Pređi na sadržaj

Adolescencija

S Vikipedije, slobodne enciklopedije

Adolescencija (od lat. adolescere – „rasti, sazrevati“) predstavlja prelazno i najobimnije doba čovekovog razvoja. Adolescent više nije dete, ali još uvek nije ni odrastao čovek, između puberteta i zrelosti.[1] Ovim prelaznim dobom obuhvaćeno je i bezbroj problema mlade ličnosti.[1] Adolescencija preko polne zrelosti vodi ka intelektualnoj, emocionalnoj i socijalnoj zrelosti.

Svako ljudsko biće se, u psihološkom smislu, razvija celog života. Međutim, ipak postoje neki periodi i faze kada je ovaj razvoj intenzivniji i značajniji jer utiče na stvaranje ili suštinsku reorganizaciju psihičkog bića, njegovih bazičnih osobina i psihičke strukture. Poslednji takav značajni period je adolescencija, tokom koje se dotadašnja deca preobražavaju u odrasla bića, kako po svom telesnom izgledu, tako i po psihološkom i socijalnom funkcionisanju.[2]

Postoji onoliko definicija adolescencije, koliko i autora koji se njome bave. Mnogi autori su tvrdili da taj period predstavlja „diskontinuitet statusa“, odnosno smatralo se da osoba gubi status jer više nema status deteta, a još uvek nije dostigla nivo statusa odraslog čoveka. Danas više odgovara tvrdnja da je reč o statusu mlade osobe, adolescenta, statusu koji može i treba da se prihvati kao izdvojeni jer ima veliki značaj u životnom ciklusu jedinke.[3]

Biološki razvoj[uredi | uredi izvor]

Pubertet[uredi | uredi izvor]

Pubertet je period od nekoliko godina u kome dolazi do brzog fizičkog rasta i psihičkih promena koje kulminiraju polnom zrelošću. Prosečna starost za početak puberteta je 11 za devojčice i 12 za dečake.[4] Na individualni raspored svake osobe za pubertet prvenstveno utiče naslednost, iako faktori okoline, kao što su ishrana i vežbanje, takođe imaju određene uticaje. Ovi faktori takođe mogu doprineti preranom i odloženom pubertetu.[5]

Neki od najznačajnijih delova pubertetskog razvoja uključuju karakteristične fiziološke promene u visini, težini, građi tela, cirkulatornom i respiratornom sistemu.[6] Na ove promene u velikoj meri utiče hormonska aktivnost. Hormoni igraju organizacionu ulogu, podstičući telo da se ponaša na određeni način kada pubertet počne,[7] i aktivnu ulogu, koja se odnosi na promene u hormonima tokom adolescencije koje pokreću promene u ponašanju i fizičke prirode.[8]

Razvoj androgene dlake (dlaka na telu) na muškom telu usled puberteta.

Pubertet se javlja kroz dug proces i počinje povećanjem proizvodnje hormona, što zauzvrat izaziva brojne fizičke promene. To je životna faza koju karakteriše pojava i razvoj sekundarnih polnih karakteristika (na primer, dublji glas i veća Adamova jabučica kod dečaka, razvoj grudi i više zakrivljenih i istaknutih kukova kod devojčica) i jaka promena u hormonskoj ravnoteži prema odraslom stanju. Ovo izaziva hipofiza, koja luči navalu hormonskih agensa u krvotok, pokrećući lančanu reakciju. Muške i ženske gonade se time aktiviraju, što ih dovodi u stanje brzog rasta i razvoja; aktivirane gonade sada započinju masovnu proizvodnju hormona. Testisi prvenstveno oslobađaju testosteron, a jajnici pretežno oslobađaju estrogen. Proizvodnja ovih hormona se postepeno povećava sve dok se ne postigne polno sazrevanje. Neki dečaci mogu razviti ginekomastiju zbog neravnoteže polnih hormona, reagovanja tkiva ili gojaznosti.[9]

Dlake na licu kod muškaraca se obično pojavljuju u određenom redosledu tokom puberteta: Prva dlaka na licu koja se pojavi ima tendenciju da raste u uglovima gornje usne, obično između 14 i 17 godina.[10] Zatim se širi i formira brkove preko cele gornje usne. Posle toga sledi pojava dlaka na gornjem delu obraza, i predelu ispod donje usne.[10] Kosa se na kraju širi na bočne i donje ivice brade, a ostatak na donji deo lica formirajući punu bradu.[11] Kao i kod većine ljudskih bioloških procesa, ovaj specifičan redosled može da varira među nekim pojedincima. Dlake na licu su često prisutne u kasnoj adolescenciji, oko 17 i 18 godina, ali se mogu pojaviti tek kasnije. Neki muškarci ne razviju punu dlaku na licu 10 godina nakon puberteta. Dlake na licu nastavljaju da postaju grublje, mnogo tamnije i gušće još 2-4 godine nakon puberteta.

