Visoki savet sudstva Republike Srbije

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Skoči na: navigacija, pretraga
Republika Srbija
Coat of arms of Serbia.svg

Ovaj članak je deo serije o
Politici Srbije

pogledaj  razgovor  uredi

Visoki savet sudstva Republike Srbije je nezavisan i samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija.

On ostvaruje saradnju sa Državnim većem tužilaca, državnim i drugim organima i organizacijama, sudskim savetima drugih država i međunarodnim organizacijama.

Nadležnosti[uredi]

Visoki savet sudstva Republike Srbije:[1]

 • bira sudije za trajno obavljanje sudijske funkcije;
 • odlučuje o prestanku sudijske funkcije;
 • predlaže Narodnoj skupštini kandidate za izbor sudija prilikom prvog izbora na sudijsku funkciju;
 • predlaže Narodnoj skupštini izbor i razrešenje predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednika suda;
 • predlaže Vrhovnom kasacionom sudu kandidate za sudije Ustavnog suda;
 • imenuje sudije porotnike;
 • odlučuje o premeštaju, upućivanju i prigovoru o udaljenju sudija;
 • odlučuje o nespojivosti vršenja drugih službi i poslova sa sudijskom funkcijom;
 • odlučuje u postupku vrednovanja rada sudija i predsednika suda;
 • određuje sastav, trajanje i prestanak mandata članova disciplinskih organa, imenuje članove disciplinskih organa i uređuje način rada i odlučivanja u disciplinskim organima;
 • odlučuje o pravnim lekovima u disciplinskom postupku;
 • daje saglasnost na program stalne obuke za sudije i zaposlene u sudovima i vrši nadzor nad njegovim sprovođenjem;
 • utvrđuje program početne obuke za sudije;
 • donosi Etički kodeks;
 • određuje broj sudija i sudija porotnika za svaki sud;
 • obavlja poslove pravosudne uprave iz svoje nadležnosti;
 • odlučuje o pitanjima imuniteta sudija i članova Visokog saveta sudstva;
 • predlaže obim i strukturu budžetskih sredstava neophodnih za rad sudova za tekuće rashode i vrši nadzor nad njihovim trošenjem, u skladu sa zakonom;
 • odlučuje o prigovorima u postupku izbora za članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija;
 • obrazuje svoja radna tela i stalne i povremene komisije i vrši izbor njihovih članova;
 • daje mišljenje o izmenama postojećih ili donošenju novih zakona koji uređuju položaj sudija, organizaciju i postupanje sudova, kao i drugih sistemskih zakona koje sudovi primenjuju ili su od značaja za obavljanje sudijske funkcije;
 • odlučuje o postojanju uslova za naknadu štete zbog nezakonitog i nepravilnog rada sudije;
 • podnosi godišnji izveštaj o svom radu Narodnoj skupštini;
 • obavlja poslova u vezi sa sprovođenjem Nacionalne strategije reforme pravosuđa iz svoje nadležnosti;
 • obaveštava javnost o svom radu;
 • sarađuje sa sudskim savetima drugih država i međunarodnim organizacijama;
 • donosi akte predviđene zakonom;
 • obavlja i druge poslove određene zakonom.

Stalna radna tela Visokog saveta sudstva su: Komisija za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova, Izborna komisija i disciplinski organi.

Sastav[uredi]

Visoki savet sudstva ima 11 članova. Članovi su predsednik Vrhovnog kasacionog suda, ministar nadležan za pravosuđe i predsednik nadležnog odbora Narodne skupštine, kao članovi po položaju, i osam izbornih članova koje bira Narodna skupština.

Izborne članove čine šest sudija sa stalnom sudijskom funkcijom, od kojih je najmanje jedan sa teritorije autonomnih pokrajina i dva ugledna i istaknuta pravnika sa najmanje 15 godina iskustva u struci, od kojih je jedan advokat, a drugi profesor pravnog fakulteta.[2]

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je po položaju predsednik Visokog saveta sudstva. On predstavlja Visoki sudski savet, rukovodi njegovim radom i vrši druge poslove u skladu sa zakonom. Zamenika predsednika iz reda sudija-izbornih članova bira i razrešava Visoki sudski savet. Zamenik predsednika obavlja poslove predsednika u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti.

Član Visokog saveta sudstva uživa imunitet kao sudija. Član ne može biti pozvan na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasanje prilikom donošenja odluka. Ne može biti lišen slobode u postupku pokrenutom zbog krivičnog dela učinjenog u obavljanju funkcije člana bez odobrenja Visokog sudskog saveta.[3]

Mandat članova traje pet godina, osim za članove po položaju. Izborni članovi mogu biti ponovo birani, ali ne uzastopno. Za vreme trajanja mandata, sudija koji je član ne može biti biran za sudiju drugog suda.

Vidi još[uredi]

Izvori[uredi]

 1. ^ Član 13. Zakona o Visokom savetu sudstva
 2. ^ Član 5. Zakona o Visokom savetu sudstva
 3. ^ Član 9. Zakona o Visokom savetu sudstva

Spoljašnje veze[uredi]