Ljubinko Radenković

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ljubinko Radenković
Dr Ljubinko Radenković.jpg
Ljubinko Radenković
Datum rođenja1951
Mesto rođenjaPlužina
FNRJ

Dr Ljubinko Radenković (Plužina, kod Svrljiga, 1951) srpski je filolog, etnolingvista, folklorista, istoričar književnosti i etnolog.[1]

Biografija[uredi]

Ljubinko Radenković je rođen u Plužini kod Svrljiga, 1951. godine. Osnovnu školu završio je u Svrljigu, gimnaziju i Višu pedagošku školu (Grupa za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost) u Nišu, 1972. Studirao je srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je i diplomirao 1974. Postdiplomske studije završio je na Filološkom fakultetu u Beogradu gde je i odbranio magistarski rad 1978. godine. Studirao je i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je i odbranio doktorsku disertaciju Narodna bajanja kod Južnih Slovena (1990).

Za dopisnog člana SANU izabran je 2018. godine.[2]

Kretanje u službi[uredi]

Lj. Radenković je bio asistent za lingvistiku u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu (1975–1977, 1979–1985). Dve školske godine bio je nastavnik Moskovskog državnog univerziteta (MGU), na Međufakultetskoj katedri slovenskih jezika (1977–1979). U Balkanološkom institutu SANU zaposlen je na naučnim projektima od 1985. godine. U zvanju naučni savetnik, rukovodilac je naučnih projekata od 2001. godine do danas. U periodu 2001–2005. obavljao je i funkciju direktora Balkanološkog instituta SANU. Paralelno s naučno-istraživačkim radom bio je i nastavnik na univerzitetima: vanredni profesor Narodne književnosti Filozofskog fakulteta u Nišu (1997–1998), redovni profesor za Narodnu kulturu Srba na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (2001–2005) i profesor na Doktorskim akademskim studijama na Filološkom fakultetu u Beogradu (2012–2017).

Naučni skupovi[uredi]

Od 1976. do 2016. godine Radenković je referatima i saopštenjima učestvovao na 91 naučnom skupu, od čega je 40 održano u naučnim institucijama ili univerzitetima 11 evropskih država (Rusija, Francuska, Nemačka, Poljska, Bugarska, Ukrajina, Slovačka, Slovenija, Makedonija, Belorusija, Austrija). Organizator je 10 naučnih skupova od kojih su 4 međunarodna.

Predavanja na inostranim univerzitetima[uredi]

Osim predavanja na svim državnim univerzitetima Srbije, po pozivu, kao gost-profesor održao je predavanja na univerzitetima u Poljskoj (Varšava, Lublin, Poznanj), Francuskoj (Sorbona 4, Pariz), Austriji (Institut slavistike, Beč), Rusiji (MGU i RGGU, Moskva; Baltički univerzitet, Kalinjingrad), Sloveniji (Filozofski fakultet, Ljubljana), Ukrajini (Institut za etnologiju i folkloristiku, Kijev) i Italiji (Udine).

Članstvo u međunarodnim naučnim organizacijama[uredi]

Član je Komisije za folklor pri Međunarodnom komitetu slavista, i bio je njen predsednik u dva mandata (2003–2013), kao i Etnolingvističke komisije pri MKS.

Rukovođenje međunarodnim naučnim projektima[uredi]

U okviru bilateralne naučne saradnje između Srbije i Slovenije bio je rukovodilac projekta (zajedno sa prof. dr Mirjam Mencej iz Ljubljane) „Koncept vremena i prostora kod Južnih Slovena“ (2004–2005). Zajedno sa inostranim članom SANU – Svetlanom Tolstoj bio je rukovodilac višegodišnjeg zajedničkog projekta SANU i RAN (Moskva) „Etnolingvističko istraživanje slovenske kulture“. Član je redakcije međunarodnog časopisa Zbornik Matice srpske za slavistiku i član Uređivačkog saveta slovenačko-italijanskog naučnog časopisa Studia mythologica Slavica (Ljubljana).

Obavljanje drugih odgovornih funkcija[uredi]

Osim naučno-nastavnog rada paralelno je obavljao i druge odgovorne društvene funkcije. Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa za književnost i kulturu „Raskovnik“ (1982–2000), direktor Balkanološkog instituta SANU (2001–2005), načelnik Odseka za proučavanje naroda Centra za naučna istraživanja SANU u Kragujevcu (2001–2005), član Saveta dijaspore Savezne vlade Srbije i Crne Gore (2001–2002), član i zamenik predsednika Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa (2004–2009), član i predsednik Komisije za kapitalna dela pri Sekretarijatu za kulturu Beograda, ocenjivač projekata osnovnih istraživanja u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Sada obavlja funkciju zamenika predsednika Skupštine Vukove zadužbine, člana Odbora za dodelu nagrade za nauku i rukovodioca tribine „Kulturno nasleđe“.