Glavni orijentir puberteta za muškarce je spermarha, prva ejakulacija, koja se u proseku dešava u 13. godini. Za žene, to je menarha, početak menstruacije, koja se javlja u proseku između 12 i 13 godina.[12][13] Na starost menarhe utiče naslednost, ali ishrana i način života devojčice takođe. Bez obzira na gene, devojka mora da ima određeni udeo telesne masti da bi dostigla menarhu. Shodno tome, devojke koje su na ishrani sa visokim sadržajem masti i koje nisu fizički aktivne počinju da imaju menstruaciju u proseku ranije od devojčica čija ishrana sadrži manje masti i čije aktivnosti uključuju vežbe za smanjenje masti (npr. balet i gimnastika). Devojčice koje su neuhranjene ili se nalaze u društvima u kojima se od dece očekuje fizički rad takođe počinju da imaju menstruaciju u kasnijim godinama.[14]

Vreme puberteta može imati važne psihološke i socijalne posledice. Dečaci koji rano sazrevaju obično su viši i jači od svojih prijatelja.[15] Oni imaju prednost u privlačenju pažnje potencijalnih partnera i u tome što su prvi izabrani za sport. Dečaci u pubertetu često imaju dobru sliku o telu, samouvereniji su, sigurniji i nezavisniji.[16] Dečaci koji kasno sazrevaju mogu biti manje samouvereni zbog loše slike tela kada se upoređuju sa već razvijenim prijateljima i vršnjacima. Međutim, rani pubertet nije uvek pozitivan za dečake; rano polno sazrevanje kod dečaka može biti praćeno povećanom agresivnošću usled naleta hormona koji na njih utiču.[16] Pošto izgledaju stariji od svojih vršnjaka, dečaci u pubertetu mogu se suočiti sa povećanim društvenim pritiskom da se prilagode normama odraslih; društvo ih može posmatrati kao emocionalno naprednije, uprkos činjenici da njihov kognitivni i društveni razvoj može zaostajati za njihovim izgledom.[16] Istraživanja su pokazala da je veća verovatnoća da će dečaci koji rano sazrevaju biti seksualno aktivni i da imaju veću verovatnoću da učestvuju u rizičnom ponašanju.[17]

Za devojčice, rano sazrevanje ponekad može dovesti do povećane samosvesti, što je tipičan aspekt kod zrelih ženki.[18] Zbog toga što se njihova tela unapred razvijaju, devojke u pubertetu mogu postati nesigurnije i zavisnije.[18] Shodno tome, devojčice koje rano dostignu polno sazrevanje imaju veću verovatnoću da će razviti poremećaje u ishrani (kao što je anoreksija nervoza) nego njihove vršnjakinje. Skoro polovina svih dijeta američkih srednjoškolki je da izgube težinu.[19] Pored toga, devojčice će možda morati da se suoče sa seksualnim napredovanjem starijih dečaka pre nego što postanu emocionalno i mentalno zrele. Pored toga što imaju ranija seksualna iskustva i više neželjenih trudnoća od kasnije zrelih devojaka, devojke koje rano sazrevaju su više izložene zloupotrebi alkohola i droga. Oni koji su imali takva iskustva imaju tendenciju da ne uspevaju tako dobro u školi kao njihovi „neiskusni“ vršnjaci.[20]

Devojčice obično dostižu potpuni fizički razvoj oko 15-17 godina, dok dečaci obično završavaju pubertet oko 16-17 godina. Svako povećanje visine nakon postpubertetskog doba je neuobičajeno. Devojčice postižu reproduktivnu zrelost oko četiri godine nakon pojave prvih fizičkih promena u pubertetu. Nasuprot tome, dečaci se razvijaju sporije, ali nastavljaju da rastu oko šest godina nakon prvih vidljivih promena u pubertetu.[16]

Približan prikaz razvojnih perioda u detinjstvu i ranom odraslom dobu. Adolescencija je označena crvenom bojom u gornjem desnom uglu.

