Braunovo kretanje

S Vikipedije, slobodne enciklopedije
Primer Braunovog kretanja: svetloplavom bojom je prikazano Braunovo kretanje u 2048 koraka, tamno plavom bojom je prikazan svaki osmi korak, te je ista putanja predstavljena u 256 i crnom bojom je putanja ponovo redukovana 8 puta i prikazana je u 32 koraka. Prikazano je da Braunovo kretanje izgleda samoslično na različitim skalama veličine.

Braunovo kretanje je način kretanja malog tela zaronjenog u fluid, gde telo ima manju specifičnu težinu od sredine u kojoj se nalazi.[1] Pod takvim uslovima, doći će do haotičnog kretanja tela, uzrokovanim sudarima sa molekulima sredine. Ovakvo kretanje se opisuje molekulsko-kinetičkom teorijom gasova i moguće ga je posmatrati pod mikroskopom. Vinerov proces se u literaturi takođe često poistovećuje sa Braunovim kretanjem. Vinerov proces je zapravo matematička formulacija Braunovog kretanja, dok se formalno pod Vinerovim procesom smatra standardno Braunovo kretanje.[2]

Dvodimenzionalni slučajni hod srebrnog adatoma na površini Ag(111)[3]

Ovaj obrazac kretanja se obično sastoji od nasumičnih fluktuacija u položaju čestice unutar fluidnog domena, nakon čega sledi premeštanje u drugi domen. Svaka relokacije je praćena sa više fluktuacija unutar nove zatvorene zapremine. Ovaj obrazac opisuje tečnost u termalnoj ravnoteži, definisanoj datom temperaturom. Unutar takvog fluida ne postoji preferencijalni pravac strujanja (kao u transportnim fenomenima). Tačnije, ukupni linearni i ugaoni momenti tečnosti ostaju jednaki nuli tokom vremena. Kinetičke energije molekularnih Braunovskih kretanja, zajedno sa molekularnim rotacijama i vibracijama, sumiraju se u kalorijsku komponentu unutrašnje energije fluida (teorema o ekviparticiji).

Ovo kretanje je nazvano po botaničaru Robertu Braunu, koji je prvi opisao ovaj fenomen 1827. godine, dok je kroz mikroskop gledao polen biljke Clarkia pulchella uronjen u vodu.[4] Godine 1905, skoro osamdeset godina kasnije, teorijski fizičar Albert Ajnštajn je objavio rad u kome je modelovao kretanje čestica polena koje pokreću pojedinačni molekuli vode, dajući jedan od svojih prvih velikih naučnih doprinosa.[5] Pravac sile atomskog bombardovanja se stalno menja, a u različito vreme čestica je pogođena više na jednoj strani nego na drugoj, što dovodi do naizgled nasumične prirode kretanja. Ovo objašnjenje Braunovskog kretanja poslužilo je kao ubedljiv dokaz da atomi i molekuli postoje, a dalje ga je eksperimentalno potvrdio Žan Peren 1908. Peren je dobio Nobelovu nagradu za fiziku 1926. „za svoj rad na diskontinuiranoj strukturi materije“.[6]

Interakcije više tela koje daju Braunov obrazac ne mogu se rešiti modelom koji uzima u obzir svaki uključeni molekul. Posledica toga je da se samo modeli verovatnoće primenjeni na molekularne populacije mogu koristiti da se to ovaj vid kretanja opiše. U nastavku su predstavljena dva takva modela statističke mehanike, prema Ajnštajnu i Smoluhovskom. Druga, čisto probabilistička klasa modela je klasa modela stohastičkih procesa. Postoje nizovi jednostavnijih i komplikovanijih stohastičkih procesa koji konvergiraju (u limitima) u Braunovom kretanju (pogledajte nasumično hodanje i Donskerovu teoremu).[7][8]

Istorija[uredi | uredi izvor]

Ovo je simulacija Braunovog kretanja 5 čestica (žutih) koje se sudaraju sa velikim skupom od 800 čestica. Žute čestice ostavljaju 5 plavih tragova (pseudo) nasumičnog kretanja i jedna od njih ima crveni vektor brzine.
Ovo je simulacija Braunovog kretanja velike čestice (čestice prašine) koja se sudara sa velikim skupom manjih čestica (molekula gasa) koje se kreću različitim brzinama u različitim nasumičnim pravcima.
Reprodukovano iz knjige Žan Batiste Perena, Les Atomes, prikazana su tri traga kretanja koloidnih čestica radijusa 0,53 µm, kako se vidi pod mikroskopom. Uzastopne pozicije svakih 30 sekundi spajaju se pravim segmentima (veličina mreže je 3,2 µm).[9]

Naučna pesma rimskog filozofa-pesnika LukrecijaO prirodi stvari“ (oko 60. p. n. e.) ima izvanredan opis kretanja čestica prašine u stihovima 113–140 iz Knjige II. On ovo koristi kao dokaz postojanja atoma:

Posmatrajte šta se dešava kada sunčevi zraci uđu u zgradu i obasjaju njena mesta u senci. Videćete mnoštvo sićušnih čestica koje se mešaju na mnogo načina... njihov ples je stvarna indikacija osnovnih kretanja materije koja su skrivena od našeg pogleda... Ona potiče od atoma koji se kreću sami od sebe [i.e. spontano]. Tada se ta mala kompaktna tela koja su najmanje udaljena od impulsa atoma pokreću njihovim nevidljivim udarcima i zatim ona udaraju o nešto veća tela. Dakle, kretanje se diže od atoma i postepeno izlazi na nivo naših čula, tako da su u pokretu ona tela koja vidimo u sunčevim zracima, pokretana udarcima koji ostaju nevidljivi.