Naučni rad[uredi]

Do sada je u raznim naučnim i stručnim publikacijama Radenkoviću objavljeno 366 radova, od toga, 6 knjiga, 7 priređenih dela i 353 studija i članaka. Osim toga, objavljeno mu je i 20 prevoda naučnih članaka i studija, kao i folklornih dela s ruskog jezika. Njegova potpuna bibliografija nalazi se na sajtu Balkanološkog instituta SANU: www.balkaninstitut.com, a oko 60 njegovih skeniranih naučnih radova dostupno je na sajtu: https://balkaninstitut.academia.edu/LjubinkoRadenkovic. Od objavljenih naučnih radova 64 su na stranim jezicima (ruski, engleski, nemački, poljski, ukrajinski, italijanski i slovenački). Bio je i saradnik dva međunarodna kapitalna enciklopedijska izdanja: Lexikon des Mittelalters (München, 1997) i Slavяnskie drevnosti. Эnciklopedičeskiй slovarь pod redakcieй N. I. Tolstogo (Moskva, 2012). Saradnik je i Srpske enciklopedije (SANU i Matica srpska).

Bibliografija[uredi]

Knjige[uredi]

 • Urok ide uz polje. Narodna bajanja, Gradina, Niš 1973,1–147.
 • Narodne basme i bajanja, Gradina – Niš, Jedinstvo – Priština, Svetlost – Kragujevac, 1982, 1–528.
 • Narodna bajanja kod Južnih Slovena, Prosveta, Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja, knj.60, Beograd 1996, 1–346 .
 • Simbolika sveta u narodnoj magiji Južnih Slovena, Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja, knj. 67, Prosveta, Niš 1996, 1–386.
 • Slovenska mitologija. Enciklopedijski rečnik, redaktor (zajedno sa Svetlanom Tolstoj) i autor 37 odrednica, Zepter Book World, Beograd 2001, XXXV+593+LXXVI.

Priređena dela[uredi]

 • Usmeno narodno stvaralaštvo. Zbornik radova o našem folkloru, «Narodna knjiga», Beograd 1982, 202 str.
 • N. I. Tolstoj, Jezik slovenske kulture, Prosveta Niš 1995 (izbor studija i pogovor), 367 str.
 • Slovenski folklor i folkloristika na razmeđi dva milenijuma, Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja 101, Beograd 2008, 501 str.
 • Etnolingvistička proučavanja srpskog i drugih slovenskih jezika. U čast akademika Svetlane Tolstoj, SANU, Odeljenje jezika i književnosti, Beograd 2008 (Srpski jezik u svetlu savremenih lingvističkih teorija, knj. 3), 439 str. (zajedno sa P. Piperom).
 • Zajedničko u slovenskom folkloru: zbornik radova/urednik Ljubinko Radenković – Beograd: Balkanološki institut SANU, 2012. Posebna izdanja, knj. 117, 435 str.
 • Srpska narodna kultura između Istoka i Zapada/ urednik Ljubinko Radenković, Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja, knj. 127, Beograd 2014, 190 str.

Odabrani radovi na srpskom jeziku[uredi]