Promene u vezi sa reprodukcijom[uredi | uredi izvor]

Primarne polne karakteristike su one koje su direktno povezane sa polnim organima. Kod muškaraca, prve faze puberteta uključuju rast testisa i skrotuma, nakon čega sledi rast penisa. U vreme kada se penis razvija, semene vezikule, prostata i bulbouretralna žlezda se takođe povećavaju i razvijaju.[21] Prva ejakulacija semene tečnosti se obično dešava oko godinu dana nakon početka ubrzanog rasta penisa, iako je to često determinisano kulturološki, a ne biološki, pošto se kod mnogih dečaka prva ejakulacija dešava kao rezultat masturbacije. Dečaci su uglavnom plodni pre nego što postanu odrasli.[21]

Kod žena, promene u primarnim polnim karakteristikama uključuju rast materice, vagine i drugih aspekata reproduktivnog sistema. Menarha, početak menstruacije, je relativno kasni razvoj koji prati dugi niz hormonalnih promena. Generalno, devojčica nije u potpunosti plodna tek nekoliko godina nakon menarhe, pošto redovna ovulacija prati menarhu oko dve godine. Za razliku od muškaraca, stoga, žene obično izgledaju fizički zrele pre nego što su sposobne da zatrudne.[22]

Promene sekundarnih polnih karakteristika obuhvataju svaku promenu koja nije direktno povezana sa polnom reprodukcijom. Kod muškaraca ove promene uključuju pojavu stidnih i dlaka na licu i telu, produbljivanje glasa, hrapavost kože nadlaktica i butina i pojačan razvoj znojnih žlezda. Kod žena, sekundarne promene pola uključuju podizanje dojki, širenje kukova, razvoj stidnih dlaka i dlaka pazuha, proširenje areola i podizanje bradavica.[23] Promene u sekundarnim polnim karakteristikama koje uzimaju mesto tokom puberteta se često nazivaju pet Tanerovih faza, nazvanih po britanskom pedijatru koji je osmislio sistem kategorizacije.[24]

Promene u mozgu[uredi | uredi izvor]

Ljudski mozak nije završio razvoj do trenutka kada osoba dostigne pubertet, ili ga čak završi. Poznato je da se prednji režanj mozga dobro oblikuje u 30-im godinama.[25] Neuronaučnici se često ne mogu tačno složiti oko toga kada se ovaj razvojni period završava ili da li postoji tačna starost za kraj razvoja mozga.[26] U dobi ispod oko 30 godina, ljudski mozak je uključen u ljudsko ponašanje i društvenu nezrelost. Međutim, ne postoji empirijska studija koja ukazuje na uzročnu vezu sa razvojem prefrontalnog korteksa u adolescenciji i ranom odraslom dobu sa bilo kakvim iracionalnim ponašanjem. Mozak dostiže 90% veličine odrasle osobe do šeste godine života. Dakle, mozak ne raste mnogo u veličini tokom adolescencije.[27]

Tokom adolescencije, količina bele materije u mozgu raste linearno, dok količina sive materije u mozgu prati obrnuti U obrazac.[28] Kroz proces koji se naziva sinaptičko orezivanje, eliminišu se nepotrebne neuronske veze u mozgu i smanjuje se količina sive materije. Međutim, to ne znači da mozak gubi funkcionalnost; nego postaje efikasniji zbog povećane mijelinizacije (izolacije aksona) i smanjenja neiskorišćenih puteva.[29]

Prve oblasti mozga koje treba orezati su one koje uključuju primarne funkcije, kao što su motorna i senzorna područja. Područja mozga uključena u složenije procese gube materiju kasnije u razvoju. Ovo uključuje lateralni i prefrontalni kortiks, između ostalih regiona. Neke od razvojno najznačajnijih promena u mozgu dešavaju se u prefrontalnom korteksu, koji je uključen u donošenje odluka i kognitivnu kontrolu, kao i druge više kognitivne funkcije. Tokom adolescencije, povećava se mijelinizacija i sinaptičko orezivanje u prefrontalnom korteksu, poboljšavajući efikasnost obrade informacija i jačanju neuronske veze između prefrontalnog korteksa i drugih regiona mozga.[30] Ovo dovodi do bolje procene rizika i nagrada, kao i do poboljšane kontrole nad impulsima. Konkretno, razvoj u dorzolateralnom prefrontalnom korteksu je važan za kontrolu impulsa i planiranje unapred, dok je razvoj u ventromedijalnom prefrontalnom korteksu važan za donošenje odluka. Promene u orbitofrontalnom korteksu važne su za procenu nagrada i rizika.

