Bledski sporazumi Tito — Dimitrov

S Vikipedije, slobodne enciklopedije

Bledski sporazumi Tito — Dimitrov je naziv za više bilateralnih sporazuma između FNRJ i NR Bugarske prihvaćenih na Bledu 1947. godine. Ti sporazumi označavali su obostrane težnje i nastojanja da se kontituišu i razvijaju novi odnosi između dve zemlje. Josip Broz Tito i Georgi Dimitrov želeli su da nekadašnje „bure baruta“ - Balkan pretvore u zonu mira i društvenog progresa. To je bio primer u toku „Hladnog rata“ kako je moguća miroljubiva koegzistencija i prisna saradnja između država i naroda koji su u prošlosti, pa i u poslednjem ratnom sukobu bili u neprijateljstvu.

Državno partijske delegacije posle pregovora na Bledu od 30. jula do 1. avgusta 1947. godine saglasile su se o merama koje će vlada NR Bugarske preuzeti da se obezbede prava Makedonaca u Pirinskoj Makedoniji (danas Blagoevgradska oblast) za njihov slobodan nacionalni, ekonomski i kulturni razvitak i uopšte odnosi Bugarske prema NR Makedoniji.

Na Bledu je prihvaćen i tekst Ugovora o prijareljstvu, saradnji i uzajamnoj pomoći između FNRJ i NR Bugarske, koji je potpisan i objavljen u Evksinogradu, te nekoliko Sporazuma: Sporazum oprivrednoj saradnji, Sporazum o carinskim olakšicama i pripremama za carinsku uniju, Sporazum o dvovlasničkim imanjima na jugoslovensko-bugarskoj granici, o olakšavanju prelaza granice, o prelaženju granice pograničnog stanovništava i o državljanstvu između dve zemlje.

U toku pregovora vlada FNRJ je u protokolu konferencije na Bledu, izjvila da se odriče 25 miliona dolara, na ime ratne štete, koliko je po ugovoru o miru trebalo NR Bugarska da plati FNRJ. Kad je Informbiro zaoštrio kampanju protiv FNRJ, KPJ i jugoslovenskog rukovodstva, vlada NR Bugarske jednostrano je 1. oktobra 1949. otkazala Ugovor o prijateljstvu, saradnji i uzajamnoj pomoći i sve bledske sporazume, osim odluke o praštanju ratne štete.

Literatura[uredi | uredi izvor]

  • Slobodan Nešović, Bledski sporazumi Tito—Dimitrov, Zagreb 1979. godina