Janko Veselinović (pravnik)

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
Janko Veselinović
Janko Veselinović.jpg
Janko Veselinović
Biografija
Datum rođenja (1965-11-06)6. novembar 1965.(52 god.)
Mesto rođenja Knin
SFRJ
Državljanstvo  Srbija,
 Hrvatska.
Religija pravoslavac
Profesija pravnik
Univerzitet Univerzitet u Novom Sadu
Politička
partija
Pokret za Preokret (2015-)
Ranije:
Socijaldemokratska stranka
Demokratska stranka
(1998-2014)
Pokret za Preokret
Narodni poslanik Republike Srbije
(od 2008. godine)

Janko Veselinović (Knin, 6. novembar 1965) je doktor pravnih nauka, profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu[1] i narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Biografija[uredi]

Osnovnu školu "Dositej Obradović“ završio je u Žegaru, opština Obrovac. Prva dva razreda, opšte srednje škole završio je u Obrovcu, a zatim srednju upravnu školu u Zadru. Pravni fakultet[2] u Novom Sadu završio je 1990. godine. Magistrirao je na temu iz oblasti ugovora o trgovinskom zastupanju (agenturi), a doktorirao na temi pravnog regulisanja upravljanja u domaćem i uporednom pravu.

Profesionalna karijera[uredi]

Od 1991. do 2001. godine radio je u Poslovnom sistemu "YUCO" iz Novog Sada, na mestu diplomiranog pravnika, a kasnije kao generalni direktor "YUCO HEMIJE“. Odlukom Skupštine grada Novog Sada 2002. godine postavljen je na mesto direktora JKP „Novosadska toplana"[1], a od 2004. godine bio je pomoćnik sekretara za nauku i tehnološki razvoj Izvršnog veća Autonomne pokrajine Vojvodine. Od 2008. godine je narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu[2], predaje na agroekonomskom smeru predmet „Privredno pravo“, a na smeru Agroturizam i rurarni razvoj, predmet „Pravo i ugovori u turizmu“.

Politička karijera[uredi]

Predsednik je i jedan od osnivača Pokreta za PREOKRET koji je osnovan 12.06. 2015. godine i poslanik Pokreta za PREOKRET u Narodnoj Skupštini Republike Srbije. Pre toga je napustio Socijaldemokratsku stranku u koju je prešao istupanjem iz Demokratske stranke, u kojoj je bio od 1998. godine. Od 2004.do 2006. godine bio je potpredsednik Gradskog odbora DS u Novom Sadu. Takođe je bio član Pokrajinskog i Glavnog odbora Demokratske stranke. Od 2008.godine je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. U dva skupštinska mandata bio je zamenik šefa poslaničke grupe i to od 2012 do 2014. godine Poslaničke grupe Demokratske stranke i od 2014. godine, do istupanja, zamenik šefa Poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke. Zamenik je predsednika Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i predsednik skupštinskog Odbora za Srbe u dijaspori i regionu. Član je neformalne Zelene poslaničke grupe u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Zaštita manjinskih prava[uredi]

Bavi se i položajem Srba u regionu, posebno položajem Srba u Hrvatskoj. Inicijator je i jedan od osnivača tradicionalnih naučnih skupova koji se na temu srpsko-hrvatskih odnosa održavaju u Golubiću (Obrovačkom). Kopredsednik je međuvladinog mešovitog odbora za prava manjina između Srbije i Hrvatske. Aktivan je na planu pružanja pomoći izbeglicama u njihovoj integraciji i povratku. Predsednik je Saveta za izbegla, prognana i raseljena lica Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine. Autor je i stručnih članaka na temu položaja Srba u Hrvatskoj, položaju manjina u Srbiji i Hrvatskoj i pravne zaštite dijaspore u uporednom pravu. Član je Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje iz Novog Sada i Udruge za povijest, saradnju i pomirenje iz Golubića (Obrovačkog).

Stručne knjige i udžbenici[uredi]

 • Upravljački menadžment, stručna knjiga, Novi Sad, 2003, 327 str.
 • Poslovno pravo za menadžere, udžbenik, dr Darinka Nedeljković, Veselinović, J, 2005, 234 str.
 • Privredno pravo, udžbenik, Carić, S., Vitez, M., Veselinović, J., Novi Sad, 2006, 2008, 404 str.
 • Ugovori i sredstva plaćanja u turizmu, udžbenik, Veselinović, J., Novi Sad, 2011, 141 str.
 • Privredno pravo, udžbenik, Veselinović, J., Novi Sad, 2011, 231 str.