Tri neurotransmitera koja igraju važnu ulogu u razvoju mozga adolescenata su glutamat, dopamin i serotonin. Glutamat je ekscitatorni neurotransmiter. Tokom sinaptičke rezidbe koja se dešava tokom adolescencije, većina neuronskih veza koje se orezuju sadrže receptore za glutamat ili druge ekscitatorne neurotransmitere.[31] Zbog toga je u ranom odraslom dobu sinaptička ravnoteža u mozgu više inhibitorna nego ekscitatorna.

Dopamin je povezan sa zadovoljstvom i prilagođavanjem okolini tokom donošenja odluka. Tokom adolescencije, nivoi dopamina u limbičkom sistemu se povećavaju i povećava se unos dopamina u prefrontalni korteks. Ravnoteža ekscitatornih i inhibitornih neurotransmitera i povećana aktivnost dopamina u adolescenciji mogu imati implikacije na preuzimanje rizika adolescenata i ranjivost na dosadu.

Serotonin je neuromodulator uključen u regulaciju raspoloženja i ponašanja. Razvoj limbičkog sistema igra važnu ulogu u određivanju nagrada i kazni i obradi emocionalnog iskustva i društvenih informacija. Promene u nivou neurotransmitera dopamina i serotonina u limbičkom sistemu čine adolescente emotivnijim i osetljivijim na nagrade i stres. Odgovarajuće povećanje emocionalne varijabilnosti takođe može povećati ranjivost adolescenata. Efekat serotonina nije ograničen samo na limbički sistem: ekspresija gena nekoliko receptora za serotonin dramatično se menja tokom adolescencije, posebno u ljudskom frontalnom i prefrontalnom korteksu.[32]

Razdoblja adolescencije[uredi | uredi izvor]

Adolescencija se može podeliti na nekoliko razdoblja. Celokupno adolescentno razdoblje počinje otprilike od jedanaeste, dvanaeste godine i traje sve do dvadeset i pete godine.

Ovo razdoblje možemo podeliti na:

 1. ranu adolescenciju (kod devojčica 9-15 godina, kod dečaka 11-15 godina);
 2. srednju adolescenciju (i kod dečaka i kod devojčica 15-18 godina);
 3. kasnu adolescenciju (i kod momaka i kod devojaka 18-25);
 4. postadolescenciju (koja podrazumeva prihvatanje uloga odraslih i formiranje kompletne ličnosti).[33]

Odnos adolescenata i roditelja[uredi | uredi izvor]

Adolescencija je za formiranje ličnosti veoma važna. U ovom periodu adolescent se nalazi pred dilemom da li će ostvariti sliku o sebi kojom će preoteti ulogu odraslog i probijati se kroz različite faze života, ili će se naći u teškoćama, jer je zapao u identitet zabune. On oseća potrebu za nezavisnošću, za formiranjem drugačije slike o sebi. Najvažniji procesi u ovom periodu su osamostaljivanje, odnosno odvajanje od roditelja.[34]

Prelaz iz detinjstva u adolescenciju praćen je vrlo značajnim promenama u svim oblastima socijalnog života mlade osobe. Tvrdnje o bitnom razmimoilaženju između adolescenata i njihovih roditelja, o „jazu među generacijama“ u adolescenciji zadržala se i do današnjeg dana. Mnogi su uvereni da adolescentu vršnjaci postaju važniji od roditelja i da glavni uticaj u socijalizaciji mlade osobe vrše vršnjaci. Međutim, ima i drugačijih tvrđenja. U stvari sve je više empirijskih podataka koji pokazuju da porodični odnosi ostaju i dalje vrlo čvrsti i važni. Vršnjaci, ali i porodica prema tim studijama imaju različitu, ali jednako važnu funkciju u razvoju adolescenata. Saveti roditelja će preovladavati u ozbiljnijim oblastima koji se tiču budućnosti, izbora profesionalnog opredeljenja, važnijim odlukama i situacijama u životu, jer roditelji bolje poznaju svet odraslih.[3]