Iako je mešanje čestica prašine uglavnom uzrokovano vazdušnim strujama, svetlucavo, prevrćuće kretanje malih čestica prašine uzrokovano je uglavnom istinskom Braunovom dinamikom; Lukrecije „pogrešnim primerom savršeno opisuje i objašnjava Braunovo kretanje“.[10]

Dok je Jan Ingenhauz opisao nepravilno kretanje čestica ugljene prašine na površini alkohola 1785. godine, otkriće ovog fenomena se često pripisuje botaničaru Robertu Braunu 1827. Braun je proučavao zrna polena biljke Clarkia pulchella suspendovana u vodi pod mikroskopom kada je posmatrao sitne čestice koje izbacuju polenova zrnca, pri čemu one vrše cimajuće pokrete. Ponavljajući eksperiment sa česticama neorganske materije, uspeo je da isključi da je kretanje životno, iako je njegovo poreklo tek trebalo da bude objašnjeno.

Prva osoba koja je opisala atematiku iza Braunovog kretanja bio je Torvald N. Tiel u radu o metodi najmanjih kvadrata objavljenom 1880. Ovo je nezavisno pratio Luj Bačeler 1900. godine u svojoj doktorskoj tezi „Teorija spekulacije”, u kojoj je predstavio stohastičku analizu tržišta akcija i opcija. Često se citira Braunov model kretanja na berzi, mada je Benoa Mandelbrot je odbacio njegovu primenljivost na kretanja cena akcija delimično zato što su one diskontinuirne.[11]

Primena[uredi | uredi izvor]

Ova pojava je prvi put uočena kada je pod mikroskopom posmatran polen cveća u kapljici vode. Braunovo kretanje takođe predstavlja jedan od načina kretanja bakterija.

Formalna definicija[uredi | uredi izvor]

Vinerov proces ili standardno Braunovo kretanje je niz slučajnih promenljivih gde je i za koje važi da je za sve vrednosti razlika distribuirana po Gausovoj raspodeli sa varijansom , i ne zavisi od za .

Vinerov proces je Gausov, Markovljev i nestacionaran stohastički proces. Kao takav, kao vrsta Gausovog procesa, Vinerov proces se može definisati preko prva dva kumulativna momenta kao: i .[12]

Vidi još[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ Feynman, R. (1964). „The Brownian Movement”. The Feynman Lectures of Physics, Volume I. str. 41-1. 
 2. ^ Braunovo kretanje i Vinerov proces, Michael Halls-Moore, 2012, pristupljeno: 29. januar 2017.
 3. ^ Meyburg, Jan Philipp; Diesing, Detlef (2017). „Teaching the Growth, Ripening, and Agglomeration of Nanostructures in Computer Experiments”. Journal of Chemical Education. 94 (9): 1225—1231. Bibcode:2017JChEd..94.1225M. doi:10.1021/acs.jchemed.6b01008. 
 4. ^ Mišić, Milan, ur. (2005). Enciklopedija Britanika. A-B. Beograd: Narodna knjiga : Politika. str. 174. ISBN 86-331-2075-5. 
 5. ^ Einstein, Albert (1905). „Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen” [On the Movement of Small Particles Suspended in Stationary Liquids Required by the Molecular-Kinetic Theory of Heat] (PDF). Annalen der Physik (na jeziku: nemački). 322 (8): 549—560. Bibcode:1905AnP...322..549E. doi:10.1002/andp.19053220806Slobodan pristup. 
 6. ^ „The Nobel Prize in Physics 1926”. NobelPrize.org (na jeziku: engleski). Pristupljeno 2019-05-29. 
 7. ^ Knight, Frank B. (1962-02-01). „On the random walk and Brownian motion”. Transactions of the American Mathematical Society (na jeziku: engleski). 103 (2): 218. ISSN 0002-9947. doi:10.1090/S0002-9947-1962-0139211-2Slobodan pristup. 
 8. ^ „Donsker invariance principle - Encyclopedia of Mathematics”. encyclopediaofmath.org. Pristupljeno 2020-06-28. 
 9. ^ Perrin, Jean (1914). Atoms. London : Constable. str. 115. 
 10. ^ Tabor, D. (1991). Gases, Liquids and Solids: And Other States of Matter (3rd izd.). Cambridge: Cambridge University Press. str. 120. ISBN 978-0-521-40667-3. 
 11. ^ Mandelbrot, B.; Hudson, R. (2004). The (Mis)behavior of Markets: A Fractal View of Risk, Ruin, and RewardNeophodna slobodna registracija. Basic Books. ISBN 978-0-465-04355-2. 
 12. ^ Dve alternativne konstrukcije Vinerovog procesa, Eric Vanden-Eijnden, pristupljeno: 29. januar 2017.

Literatura[uredi | uredi izvor]

Spoljašnje veze[uredi | uredi izvor]