 • Leksičko–frazeološka rekonstrukcija religijsko–mitoloških predstava u vezi s kamenom. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, MSC, knj. VI, sv.1, Beograd 1977, 445–459.
 • Strukturno–tipološke karakteristike znakovnosti pisanih magijskih formula i drugih bajaličkih formi. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, MSC, knj. VII, sv. 1, Beograd 1978, 387–403.
 • Semantika ponašanja na Veliki četvrtak. Književna kritika XI, br.4, Beograd 1980, 29–40.
 • Metodološki aspekti istraživanja semiotike teksta. Na primerima tekstova tradicijske kulture. Delo XXVI, br.11–12, Beograd 1980, 99–118.
 • O značenju jednog sakralnog teksta o konoplji ili lanu kod slovenskih i balkanskih naroda. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, MSC, knj.11, Beograd 1981, 207–217.
 • Prolegomena za semiotičku interpretaciju dečjeg stvaralaštva. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, knj.14, Beograd 1981, 243–299.
 • Ženidba na prevaru. O značenju narodne pesme „Stojan i Ljiljana“. Usmeno narodno stvaralaštvo, „Narodna knjiga“, Beograd 1982, 123–145.
 • Imena nečiste sile u narodnim bajanjima. Leksikografija i leksikologija, „Matica srpska“, Novi Sad 1984, 141–146.
 • Simbolika sunca i ptice u dečjim pisanim radovima. Književnost i jezik XXXI, br. 3–4, Beograd 1984, 81–86.
 • Ljubavna magija – simbolika promene. M. Mijušković, Ljubavne čini, „Narodna knjiga“, Beograd 1985, 5–25 (predgovor).
 • Predstave o uroku i uricanju kod slovenskih naroda. T. R. Đorđević, Zle oču u verovanju Južnih Slovena, „Prosveta“, Beograd 1985, 367–380 (pogovor).
 • Simbolika boja u narodnim bajanjima slovenskih naroda. Književna istorija XIX, 73–74, Beograd 1986, 3–32.
 • Čudotvorna loza hilendarska. Etnološke sveske VII, Beograd–Topola 1986, 47–52.
 • Mesto isterivanja nečiste sile u narodnim bajanjima slovensko–balkanskog areala. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu, knj.50, Beograd 1986, 201–222.
 • Mitski atributi Starine Novaka u epskoj poeziji Južnih Slovena i Rumuna. Starina Novak i njegovo doba, Balkanološki institut SANU, Beograd 1988, 211–249.
 • Neki vidovi anti–ponašanja u folklornim tekstovima, (Some Forms of Antibehaviour of Mythological Beings in Folk Texts). Srpska fantastika, SANU, Naučni skupovi, knj. XLIV, Odeljenje jezika i književnosti, knj.9, Beograd 1989, 93–100.
 • Narodne molitvice. Folklor u Vojvodini, sv. 7, Novi Sad 1991, 70–78.
 • Međuratni časopis „Letopis Timočke eparhije“. Raskovnik XVII, br. 63–66, Beograd 1991, 113–120.
 • Skopski predratni časopis „Etnologija“. Raskovnik XVIII, br.67–68, Beograd 1992, 129–144.
 • Kult pisane reči kod Južnih Slovena. Srpska Vizantija, Beograd 1993, 227–234.
 • Doprinos Tihomira R. Đorđevića istraživanju mitoloških bića. Balcanica XXV–2, Beograd 1994, 21–26.
 • Pogledi Stojana Novakovića na narodnu kulturu. Stojan Novaković – ličnost i delo, SANU, Odeljenje istorijskih nauka, knj. LXXVII, Beograd 1995, 405–413.
 • Mitološka bića vezana za rođenje deteta. Etno–kulturološki zbornik, knj. 1, Svrljig 1995, 35–40.
 • Pogledi Nikite I. Tolstoja na slovensku narodnu kulturu. N. I. Tolstoj, Jezik slovenske kulture, Prosveta, Niš 1995, 357–365.
 • Mitološka bića u Rječniku JAZU. Folklor u Vojvodini, sv. 9, Novi Sad 1995, 227–233.
 • Mitološka bića vezana za godišnje praznike (Mythological Beinos Linked to Annual Festivites). Etno–kulturološki zbornik, knj. II, Svrljig 1996, 61–65.
 • German – Đerman–Džerman. Pirotski zbornik, knj. 22, Pirot 1996, 277–286.
 • Hleb u narodnoj magiji balkanskih slovena (Bread in Folk Megic Rituals of the Balkan Slavs). Hlяbъt v slavяnskata kultura, Etnografski institut s muzeй – BAN, Sofiя 1997, 145–155.
 • Predstave o đavolu u verovanjima i folkloru balkanskih Slovena. Zbornik Matice srpske za slavistiku 53, Novi Sad 1997, 15–38.
 • Vučja tema u poeziji Vaska Pope (Wolfs Theme in Vasko Popa's Poetry). Poezija Vaska Pope. Zbornik radova, Institut za književnost i umetnost, Beograd 1997, 179–187.
 • Dъna – stari slovenski naziv jedne bolesti ( Dъna– staroe slavяnskoe nazvanie bolezni). Slovo i kulьtura, Pamяti Nikitы Ilьiča Tolstogo, t. II, Moskva 1998, 190–197.
 • Demonska svadba (Demonic Wedding). Kodovi slovenskih kultura 3, Beograd 1998, 154–162.
 • Todorica – „konjska slava“ (Todorica – „Horse Saint Patron's Day“). Etno–kulturološki zbornik, knj. IV, Svrljig 1998, 119–124.