Uloga roditelja ostaje i dalje bitna u razvoju adolescenata, međutim sam kvalitet odnosa se ipak menja. Razvojne promene u odnosu roditelj - dete sastoje se u sledećem. U detinjstvu se interakcija između roditelja i deteta svodila na principu razmene gde roditelj pruža brigu, pomoć, zaštitu, a dete uzvraća poslušnošću. U adolescenciji, sa druge strane, dete unosi u svoj odnos sa roditeljem neke elemente odnosa sa vršnjacima. Adolescent i dalje poštuje status roditelja i spreman je da sluša i razume relativno podređen status u odnosu na roditelja. Odnos postaje sve više odnos jednakih, ili skoro jednakih. Poslušnost je više voljna nego automatska i bespogovorna.

U periodu adolescencije zdrava kontrola roditelja je naročito važna, jer adolescent želi određenu meru slobode i priznavanja njegove nezavisnosti. Zato stroga kontrola roditelja vodi do suprotstavljanja i udaljivanja od adolescenata.[34]

Nesvesno roditelji sa adolescentima postupaju kao da su još uvek mala deca, kao da nisu u stanju da razumeju šta im se kaže. Umesto da komuniciraju jasno i direktno, oni analiziraju, okrivljuju, optužuju ili svoje neslaganje izražavaju sarkazmom, u želji da indirektno navedu dete na saradnju. Roditelji treba prevazići ovakav vid odnosa, i početi da se prema adolescentu ponašaju kao prema mladoj osobi koja ulazi u svet odraslih. Tako će jedino njihova saradnja biti dobra, i pomoći će boljem odnosu između roditelja i adolescenta.[35]

Odnos adolescenata i vršnjaka[uredi | uredi izvor]

U odnosima sa vršnjacima javljaju se dve novine. Priroda i značaj kontakta sa vršnjacima iz detinjstva se menja, dobijajući sve složenije forme. Ovo je nastavak procesa koji je započeo u detinjstvu. Druga promena se odnosi na činjenicu da neki od kontakata sa vršnjacima sada uključuju i seksualnost.[3] Dok je u ranom detinjstvu kontakt sa vršnjacima bio površan i svodio se na jednostavno učestvovanje u zajedničkim aktivnostima, u adolescenciji kontakt sa vršnjakom dobija nove odlike zajedništva, lojalnosti i bliskosti. Adolescent sada sam traži i bira prijatelja. Bira prijatelja koji može da mu pruži intiman, blizak kontakt, koji će mu biti odan, sa kojim će doživeti osećaj zajedništva.

Birajući sami prijatelja, prijateljstva postaju jača, prijatelji provode sve više vremena zajedno, upoznajući se, pružajući jedno drugome razumevanje, podršku, kao i utehu ako je potrebna. Osećaju obavezu prema prijatelju i njihovom odnosu. Odanost postaje sastavni deo prijateljstva.

Prihvatanje od strane vršnjaka je veoma važno i značajno. Odbačeno dete nema priliku da se u društvu uči raznih veština socijalizacije, pregovaranja, rešavanja konflikata itd. te ima manje izgleda da razvije prijateljski odnos. Dete koje je odbačeno će imati probleme u prilagođavanju, i to tokom celog života.

Profesionalna orijentacija adolescenata[uredi | uredi izvor]

Izbor profesije je jedno od najtežih i najozbiljnijih pitanja rane adolescencije, jer izbor pravog poziva jeste izbor osnovnog životnog zadovoljstva, osećanja sigurnosti i harmonije. Neki adolescenti se lako i čvrsto odlučuju za poziv, bez oklevanja, ali za većinu izbor poziva predstavlja unutrašnju borbu. Početno kolebanje samo po sebi ne predstavlja ništa loše i nije nikakav dokaz da je neko izabrao odgovarajući poziv. Moguće je upravo suprotno, da je adolescent, odlučujući se za određeni poziv, o tom pitanju suviše malo porazmislio i da je njegova odluka plod njegove površne motivacije.[33]

Faktori koji utiču na izbor poziva su mnogobrojni. To su socijalno-psihološki uticaji koje prati društvena razvijenost, struktura određenog društva kao i doba. Danas se u velikoj meri javlja sklonost ka tehničkim i komercijalno-administrativnim profesijama. Postoje uticaji medija, društvenog, ekonomskog stanja... Takođe je prisutan i uticaj porodice, profesionalni uzori roditelja i uopšte članova porodice, bilo u smislu identifikacije ili u smislu odbijanja. Onda su prisutni i uticaji škole, vršnjaka i starijih prijatelja koji se već nalaze u profesiji, uticaji omladinskih organizacija...

