Pređi na sadržaj

Motoput

S Vikipedije, slobodne enciklopedije
(preusmereno sa Брзи пут)
Znak za početak motoputa

Put rezervisan samo za motorna vozila, kraće motoput, put je na kojem je dozvoljeno kretanje isključivo motornih vozila (motocikala, putničkih vozila, teretnih vozila i autobusa) sa priključnim vozilima ili bez njih. Motoput se obeležava plavom ili zelenom bojom u zavisnosti od države. Na putokazima je pozadina plave ili zelene boje ako se do određenog mesta ide motoputem. Početak i kraj motoputa se označava posebnim saobraćajnim znakovima. U Republici Srbiji je ograničenje brzine na motoputu 100 km/h, a najmanja dozvoljena brzina je 50km/h. U slučaju snega i leda na putu ograničenje je duplo manje nego u normalnim vremenskim uslovima (što je praksa i na ostalim vrstama puteva).

Na motoputu je zabranjen saobraćaj za zaprežna vozila, bicikle, mopede, pešake, ručna kolica i radne i poljoprivredne mašine. Motoput se može ukrštati sa drugim putevima i železničkim prugama samo van nivoa (nadvožnjacima i podvožnjacima). Može se ukrštati sa drugim putevima i petljom koja mora sadržati: nadvožnjak ili podvožnjak, traku za ubrzavanje (za uključivanje na motoput) i traku za usporavanje (za isključivanje sa motoputa). Ne sme se ukrštati u nivou (raskrsnice sa semaforom ili bez njega, kružni tok...). Takođe ne sme prolaziti kroz naseljena mesta i zone škole, i ne sme imati divlje priključke.

Vozila na motoputu ne smeju praviti polukružno okretanje i ne smeju prelaziti u suprotni smer osim u slučaju preticanja ako je to dozvoljeno. Ne smeju se zaustavljati u saobraćajnoj traci osim u slučaju kvara ako zaustavna traka ne postoji i ne smeju se kretati unazad. Motoput može imati jednu ili više saobraćajnih traka po smeru, fizički razdvojene kolovozne trake i zaustavnu traku, proširenja ili parkinge pored puta.

Za motoput u principu važe sva pravila koja važe za autoput, osim da kolovozne trake moraju biti fizički ili razdvojene ogradom, da kolovozna traka mora da ima dve ili više saobraćajne i da mora sa obe strane da ima ogradu koja sprečava životinje da uđu na put.

Motoputevi imaju uglavnom široke saobraćajne trake koje su od asfalta ili ponekad od betonskih ploča.