 • Arapske i srpske narodne pripovetke. Raskovnik XXIV, sv. 93–94, Beograd 1998, 113–125.
 • Pripevi „lado“ i „leljo“ u narodnim pesmama istočne i južne Srbije (Songs „Lado“ and „Leljo“ in Folk Songs Ofeeastern and Southern Serbia). Etno–kulturološki zbornik V, Svrljig 1999, 127–132.
 • Strašila za decu – neke slovenske paralele. Žizneniяt cikъl. Dokladi ot bъlgaro–srъbska naučna konferenciя, Etnografski institut s muzeй, Sofiя 2000, 146–155.
 • Kurdske narodne pripovetke. M.B. Rudenko, Mudri saveti. Kurdske narodne pripovetke, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2000, 9–22 (predgovor).
 • Magijska funkcija polnih organa. Erotsko u folkloru Slovena, Zbornik radova, priredio D. Ajdačić, “Stubovi kulture”, Beograd 2000, 25-32.
 • Mitološki gospodari gradonosnih oblaka. Slovenske paralele (Mythological Masters Hail-Bearing Clouds. Slav parallels). Zbornik Etnografskog muzeja u Beogradu 1901-2001, Beograd 2001, 445-453.
 • Sveti Sava u narodnom predanju. Kult svetih na Balkanu, Liceum 5, Kragujevac 2001, 89-106.
 • Nazivi veštice kod balkanskih Slovena (Naimenovaniя vedьmы u balkanskih slavяn). Slavяnskie эtюdы. Sbornik k юbileю S. M. Tolstoй, RAN, Institut slavяnovedeniя, Moskva, 1999, 379–388.
 • Slovenska predanja o ubijanju staraca u kontekstu kulture. Zbornik Matice srpske za slavistiku 63, Novi Sad 2003, 217-236.
 • Svoj i tuđ u narodnoj kulturi. Integracija i tradicija, Priredio Mile Savić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd 2003, 213-219.
 • Cvetni vrt korejskog pesnika Midanga, Pogovor za knjigu: So Đong Đu, Na brijegu u podne, prevod dr Kim Sang Hun, Beograd 2003, 147-155.
 • Udaranje u obredima životnog kruga. Kodovi slovenskih kultura 9, Beograd 2004, 182-188.
 • Krivotvorenje folklora i mitologije. Neki slovenski primeri (Forgeries in Folklore and Mythology some Slavic Examples). Zbornik Matice srpske za književnost i jezik LIII, sv. 1-3, Novi Sad 2005, 29-44.
 • Dodir sa svetim u narodnom hrišćanstvu. Neke slovenske paralele (In Touch with Holiness: Folk Christianity). Svakodnevna kultura u postsocijalističkom periodu, Etnografski institut SANU, Zbornik 22, Beograd 2006, 315-327.
 • Zao duh nežit u slovenskim pisanim spomenicima i narodnoj kulturi. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, knj. L, Novi Sad 2007, 695-712.
 • Slovenska mitološka bića – predstave i poreklo (Slavяnskie mifologičeskie suщestva – predstavleniя i proishoždenie). Zbornik Matice srpske za slavistiku 73, Novi Sad 2008, 315-323.
 • „Teonimi“ u slovenskom folkloru („Theonyms“ in Slav Folklore). Slovenski folklor i folkloristika na razmeđi dva milenijuma, Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja 101, Beograd 2008, 265-280.
 • Narodne predstave o sudbini kod Slovena (Über die Vorstellungen vom Schicksal im Volksglauben der Slawen). Grenzüberschraeitungen: Traditionen und identitäten in Südosteuropa. Festschrift für Gabriella Schubert Herausgegeben von Wolfgang Dahmen, Petra Himstedt-Vaid und Gerhard Ressel, Wiesbaden 2008 (= Balkanologische Veröffentlichungen Bd. 45), 494-498.
 • Lutajuće duše (Bluždaющie duši). Etnolingvistička proučavanja srpskog i drugih slovenskih jezika. U čast akademika Svetlane Tolstoj, SANU, Odeljenje jezika i književnosti, Beograd 2008, 349-362.
 • Boja kao obeležje mitoloških bića – slovenske paralele (Cvet kak priznak mifologičeskih suщestv – slavяnskie paralleli). Južnoslovenski filolog LXIV, Beograd 2008, 337-346.
 • Kamen u pravnim običajima. Arhiv za pravne i društvene nauke, knj. CXXIV, br. 3-4, Beograd 2008, 277-291.
 • Vampir-vukodlak-vъrkolak. Moć književnosti. In memoriam Ana Radin, Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja, knj. 110, Beograd 2009, 279-286.
 • Nazivi mitoloških bića kod Srba na Kosovu i Metohiji. Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima. Međunarodni tematski zbornik, knj. 1, Jezik i narodna tradicija, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica 2010, 217-228.
 • Narodna predanja o određivanju sudbine: slovenske paralele (Oral Tradition about Determining the Fate – Slavic Parallels). Živa reč. Zbornik u čast prof. dr Nade Milošević-Đorđević, Balkanološki institut SANU, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2011, 511-534.
 • Tito između realnosti i folklora (Tito between Reality and Folklore). Književna istorija XLIII/143-144, Beograd, 2011, 317-331.
