Gvožđe

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
Za druga značenja, pogledajte Gvožđe (višeznačna odrednica).
Za druga značenja, pogledajte Železo (višeznačna odrednica).
Gvožđe,  26Fe
Fe,26.jpg
Opšta svojstva
Ime, simbol gvožđe, Fe
Gvožđe u periodnom sistemu
Vodonik (diatomski nemetal)
Helijum (plemeniti gas)
Litijum (alkalni metal)
Berilijum (zemnoalkalni metal)
Bor (metaloid)
Ugljenik (poliatomski nemetal)
Azot (diatomski nemetal)
Kiseonik (diatomski nemetal)
Fluor (diatomski nemetal)
Neon (plemeniti gas)
Natrijum (alkalni metal)
Magnezijum (zemnoalkalni metal)
Aluminijum (postprelazni metal)
Silicijum (metaloid)
Fosfor (poliatomski nemetal)
Sumpor (poliatomski nemetal)
Hlor (diatomski nemetal)
Argon (plemeniti gas)
Kalijum (alkalni metal)
Kalcijum (zemnoalkalni metal)
Skandijum (prelazni metal)
Titanijum (prelazni metal)
Vanadijum (prelazni metal)
Hrom (prelazni metal)
Mangan (prelazni metal)
Gvožđe (prelazni metal)
Kobalt (prelazni metal)
Nikl (prelazni metal)
Bakar (prelazni metal)
Cink (prelazni metal)
Galijum (postprelazni metal)
Germanijum (metaloid)
Arsen (metaloid)
Selen (poliatomski nemetal)
Brom (diatomski nemetal)
Kripton (plemeniti gas)
Rubidijum (alkalni metal)
Stroncijum (zemnoalkalni metal)
Itrijum (prelazni metal)
Cirkonijum (prelazni metal)
Niobijum (prelazni metal)
Molibden (prelazni metal)
Tehnecijum (prelazni metal)
Rutenijum (prelazni metal)
Rodijum (prelazni metal)
Paladijum (prelazni metal)
Srebro (prelazni metal)
Kadmijum (prelazni metal)
Indijum (postprelazni metal)
Kalaj (postprelazni metal)
Antimon (metaloid)
Telur (metaloid)
Jod (diatomski nemetal)
Ksenon (plemeniti gas)
Cezijum (alkalni metal)
Barijum (zemnoalkalni metal)
Lantan (lantanoid)
Cerijum (lantanoid)
Prazeodijum (lantanoid)
Neodijum (lantanoid)
Prometijum (lantanoid)
Samarijum (lantanoid)
Europijum (lantanoid)
Gadolinijum (lantanoid)
Terbijum (lantanoid)
Disprozijum (lantanoid)
Holmijum (lantanoid)
Erbijum (lantanoid)
Tulijum (lantanoid)
Iterbijum (lantanoid)
Lutecijum (lantanoid)
Hafnijum (prelazni metal)
Tantal (prelazni metal)
Volfram (prelazni metal)
Renijum (prelazni metal)
Osmijum (prelazni metal)
Iridijum (prelazni metal)
Platina (prelazni metal)
Zlato (prelazni metal)
Živa (prelazni metal)
Talijum (postprelazni metal)
Olovo (postprelazni metal)
Bizmut (postprelazni metal)
Polonijum (postprelazni metal)
Astat (metaloid)
Radon (plemeniti gas)
Francijum (alkalni metal)
Radijum (zemnoalkalni metal)
Aktinijum (aktinoid)
Torijum (aktinoid)
Protaktinijum (aktinoid)
Uranijum (aktinoid)
Neptunijum (aktinoid)
Plutonijum (aktinoid)
Americijum (aktinoid)
Kirijum (aktinoid)
Berklijum (aktinoid)
Kalifornijum (aktinoid)
Ajnštajnijum (aktinoid)
Fermijum (aktinoid)
Mendeljevijum (aktinoid)
Nobelijum (aktinoid)
Lorencijum (aktinoid)
Raderfordijum (prelazni metal)
Dubnijum (prelazni metal)
Siborgijum (prelazni metal)
Borijum (prelazni metal)
Hasijum (prelazni metal)
Majtnerijum (nepoznata hemijska svojstva)
Darmštatijum (nepoznata hemijska svojstva)
Rendgenijum (nepoznata hemijska svojstva)
Kopernicijum (prelazni metal)
Nihonijum (nepoznata hemijska svojstva)
Flerovijum (postprelazni metal)
Moskovijum (nepoznata hemijska svojstva)
Livermorijum (nepoznata hemijska svojstva)
Tenesin (nepoznata hemijska svojstva)
Oganeson (nepoznata hemijska svojstva)


Fe

Ru
mangangvožđekobalt
Atomski broj (Z) 26
Grupa, blok grupa 8, d-blok
Perioda perioda 4
Kategorija   prelazni metal
Rel. at. masa (Ar) 55,845 u
El. konfiguracija [Ar]3d64s2
po ljuskama
2, 8, 14, 2
Fizička svojstva
Boja srebrnobela
Agregatno stanje čvrsto
Tačka topljenja 1808 K
(1535 °C)
Tačka ključanja 3023 K
(2750 °C)
Gustina 7874 kg/m3
Molarna zapremina 7,09×10−3 m3/mol
Toplota fuzije 13,8 kJ/mol
Toplota isparavanja 349,6 kJ/mol
Sp. topl. kapacitet 440 J/(kg K)
Atomska svojstva
Oksidaciona stanja 2, 3, 4, 6
Osobine oksida amfoterni
Elektronegativnost 1,83 (Poling)
1,64 (Olred)
Energije jonizacije 1: 762,5 kJ/mol
2: 1561,9 kJ/mol
3: 2.957 kJ/mol
(ostale)
Atomski radijus 140 (156) pm
Kovalentni radijus 125 pm
Kristalna struktura unutrašnjecentrirana kubična (BCC)
Unutrašnjecentrirana teseralna kristalna struktura za gvožđe

a=286,65 pm
postraničnocentrirana kubična (FCC)
Površinskicentrirana teseralna kristalna struktura za gvožđe