Književni rad[uredi]

 • Golubić[3] – obrovački, kroz vjekove i danas, Novi Sad, 2006, 132 str.
 • Golubić[4] – obrovački, kroz vjekove i danas, izmenjeno i dopunjeno izdanje, Novi Sad, 2010, 297 str.

Naučni radovi[uredi]

 • Privredna funkcija lizinga, Pravni život, 1997., No. 11, tom 3.
 • Prava i obaveze ugovornih strana kod ugovora o lizingu, Pravo – teorija i praksa, 1997, No. 12.
 • Ugovor o trgovinskom zastupanju u poslovnoj praksi, Pravni život, 1998. No. 11, tom 3.
 • Pravna priroda ugovora o trgovinskom zastupanju (agenturi), Pravo – teorija i praksa, 1999, No.1.
 • Normativno regulisanje poslovodnog menadžmenta u SRJ i državama sa prostora bivše SFRJ (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Slovenija), Pravo – teorija i praksa, 2001, No. 2.
 • Normativno regulisanje upravljačkog menadžmenta u SRJ i ostalim državama sa prostora bivše SFRJ, Pravni život, 2001, No. 11, tom 3.
 • Upravljački menadžment, Pravni život, 2003, No. 11, tom 3.
 • Upravljački menadžment – kod nas i u uporednom pravu, The Chance, 2004, No. 14.
 • Akcionarsko društvo prema novom zakonu o privrednim društvima, Pravo – teorija i praksa, 2005., No. 7-8.
 • Komanditno duštvo prema novom Zakonu o privrednim društvima, 2005, No. 9
 • Akcionarsko društvo kod nas prema novom Zakonu o privrednim društvima, Pravni život, 2005. No. 11, tom 3.
 • Akcionarsko društvo u Republici Srbiji prema novom Zakonu o privrednim društvima, Pravna riječ, časopis za pravnu teoriju i praksu, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, Banja Luka, 2005, No. 5.
 • Odnos Srbije prema Srbima u okruženju - istine i zablude, Mitovi i stereotipi nacionalizma i komunizma na prostoru bivše Jugoslavije/ - Salyburg, Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje - Novi Sad, Grafo marketing - Novi Sad, 09. maj 2008.
 • Povratak izbeglih i prognanih lica i zaštita manjinskih prava, kao uslov normalizacije odnosa Srba i Hrvata, urednik Gavrilović Darko, Srpsko – hrvatski odnosi u 20. veku – prošlost i perspektive, 2008, 21-36, Salzburg – Novi Sad, Institute for Historical Justice and Reconciliation, Center for History, Democracy and Reconciliation. ISBN 978-86-86601-05-6. COBISS.SR-ID 235201287 UDC 329(497.4/.7):316.344 CIP 94(497.11:497.5)“19“(082)
 • Položaj, značaj i perspektive stranaka srpske i hrvatske manjine u Hrvatskoj i Srbiji, urednik Gavrilović Darko, Serbo-Croat Relations: Political Cooperation and National Minorities, 2009, Salzburg – Novi Sad, Institute for Historical Justice and Reconciliation – Center for History, Democracy and Reconciliation. ISBN 978-86-87143-13-5., COBISS.SR-ID 243192327, CIP 94(497.11:497.5)“19“(082)
 • Normativno regulisanje ruralnog razvoja kod nas i u uporednom pravu, Agroekonomika, 2009, br. 41-42, pp. 53-68. ISSN 0350-5928
 • Krivična odgovornost pravnih lica u našem pravu, Pravo – teorija i praksa, 2009, br. 3-4, pp. 48-58, ISSN 0352-3713, UDK:347.191:343.222
 • Donošenje Zakona o dijaspori i Srbima u regionu, Nations, states and diasporas of the former Yugoslavia, 2010, Sremska Kamenica, Institute for Historical Justice and Reconciliation – Center for History, Democracy and Reconciliation. ISBN 987-86-87143-14-2., COBISS.SR-ID 246847239, CIP 94(497.1)(082)
 • Odnosi Srbije i Hrvatske i Evropska unija, Izazovi evropskih integracija, časopis za pravo i ekonomiju evropskih integrecija, Službeni glasnik, 2010, Beograd, pp. 57-75, ISSN 1820-9459, UDK 327(497.11:497.5)„19/20“;341.238(497.11:497.5)“20“;341.217(4-672EU:497.11+497.5)

Reference[uredi]

Linkovi[uredi]