 • Zao čas u verovanju slovenskih naroda („Neroven“, „lih čas“ v poverьяh slavяnskih narodov). Studia mythologica Slavica XIV, Ljubljana-Udine, 2011, 213-218.
 • O jednom opšteslovenskom folklornom motivu: jagnje na putu u demonološkim predanjima (Ob odnom obщeslavяnskom folьklornom motive: barašek/kozlenok na doroge v bыličkah). Jezik, književnost, kultura: Novici Petkoviću u čast. Zbornik radova, Institut za književnost i umetnost – Filološki fakultet, Beogradu 2011, 365-377.
 • Anegdote o Titu i njegovim savremenicima (Tito and his Associates in anecdotes). Godišnjak Katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima za školsku 2010/2011. godinu. Posvećeno uspomeni na prof. dr Radmilu Pešić, t. VI, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2011, 255-264.
 • O ličnim imenima mitoloških bića u nekim slovenskim kletvama i frazeologiji. Poznańskie Studia Slawistyczne 3 (Zaklęcie, zamówienie, zaźeganie. Magiczna moc słów w folklorze słowiańskim, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012, 145-158.
 • Kućna zmija u verovanju i predanju slovenskih naroda (The domestic Snake in the Beliefs and Traditions of the Slavs). Guje i jakrepi: književnost, kultura, Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja 120, Beograd 2012, 167-184.
 • Komparativno pručavanje slovenskog folklora. Zajedničko u slovenskom folkloru, zbornik radova, Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja 117, Beograd 2012, 9-16.
 • Mitološki elementi u slovenskim narodnim predstavama o žabi (Mythological Elements in Slavic Notions of Frogs). Zajedničko u slovenskom folkloru, zbornik radova, Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja 117, Beograd 2012, 379-397.
 • Perunika – cvet nebeskog ili htonskog sveta (German Iris – The Flower from the Heavenly or chthonian World“?). Studia mythologica Slavica XVI, Ljubljana 2013, 105-116.
 • Vreme u narodnoj demonologiji Slovena (Vremя v narodnoй demonologii slavяn). Vreme, vakat, zeman. Aspekti vremena u folkloru. Zbornik radova. Institut za književnost i umetnost, Beograd 2013, 15-38.
 • Slava“ – porodični praznik Srba (Slava – the Serb family Feast). Zbornik Matice srpske za slavistiku 84, Novi Sad 2013, 9-23.
 • Vodeni duh – vodenjak. Slovenske paralele. Aquatica: književnost, kultura, ur. M. Detelić, L. Delić, Balkanološki intitut SANU, posebna izdanja 124, Beograd 2013, 163-174.
 • Slovenska narodna demonologija na sinhronom i dijahronom planu (Slavяnskaя narodnaя demonologiя v sinhronii i diahronii).Zbornik Matice srpske za slavistiku 83, Novi Sad 2013, 9-23.
 • Mitološki gospodari šuma - slovenske paralele (Mythological Masters of Woods - slavic Parallels). Promišljanje tradicije: folklorna i literarna istraživanja. Zbornik radova posvećen M. Drndarski i N. Ljubinkoviću, Institut za književnost i umetnost, Posebna izdanja XXXVII, Beograd 2014, 339-358.
 • Semantika kućnog prostora (na primerima srpske tradicionalne kuće) (Semantic of domestic Space. Examples of the traditional Serbian House). Graditeljsko nasleđe u Srbiji.Zbornik u čast dr Dobroslava Bojka St. Pavlovića, Zavod za pručavanje kulturnog razvitka, Beograd 2014, 20-42.
 • Južnoslovenska narodna demonologija između Istoka i Zapada (South Slavic Folk Demonology Between East and West). Srpska narodna kultura između Istoka i Zapada, Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja 127, Beograd 2014, 9-42.
 • Veselin Čajkanović u svom vremenu i danas. Legende Beogradskog univerziteta: Hugo Klajn, Veselin Čajkanović, Radomir D. Lukić, Vojin Matić, priredile M. Vranić-Ignjačević i D. Stolić, Univerzitet u Beogradu, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ u Beogradu, Beograd 2014, 196-202.
 • Slovenska folkloristika danas - nasleđe i inovacije. Savremena srpska folkloristika II, Institut za književnost i umetnost, Beograd 2015, 45-61.
 • Značaj dela Vuka Karadžića za izučavanje srpske mitologije. Vuk Stefanović Karadžić (1787-1864-2014), SANU, Naučni skupovi, knj. CLVI, Odeljenje jezika i književnostu, knj. 27, Beograd 2015, 415-429.
 • Vampir između bezopasnog strašila i krvopije. Krv: književnost, kultura, Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja 134, Beograd 2016, 265-284.
 • Svoje i tuđe selo – neke slovenske paralele. Srbi i srpsko: zbornik radova, ur. D. Ajdačić, „Alma“, Beograd 2016, 113–121.
 • Podne i podnevni demoni kod Slovena. Zbornik Matice srpske za slavistiku 91, Novi Sad 2017, 9-22.