U ranoj adolescenciji na izbor zanimanja uglavnom utiču roditelji i deca uvažavaju njihova mišljenja pri izboru srednje škole. Na njihov izbor može uticati i tradicija, i to na taj način da devojčice biraju „ženska“ zanimanja, a dečaci „muška“ zanimanja.[36]

Međutim, činjenica je da se u kasnijoj adolescenciji adolescenti odlučuju za profesije koje su u skladu sa njihovim crtama ličnosti, sa njihovim temperamentom i uopšte sa strukturom njihove ličnosti. Sazrevanje prati i saznanje o sebi i svojim kvalitetima i talentima, te se oni na osnovu toga mogu lakše odlučiti za svoj budući poziv u životu.

Kritike[uredi | uredi izvor]

Koncept adolescencije su kritikovali pojedini eksperti, kao što je Robert Epstajn, koji navodi da nerazvijen mozak nije glavni uzrok tinejdžerske neobuzdanosti.[37][38] Neki su kritikovali koncept adolescencije, jer je to relativno nov fenomen u ljudskoj istoriji koji je stvorilo moderno društvo,[39][40][41][42] i bili su veoma kritični prema onome što smatraju infantilizacijom mladih odraslih osoba u američkom društvu.[43] U jednom članku za časopis Scientific American, Robert Epstajn i Dženifer Ong navode da je „američki stil tinejdžerskih previranja odsutan u više od 100 kultura širom sveta, što sugeriše da takva nevolja nije biološki neizbežna. Drugo, sam mozak se menja u odgovoru na iskustva, što navodi na pitanje da li su karakteristike mozga adolescenata uzrok tinejdžerskog nemira, ili su pre rezultat životnog stila i iskustava.”[44] Dejvid Mošman je takođe izjavio po pitanju adolescencije da su istraživanja mozga „presudna za punu sliku, ali da to ne daje krajnje objašnjenje”.[45]

