим углом са леве стране
 • Спајање споредног пута под тупим углом са десне стране

Људи и животиње на путу[уреди]

 • Пешаци на путу
 • Близина пешачког прелаза
 • Деца на путу
 • Бициклисти на путу
 • Радови на путу
 • Животиње на путу
 • Дивљач на путу

Објекти на/у близини пута[уреди]

 • Близина авионске писте
 • Тунел, Трамвајска пруга
 • Прелаз пута преко железничке пруге са браницима или полу браницима
 • Прелаз пута преко железничке пруге без браника или полубраника
 • Приближавање прелазу пута преко железничке пруге

Знакови изричитих наредби[уреди]

То су знакови ограничења, обавезе и забране. Морају се постављати после сваке раскрснице. Основна боја знакова ограничења и забране је бела са црвеним ободом, а симболи и натписи су црне боје. Док је основна боја знакова обавезе плава, а симболи и наптиси су беле боје.

Знакови који одређују првенство пролаза у раскрсници[уреди]

 • Уступање првенства пролаза
 • Обавезно заустављање

Знакови забране кретања у одређеним смеровима[уреди]

 • Забрана саобраћаја у оба смера
 • Забрана саобраћаја у једном смеру
 • Забрана скретања улево
 • Забрана скретања удесно
 • Забрана полукружног окретања
Забрана саобраћаја у једном смеру

Знакови забране кретања за поједине категорије учесника у саобраћају[уреди]

 • Забрана саобраћаја за моторна возила
 • За аутобусе
 • За теретна возила
 • За возила која превозе материје које могу да изазову загађивање воде
 • Забрана саобраћаја возилима које превозе експлозив или лако запаљиве материје
 • Забрана саобраћја возилима које превозе опасне терете
 • За моторна возила која вуку прикључна возила
 • За сва моторна возила
 • Забрана саобраћаја за возила означена симболом

Знакови који намећу одређена правила понашања у току вожње[уреди]

 • Најмање растојање између возила
 • Забрана претицања за моторна возила
 • Забрана претицања за теретна возила
 • Ограничење брзине
 • Првенство пролаза за возила из супротног смера
 • Забрана давања звучних знакова

Знакови забране заустављања и паркирања[уреди]

 • Заобрана заустављања и паркирања
 • Забрана паркирања
 • Наизменично паркирање-непарни дани
 • Наизменично паркирање-парни дани

Знакови забране пролаза без заустављања[уреди]

 • Царина
 • Полиција
 • Путарина

Знакови за возаче моторних возила[уреди]

 • Најмање дозвољена брзина
 • Ланци на гумама
 • Ланац за снег

Знакови који означавају стазе којима је обавезно кретање за поједине учеснике у саобраћају[уреди]

 • Бициклистичка стаза
 • Пешачка стаза
 • Спојена стаза за бициклисте и пешаке
 • Стазе за јахаче

Знакови који прописују обавезан смер кретања за возила у саобраћају[уреди]

 • Обавезан смер-право
 • Десно
 • Лево
 • Полулево
 • Полудесно
 • Полукружно окретање
 • Обавезан смер кретања одређених возила

Знакови који прописују дозвољене смерове кретања за возила у саобраћају[уреди]

 • Дозвољени смерови-право и лево
 • Право и десно
 • Лево и десно

Знакови који наилазе на кружни ток, острво или неки други објекат[уреди]

 • Обавезно обилажење са десне стране
 • Са леве стране
 • Са обе стране
 • Кружни ток саобраћаја

Знакови обавештења[уреди]

То су знакови који нас обавештавају о потребна на путу којим се крећу.Имају облик квадрата, основна боја је жута са симболима и натписима црне боје, плава или зелена са симболима и натписима беле боје односно бела са симболима и натписима црне боје. Основа знакова туристичке сигнализације за туристичка одредишта од изузетног значаја је браон боје са натписима беле боје и симболима црне боје на белој основи. За остала туристичка одредишта основа знака је беле боје, оквир и натписи су црне боје, а симболи са одговарајућим програмима. Изузетно, на знаковима обавештења може бити употребљена црвена боја, али не може преовлађивати на знаку.