Radovi na ruskom[uredi]

 • Simvolika cveta v slavяnskih zagovorah. Slavяnskiй i balkanskiй folьklor. Rekonstrukciя drevneй slavяnskoй duhovnoй kulьturы: istočniki i metodы, Akademiя nauk SSSR, Institut slavяnovedeniя i balkanistiki, Moskva, 122–148.
 • Durnoй glaz v narodnыh predstavleniяh slavяn. Živaя starina, 3 (7), Moskva 1995, 33–35.
 • Zagovorы serbskogo Pomoravья. Živaя starina 1 (17), Moskva 1998, 15–16.
 • Vodяnoй bыk v predaniяh balkanskih slavяn. POLYTROPON. K 70–letiю Vladimira Nikolaeviča Toporova, RAN, Institut slavяnovedeniя, Moskva 1998, 439-446.
 • Golos v narodnыh zagovorah юžnыh slavяn. Mir zvučaщiй i molčaщiй. Semiotika zvuka i reči v tradicionnoй kulьture slavяn, Institut slavistiki RAN, Moskva 1999, 200–209.
 • Nazvaniя demonov, veduщie proishoždenie ot deteй, umerših do kreщeniя u slavяn. Balcanica XXXIV, Belgrade 2004, 203-221.
 • Opasnoe vremя v narodnыh predstavleniяh slavяn. Balcanica XXXV, Belgrade 2005, 71-90.
 • Slavяnskiй folьklor i folьkloristika na rubeže XX-XXI vekov: tekst i kontekst. Pervый vserossiйskiй kongress folьkloristov. Sbornik dokladov, t. III, Moskva 2006, 34-40.
 • “Berkman” i drugie duhi – vlastiteli zemnыh nedr u slavяn. Vostok i zapad v balkanskoй kartine mira. Pamяti Vladimira Nikolaeviča Toporova, RAN, Institut slavяnovedeniя, Moskva 2007, 258-265.
 • Beloe i černoe kak priznaki mifologičeskih suщestv (na slavяnskom materiale). Balkanskie čteniя 9: Terra balcanica, terra slavica. K юbileю T. V. Civьяn, RAN, Institut slavяnovedeniя Moskva 2007, 80-92.
 • Velikanы, dikie i innыe „čužie“ lюdi (Gigants and other „alien“ Creatures). „Etnolingwistyka“ 20, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin 2008, 95-106.
 • O simvolike vinogradnoй lozы. Živaя starina 4 (60), Moskva 2008, 14-16.
 • Ukrыtie starikov kak эlement obrяda perehoda (na materiale predaniй ob ubienii starikov). Perehodы. Peremenы. Prevraщeniя. Balkanskie čteniя 10, Institut slavяnovedeniя RAN, Moskva 2009, 107-114.
 • Vnešnostь mifologičeskih suщestv: slavяnskie paralleli. Studia mythologica Slavica XII, Udine-Ljubljana 2009, 153-168.
 • O simvolike neplodovыh derevьev (na юžnoslavяnskom materiale). Acta linguistica Petropolitana. Trudы Instituta lingvističeskih issledovaniй, t. VI, č. 1 (Эtnobotanika: rasteniя v яzыke i kulьture), Sankt-Peterburg 2010, 102-107.
 • Čisla v narodnoй magii юžnыh slavяn. Živaя starina 2(66), Moskva 2010, 31-34.
 • Ob odnom iranizme na Balkanah: peri „feя. Slova. Konceptы. Mifы. K 60-letiю A. F. Žuravleva, Institut slavяnovedeniя RAN, „Indrik“, Moskva 2011, 318-325.
 • Krasnый cvet v pogrebalьnoй obrяdnosti i narodnoй demonologii slavяn. Balkanskiй spektr: ot sveta k cvetu. Balkanskie čteniя 11, Institut slavяnovedeniя RAN, Moskva 2011, 94-99.
 • Sravnitelьnoe izučenie slavяnskogo folьklora (na materiale demonologičeskih predaniй). Ot kongressa k kongressu. Materialы Vtorogo Vserossiйskogo kongressa folьkloristov. Sbornik dokladov, t. 2, Moskva 2011, 64-75.