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ a b Mišić, Milan, ur. (2005). Enciklopedija Britanika. A-B. Beograd: Narodna knjiga : Politika. str. 18. ISBN 86-331-2075-5. 
 2. ^ Ćurčić, V. (2004). Traganje za smislom, izazovi i rizici adolescencije. Beograd: IP Žarko Albulj. 
 3. ^ a b v Kapor-Stanulović, N. (2007). Na putu ka odraslosti. Beograd: Zavod za udžbenike. 
 4. ^ Kail, Robert V. (2010). Cengage Advantage Books: Human Development: A Life-Span View: A Life-Span View (na jeziku: engleski). Wadsworth Cengage Learning. ISBN 978-0-495-59957-9. 
 5. ^ „Puberty gap: Heavy boys hit it later, girls sooner - Health - Children's health | NBC News”. NBC News. 2016-01-11. Arhivirano iz originala 11. 01. 2016. g. Pristupljeno 2023-01-31. 
 6. ^ Marshal, W. (1978). Puberty. In F. Falkner & J.Tanner (Eds.), Human growth, Vol. 2. New York: Plenum.
 7. ^ Sisk, Cheryl L.; Foster, Douglas L. (2004). „The neural basis of puberty and adolescence”. Nature Neuroscience. 7 (10): 1040—1047. PMID 15452575. S2CID 2932858. doi:10.1038/nn1326. .
 8. ^ Gunnar, Megan R.; Collins, W. Andrew (1988). Development During the Transition to Adolescence (na jeziku: engleski). Psychology Press. ISBN 978-0-8058-0194-1. 
 9. ^ Nydick, Martin; BUSTOS, J.; DALE JH Jr; RAWSON, R. W. (1961). „Gynecomastia in Adolescent Boys”. JAMA. 178 (5): 449—454. PMID 14480779. doi:10.1001/jama.1961.03040440001001. .
 10. ^ a b „Puberty: Changes for Males | Sutter Health”. www.sutterhealth.org. Pristupljeno 2023-01-31. 
 11. ^ „Puberty: Changes for Males | Sutter Health”. www.sutterhealth.org. Pristupljeno 2023-01-31. 
 12. ^ Anderson, Sarah E.; Dallal, Gerard E.; Must, Aviva (2003). „Relative Weight and Race Influence Average Age at Menarche: Results from Two Nationally Representative Surveys of US Girls Studied 25 Years Apart”. Pediatrics. 111 (4): 844—850. PMID 12671122. doi:10.1542/peds.111.4.844. .
 13. ^ Al-Sahab, Ban; Ardern, Chris I.; Hamadeh, Mazen J.; Tamim, Hala (2010). „Age at menarche in Canada: Results from the National Longitudinal Survey of Children & Youth”. BMC Public Health. 10: 736. PMC 3001737Slobodan pristup. PMID 21110899. doi:10.1186/1471-2458-10-736. .
 14. ^ Kaplowitz, Paul B.; Slora, Eric J.; Wasserman, Richard C.; Pedlow, Steven E.; Herman-Giddens, Marcia E. (2001). „Earlier Onset of Puberty in Girls: Relation to Increased Body Mass Index and Race”. Pediatrics. 108 (2): 347—353. PMID 11483799. doi:10.1542/peds.108.2.347. .
 15. ^ Abbassi, Val (1998). „Growth and Normal Puberty”. Pediatrics. 102 (2 Pt 3): 507—511. PMID 9685454. S2CID 24733669. doi:10.1542/peds.102.S3.507. .
 16. ^ a b v g Garn, Stanley Marion (1952). „Physical growth and development”. American Journal of Physical Anthropology. 10 (2): 169—192. PMID 14952566. doi:10.1002/ajpa.1330100215. .
 17. ^ Weiner, Irving B.; Freedheim, Donald K.; Lerner, Richard M.; Easterbrooks, M. Ann; Mistry, Jayanthi (2003-01-03). Handbook of Psychology, Developmental Psychology (na jeziku: engleski). John Wiley & Sons. ISBN 978-0-471-38405-2. 
 18. ^ a b „Health and Wellness | Sutter Health”. www.sutterhealth.org. Pristupljeno 2023-01-31. 
 19. ^ „Health and Wellness | Sutter Health”. www.sutterhealth.org. Pristupljeno 2023-01-31. 
 20. ^ Stattin, Håkan; Magnusson, David (2018). Pubertal Maturation in Female Development. str. 25. ISBN 978-1-315-78901-9. S2CID 143088283. doi:10.4324/9781315789019. 
 21. ^ a b Tanner, J. M. (1971). „Sequence, Tempo, and Individual Variation in the Growth and Development of Boys and Girls Aged Twelve to Sixteen”. Daedalus. 100 (4): 907—930. JSTOR 20024040. 
 22. ^ Hafetz, E. (1976). Parameters of sexual maturity in man. In E. Hafetz (Ed.), Perspectives in human reproduction, Vol. 3: Sexual maturity: Physiological and clinical parameters. Ann Arbor, MI: Ann Arbor Science Publishers.
 23. ^ Santrock, John W. (2013). Adolescence (15th ed.). McGraw-Hill. ISBN 9780078035487.
 24. ^ "Tanner stages" (PDF). Archived from the original (PDF) on December 5, 2010.
 25. ^ Petanjek, Zdravko; Judaš, Miloš; Šimić, Goran; Rašin, Mladen Roko; Uylings, Harry B. M.; Rakic, Pasko; Kostović, Ivica (2011). „Extraordinary neoteny of synaptic spines in the human prefrontal cortex”. Proceedings of the National Academy of Sciences. 108 (32): 13281—13286. Bibcode:2011PNAS..10813281P. PMC 3156171Slobodan pristup. PMID 21788513. doi:10.1073/pnas.1105108108Slobodan pristup. .