Обавештења и препоруке о начину вожње на одређеном делу пута[уреди]

 • Првенство пролаза у односу на возила из супротног смера
 • Пут са једносмерним саобраћајем
 • Пут са првенством пролаза
 • Завршетак пута са првенством пролаза
 • Брзина која се препоручује
 • Слепи пут
 • Препрека за успоравање саобраћаја
 • Означени пешачки прелаз
 • Деца на путу
 • Зона школе
 • Завршетак зоне школе
 • Пешачка зона
 • Крај пешачке зоне
 • Зона 30
 • Крај зоне 30
 • Зона успореног саобраћаја
 • Крај подручја успореног саобраћаја
 • Смер кретања возила које намерава да скрене улево на раскрсници на којој је скретање улево забрањено
 • Престројавање возила
 • Саобраћајна трака за возила јавног превоза путника
 • Завршетак саобраћајне траке за возила јавног превоза путника
 • Саобраћајна трака за спора возила
 • Заврсетак саобраћајне траке за спора возила
 • Табла за усмеравање - кривина улево;удесно
 • Дуга кривина улево и дуга кривина удесно
 • Опасна деоница пута

Престанак забрана и ограничења[уреди]

 • Престанак забране претицања свих моторних возила осим мотоцикала без приколице
 • Престанак ограничења брзине
 • Престанак свих забрана

Престанак обавеза[уреди]

 • Престанак најмање дозвољене брзине
 • Престанак обавезе ношења ланаца за снег
 • Завршетак бициклистичке стазе
 • Завршетак спојене бициклистичке и пешачке стазе

Знакови обавештења за вођење саобраћаја[уреди]

 • Кружна раскрсница
 • Престројавање возила са називима насељених места
 • Путоказ за излаз
 • Путоказ за престројавање за кретање до одређеног места
 • Назив петље

Означавање путева[уреди]

 • Ауто-пут
 • Завршетак ауто-пута
 • Табла за означавање излаза
 • Мотопут
 • Завршетак мотопута
 • Број пута
 • Број деонице пута и километража
 • Ограничење највеће дозвољене брзине на путевима у Републици Србији

Насеља[уреди]

 • Назив насељеног места
 • Завршетак насељеног места
 • Табла за означавање назива улица

Паркирање[уреди]

 • Зона у којој је ограничено трајање паркирања
 • Паркиралиште; гаража
 • Временски ограничено паркирање

Објекти на путу и у близини пута[уреди]

 • Болница
 • Станица за хитну помоћ
 • Радионица за оправку возила
 • Телефон
 • Бензинска пумпа
 • Хотел
 • Мотел
 • Кафана
 • Ресторан
 • Планински дом
 • Терен за камповање под шаторима и у приколицама
 • Ватрогасна служба
 • Аутобуско стајалиште
 • Трамвајска станица
 • Аеродром
 • Лука
 • Информација
 • Станица полиције
 • Путни објекат
 • Река
 • Одморалиште

Знакови обавештења који се односе на туристичку сигнализацију[уреди]

 • Туристичка информациона табла

Знакови обавештења за обележавање препрека на путу[уреди]

 • Обилазак
 • Скретање из једне коловозне траке у другу
 • Затварање саобраћајне траке - леве;десне
 • Предзнак за затварање саобраћајне траке - леве;десне
 • Предзнак за непосредно регулисање саобраћаја на месту на коме се изводе радови
 • Ограничење коришћења саобраћајне траке

Остали знакови обавештења[уреди]

 • Подземни или надземни пешачки пролаз
 • Излаз у случају опасности - лево;десно
 • Излаз у случају опасности - десно ;лево

[3]

Знакови обавештења за ток саобраћаја[уреди]

 • Кружни ток
 • Путоказ
 • Путоказна табла
 • Раскрсница
 • Најава насељеног места

Начин постављања саобраћајних знакова[уреди]

 • Саобраћајни знак се углавном поставља на шипку или на стуб јавне расвете, врло често се поставља и на стуб семафора, а неки пут и на зид зграде. Он може понекад да се помоћу посебног носача споји бочно са стубом јавне расвете, семафором или зидом зграде.

Референце[уреди]

Спољашње везе[уреди]