 • Čužie parni na večerinke: severnorusskie i юžnoslavяnskie paralleli odnogo folьklornogo sюžeta. Rяbininskie čteniя-2011. Materialы VI naučnoй konferencii po izučeniю i aktualizacii kulьturnogo naslediя Russkogo Severa, Petrozavodsk 2011, 371-374.
 • O gromkom/zыčnom golose v bыlinah. (Nekotorыe slavяno-rumыnskie paralleli). Klassičeskiй folьklor segodnя: Materialы konferencii, posveщennoй 90-letiю so dnя roždeniя Borisa Nikolaeviča Putilova, SPb. Dmitriй Bulanin, 2011, 76-84.
 • Opasnыe mesta v slavяnskoй narodnoй demonologii. Slavяnskiй i balkanskiй folьklor, Vыp. 11: Vinogradьe / Otv. Red. A. V. Gura, Institut slavяnovedeniя RAN, Moskva 2011, 73-88.
 • Izvesten li юžnыm slavяnam lešiй?Živaя starina 4(72), Moskva, 2011, 34-37.
 • Ubienie starikov. Slavяnskie drevnosti. Эtnolingvističeskiй slovarь pod obщeй redakcieй N. I. Tolstogo, t. 5, Moskva 2012, 339-341.
 • Simvolika čisel v narodnoй magii юžnыh slavяn. Čisla v sisteme kulьturы, sost. M. V. Ahmetova, Rossiйskiй gosudarstvennый gumanitarnый universitet, Moskva 2012, 56-84.
 • Nekotorыe aktualьnыe voprosы slavяnskoй folьkloristiki segodnя. Slov’яnsьki obriї. Zbirnik naukovih pracь, vip. 4, Nacionalьna akademiя nauk Ukraїni. Ukraїnsьki komitet slavistiv, Kiїv 2012, 185–190.
 • Ličnыe imena mifologičeskih suщestv. Ethnolinguistica Slavica. K 90-letiю akademika Nikitы Ilьiča Tolstogo, red. S.M. Tolstaя, „Indrik“, Moskva 2013, 58-72.
 • Nož v vihre: ob odnom mifologičeskom sюžete v slavяnskom folьklore. Slavica Svetlanica. Яzыk i kartina mira: K юbileю Svetlanы Mihaйlovnы Tolstoй, Moskva: „Indrik“, 2013, 239-247.
 • Čert i/ili meževoй: o naimenovanii besa „čert“ u slavяn. Wiener Slavistisches Jahrbuch. Neue Folge 2, Institut für Slawistik der Universität Wien, Wiesbaden 2014, 152-162.
 • Čudotvornыe rasteniя: nekotorыe slavяnskie paralleli. Slovo.ru: Baltiйskiй akcent, Kaliningrad: Izdatelьstvo Baltiйskiй federalьnый universitet im. I. Kanta 2014,№3-4,37-48.
 • Tureckie naimenovaniя mifologičeskih suщestv u юžnыh slavяn (Turkish Names of Mythical Beings Among the South Slavs). Slavяnovedenie 4, Institut slavяnovedeniя RAN, Moskva 2015, 31-38.
 • „Hodяčiй“ pokoйnik v duhovnoй kulьture slavяn. Slavische Geisteskultur: Ethnolinguistische und philologische Forschungen, Teil 1. Slavяnskaя duhovnaя kulьtura: эtnolingvističeskie i filologičeskie issledovaniя, častь 1, Philologica Slavica Vindobonensia, Band 2, PL Academic Research, Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2016, 141-156.
 • Naimenovaniя mifologičeskih suщestv dlя ustrašeniя deteй u slavяn. Demonologiя kak semiotičeskaя sistema. IV Meždunarodnaя naučnaя konferenciя. Rossiйskiй gosudarstvennый gumanitarnый universitet. Centr tipologii i semiotiki folьklora, Moskva, 15–17 iюnя 2016. Tezisы dokladov, 115-118.

