Biljna ontogeneza

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu

Biljna ontogeneza je naziv za životni ciklus biljaka. Životni ciklus biljaka je proces njihovog razvića od semena do semena.

Faze ontogeneze[uredi]

Životni ciklus biljaka sastoji se iz dve faze:

Njihovo trajanje varira u zavisnosti od predstavnika biljaka. Generalno je u najvećoj meri uslovljena dužinom životnog ciklusa. Kod jednogodišnjih biljaka obe faze su kratke, dok su kod višegodišnjih duže.

Vegetativna faza[uredi]

Predstavlja fazu u razviću biljaka koja obuhvata razvitak embriona, klijanje semena, kao i rast i sazrevanje biljke.

Seme i njegovo klijanje[uredi]

Seme je klasičan primer evolutivne prilagođenosti kod biljaka i jako važan faktor pri njenom razmnožavanju koji u priličnoj meri doprinosi opstanku biljaka. Seme se sastoji od semenjače, klice i tkiva za magacioniranje. Prva ima ulogu u zaštiti embriona od faktora iz spoljašnje sredine koji bi mogli na njega da utiču. Klica je u stvari taj embrion koji se prethodno razvio i koji začetak biljke koja će od njega nastati, a tkiva za magacioniranje sadrže rezervne materije(skrob, proteine, masti).

Sunflower seed444.jpg

Pri dovoljnom prisutstvu kiseonika, vode i odgovarajućoj temperaturi dolazi do klijanja, osim kod dormantnih semena, za koje su potrebni i dodatni uslovi. Ono počinje imbibicijom, odnosno usvajanjem vode, koje je prethodno u semenu bilo samo u minimalnim količinama. Dolazi do aktivacije pojedinih enzima, pojačava disanje čime se stvaraju uslovi za nastanak ATP-a, a kako je isti nosilac energije, neophodne za dobijanje organskih supstanci, posle čije nagradnje se biljka dalje razvija.

Sunflower seedlings.jpg

U zavisnosti od toga da li kotiledon ostaje u zemlji ili izlazi u spoljašnju sredinu klijanje delimo na:

Rast[uredi]

Rastenje biljke je posledica razmnožavanja i rasta biljnih ćelija. Rast se odvija u pojedinim delovima biljke, koje se nazivaju zonama izduživanja. Rast biljke, uslovljen rastom i povećanjem broja biljnih ćelija možemo podeliti na sledeća faze:

  1. deoba
  2. rast
  3. diferencijacija

Poslednja faza obuhvata uspostavljanje funkcija koje će te ćelije obavljati.

Kraj vegetativne faze[uredi]

Kada biljka stekne određen nivo razvijenosti ova faza se završava i počinje nova- reproduktivna faza. Treba napomenuti da nije neophodno postojanje te druge faze, pa je moguće da ne dođe do nje. Tako je vernalizacija faktor koji na to bitno utiče.

Reproduktivna faza[uredi]

Ovoj fazi pripada razvitak cveta, ploda i semena, kao i starenje biljke.

Razvijanje ploda[uredi]

Vista-xmag.png Za više informacija pogledajte članak Plod

Pošto dođe do cvetanja biljke, sledi njeno oprašivanje. Polen sa prašnika(1) jedne biljke se prenosi na tučak(2) drugih biljaka iste vrste, gde dolazi do oplođenja. Pošto se ono desi nastaje plod i nova semena, pa ceo ciklus počinje ispočetka.

Prastuc.jpg

Starenje biljke[uredi]

Proces starenja kod listopadnih biljaka se ogleda u odbacivanju listova. Pošto se organske supstance smeštene u njima povlače u izdanke i pupoljke i tako se čuvaju za novu vegetativnu fazu. Pošto se hlorofil delovima razgrađuje lišće gubi svoju karakterističnu zelenu boju. Promene su uslovljene i uticajem biljnih hormona.

Vidi još[uredi]

Spoljašnje veze[uredi]

Literatura[uredi]

  • Radomir Konjević. Gordana Cvijić. Jelena Đorđević. Nadežda Nedeljković. „Biologija za III razred gimnazije prirodno-matematičkog smera“. 2008. Zavod za udžbenike. Beograd.