 26. ^ Somerville, Leah H. (2016-12-21). „Searching for Signatures of Brain Maturity: What Are We Searching For?”. Neuron (na jeziku: engleski). 92 (6): 1164—1167. ISSN 0896-6273. PMID 28009272. S2CID 207217254. doi:10.1016/j.neuron.2016.10.059. 
 27. ^ Casey, B.J.; Getz, Sarah; Galvan, Adriana (2008). „The adolescent brain”. Developmental Review. 28 (1): 62—77. PMC 2500212Slobodan pristup. PMID 18688292. doi:10.1016/j.dr.2007.08.003. .
 28. ^ Giedd, JAY N. (2004). „Structural Magnetic Resonance Imaging of the Adolescent Brain”. Annals of the New York Academy of Sciences. 1021 (1): 77—85. Bibcode:2004NYASA1021...77G. PMID 15251877. S2CID 20947602. doi:10.1196/annals.1308.009. .
 29. ^ Giedd, Jay N.; Blumenthal, Jonathan; Jeffries, Neal O.; Castellanos, F. X.; Liu, Hong; Zijdenbos, Alex; Paus, Tomáš; Evans, Alan C.; Rapoport, Judith L. (1999). „Brain development during childhood and adolescence: A longitudinal MRI study”. Nature Neuroscience. 2 (10): 861—863. PMID 10491603. S2CID 204989935. doi:10.1038/13158. .
 30. ^ Segalowitz, S.J; Davies, Patricia L. (2004). „Charting the maturation of the frontal lobe: An electrophysiological strategy”. Brain and Cognition. 55 (1): 116—133. PMID 15134847. S2CID 16152759. doi:10.1016/S0278-2626(03)00283-5. .
 31. ^ Weinberger, D.R., Elvevåg, B., Giedd, J.N. (2005). The Adolescent Brain: A Work in Progress. The National Campaign to Prevent Teen Pregnancy.
 32. ^ Shoval, Gal; Bar-Shira, Ossnat; Zalsman, Gil; John Mann, J.; Chechik, Gal (2014). „Transitions in the transcriptome of the serotonergic and dopaminergic systems in the human brain during adolescence”. European Neuropsychopharmacology. 24 (7): 1123—1132. PMID 24721318. S2CID 14534307. doi:10.1016/j.euroneuro.2014.02.009. .
 33. ^ a b Žlebnik, L. (1972). Psihologija deteta i mladih 3. Beograd: Delta-Pres. 
 34. ^ a b Pšunder, M. (2011). Ponašanje adolescenata i doživljavanje odnosa sa roditeljima i školom. Beograd: Zavod za udžbenike. 
 35. ^ Pentli, E. (2008). Roditeljska moć-veština saradnje sa detetom. Novi Sad: Psihopolis institut. 
 36. ^ Latta, N. (2012). Tinejdžeri- kako im postaviti granice i pri tom sačuvati živce. Novi sad: Psihopolis institut. 
 37. ^ „Dr. Robert Epstein: The myth of the teen brain - Psychology Today” (PDF). 
 38. ^ Romer, Dan. „Why it's time to lay the stereotype of the 'teen brain' to rest”. The Conversation (na jeziku: engleski). Pristupljeno 21. 11. 2017. 
 39. ^ „The Invention of Adolescence”. Psychology Today. 9. 6. 2016. Pristupljeno 19. 2. 2017. 
 40. ^ Fasick, Frank A. (februar 1994). „On the "Invention" of Adolescence.”. Journal of Early Adolescence. 14 (1): 6—23. S2CID 145165641. doi:10.1177/0272431694014001002.  „[.] primenom tehnologije za povećanje produktivnosti, bogatstvo koje ona generiše i strukturne promene u društvu doprinele su stvaranju adolescencije u severnoameričkom urbanom industrijskom društvu.”
 41. ^ Epstein, Robert (2010). Teen 2.0: Saving Our Children and Families from the Torment of Adolescence. Linden Publishing. ISBN 978-1-61035-101-0. 
 42. ^ Demos, John; Demos, Virginia (1969). „Adolescence in Historical Perspective”. Journal of Marriage and Family. 31 (4): 632—638. JSTOR 349302. doi:10.2307/349302.  "The idea of adolescence is today one of our most widely held and deeply imbedded assumptions about the process of human development. Indeed most of us treat it not as an idea but as a fact. [...] The concept of adolescence, as generally understood and applied, did not exist before the last two decades of the nineteenth century."
 43. ^ „The Danger of Treating Teens Like Children”. help.fortroubledteens.com. 
 44. ^ Epstein, Robert; Ong, Jennifer (25. 8. 2009). „Are the Brains of Reckless Teens More Mature Than Those of Their Prudent Peers?”. Scientific American. Pristupljeno 5. 10. 2017. 
 45. ^ Moshman, David (17. 5. 2011). „The Teenage Brain: Debunking the 5 Biggest Myths”. Huffington Post (na jeziku: engleski). Pristupljeno 20. 11. 2017. 

Literatura[uredi | uredi izvor]

Spoljašnje veze[uredi | uredi izvor]