Radovi na engleskom[uredi]

 • The Symbolical Status of Animals in Folk Magic. The Magical and Aesthetic in the Folklore of Balkan Slavs, Belgrade 1994, 21–26.
 • Contribution of Nikita Tolstoy to the Study of old Slavic Culture. Facta Universitatis series Linguistics and Literature, Vol. 1, No 3, Niš 1996, 137–139.
 • Apocryphal Prayers and Apotropaisms among Southern Slavs. Balcanica XXVIII, Belgrade 1997, 151–163.
 • Popular Sorcery with South Slavs. Serbian Literaty Magazine 3, Belgrade 1998, 141–161.
 • Slav Beliefs on Changelings. Balcanica XXXII-XXXIII, Beograd 2003, 143-154.
 • Bread in the Folk Culture of the Serbs inits Pan-Slavic Context. Balcanica XLV, Belgrade 2014, 165-186.

Radovi na nemačkom[uredi]

 • Die Symbolik des menschlichen Körpers in der Südslawischen Zauberspruch–Tradition. Körper, Essen und Trinken im Kulturständnis der Balkanvölker, Balkanologische veröffenntlichungen, Band 19, Berlin 1991, 183–193.
 • Die Symbolik der Pflanzen der volkstümlichen Magie der Slawen auf dem Balkan. Balcanica XXVI, Beograd 1996, 211–249.
 • Zaubersprüche (incantanenta),VI. Slavische Literaturen. Lexikon des Mittelalters IX, München 1998, 490–492.

Radovi na italijanskom[uredi]

 • I demoni meridiani presso gli slavi. Il SoleLuna presso gli slavi meridionali I, Edizioni dell’ Orso, Alessandria 2017, 3-18.

Radovi na poljskom[uredi]

 • Semantyka słowiańskich obrzędow wielkoczwartkowych. Studia semiotyczne XII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Lódž 1982, 101–112.
 • Znaczenie pewnego tekstu o konopiach czy lnie w folklorze narodow słowiańskich i balkanskich. Etnografia Polska XXX, z.1, Warzsawa 1986, 201–211.
 • Duch wodny – wybrane paralele słowiańskie. Bunt tradycji – tradycja buntu. Księga dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu, Instytut Slaswistyki Zachodniej i Południowej. Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszywski, Warszawa 2008, 319-330.
 • Tito jako bohater mityczny. Komunistyczni bohaterowie, t. I. Tradycja, kult, rytuał. Red. M. Boguslawskiej i dr., Wydzjał Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Librion, Warszawa-Kraków 2011, 125-138.

Radovi na ukrajinskom[uredi]

 • Deяkі aktualьnі pitannя sučasnoї slavяnskoї folьkloristiki. Slov'яnsьkiй svit, vip. 8, Kiїv 2010, 98-107.
 • Demonične vesillя v narodnih perekazah: slov'яnsьki paraleli. Sučasna zarubižna etnologiя: antologiя, U 2 t. T. 2 / Golov. red. G. Skripnik, NANU Ukraїni, IMFE im M. T. Rilьsьkogo, Kiїv 2011, 287-293.
 • Usni narativi pro deržavnih diяčiv: sučasni modeli tradiciйnih sюžetiv. Slov`яnskiй svit, vip. 10, IMFE im M. T. Rilьsьkogo NANU Ukraїni, Kiїv 2012, 162-174.
 • Slava – rodinne svяto u serbiv. Narodna tvorčistь ta etnologiя, №1 (353), Institut mistectvoznavstva, folьkloristiki ta etnologiї im. M. T. Rilьskogo NAN Ukraїni, Kiїv 2015, 15–22.

Radovi na slovenačkom[uredi]

 • Slovanska boginja Mokoš. Vprašanje rekonstrukciji. “Sodobnost international“ 11, Ljubljana 2013, 1590-1602.

Reference[uredi]

Literatura[uredi]