1185–1667 K
Brzina zvuka 4.910 m/s (293,15 K)
Topl. vodljivost 80,2 W/(m·K)
Sp. el. vodljivost 9,93×106 S/m
Mosova tvrdoća 4
referenceVikipodaci

Gvožđe,[a] železo ili željezo (Fe, lat. ferrum) metal je VIIIB grupe.[1]

Ima 16 izotopa čije se atomske mase nalaze između 49 - 63. Postojani izotopi su: 54, 56, 57 i 58. Najzastupljeniji je izotop 56 (91%). Gvožđe je bilo poznato još prvobitnim civilizacijama.

Zastupljenost i jedinjenja[uredi]

Crvena boja ove reke potiče od gvožđa iz stena

Zastupljen je u zemljinoj kori u količini od 6,6% u obliku sledećih minerala: crvenog hematita (Fe2O3), crnog magnetita (Fe3O4), siderita (FeCO3), limonita, halkopirita, pirita, arsenopirita.[2][3]

Sem ovih minerala veliki tehnološki značaj imaju karboniklova kompleksna jedinjenja gvožđa koja se dobijaju iz hlorida gvožđa. Ta jedinjenja su katalizatori brojnih organskih reakcija. Zlatan hlorid (II), kiselog ukusa se upotrebljava za suzbijanje malokrvnosti.

Gvožđe ima 2 oksida. Pri reakciji gvožđa sa kiseonikom, stvara se gvožđe(III)-oksid.

U reakciji sa vodonikom, železo(III)-oksid reaguje na sledeći način, dajući gvožđe(II)-oksid (FeO).

Gvožđe ima 2 hidroksida, koji su kao i gore navedeni oksidi, nerastvorni u vodi. Dobijaju se na sledeći način (reakcijom rastvorne soli gvožđa sa natrijum ili kalijum-hidroksidom).

 • Železo(II)-hidroksid:
 • Železo(III)-hidroksid:

Dobijanje gvožđa[uredi]

Sulfidne rude se zagrevanjem prevode u oksid gvožđa. Karbonatna ruda se žarenjem razlaže na oksid gvožđa i CO2. Nastali oksidi gvožđa zajedno sa oksidnim rudama se obrađuju u visokoj peći, gde se vrši redukcija oksida (uklanjanje kiseonka iz rude), pomoću koksa (C) ili CO. Peć se puni kroz grotlo. Stavlja se naizmenično red rude, red topitelja, i red koksa. Peć može da radi neprestano po nekoliko godina.

Biološki značaj[uredi]

Železo je neophodno za očuvanje zdravlja. Atom železa se nalazi u mnogim enzimima[4]: hemoglobinu, mioglobinu... Potrebe za gvožđem se razlikuju u zavisnosti od starosti, težine, pola, zdravlja minimalne količine koje je potrebno dnevno uneti kreću se u širokim okvirima. Kod odraslih osoba od 10 miligrama dnevno do 20 kod žena, dok je za vreme dojenja potrebno 30. Iako čovekov organizam ima solidne mehanizme za regulaciju količine gvožđa, u nekim situacijama može doći do oboljenja hemohromatoze. To oboljenje se javlja usled prevelike doze gvožđa u organizmu. Velike količine gvožđa(II) su otrovne. Soli gvožđa(III-VI) su bezopasne, zato što ih organizam ne apsorbuje.

Pravilna koncentracija gvožđa u krvi:

 • srednja vrednost
  • muškarci 21,8 mikro mol po litru, 120 mikro grama po decilitru
  • žene 18,5 mikro mol po litru, 100 mikro grama po decilitru
 • minimalne i maksimalne koncentracije:
  • muškarci 17,7 - 35,9 mikro mol po litru, 90 - 200 mikro grama po decilitru
  • žene 11,1 - 30,1 mikro mol po litru, 60 - 170 mikro grama po decilitru

Osobine[uredi]

Čisto železo je sjajan, srebrnast, mekan metal koji veoma lako podleže koroziji.[5]

Vekovima se koristi u obliku legura kao što su čelik, legure sa manganom, hromom, molibdenom, vanadijumom i mnogim drugim elementima.

Alotropske modifikacije (polimorfija) gvožđa[uredi]

Gvožđe se javlja u 4 alotropske modifikacije:

 • α gvožđe
 • ß gvožđe
 • γ gvožđe i
 • δ gvožđe

α železo poseduje prostorno (zapreminski) centriranu kubnu kristalnu rešetku, a stabilno je u temperaturskom intervalu između 723 °C i 770 °C. Ova alotropska modifikacija železa odlikuje se feromagnetičnim osobinama.

U temperaturskom intervalu od 770 do 906 °C železo i dalje ima prostorno (zapreminski) centriranu kubnu kristalnu rešetku, međutim iznad 770 °C odlikuje se paramagnetnim svojstvima. Zbog razlike u fizičkim karakteristikama, koristi se druga oznaka - ß železo.

Iznad temperature od 906 °C pa sve do 1401 °C železo karakteriše površinski centrirana kubna kristalna rešetka. Ova alotropska modifikacija označava se kao γ železo.

Između 1401 °C i 1539 °C železo se ponovo odlikuje prostorno (zapreminski) centriranom kubnom kristalnom rešetkom i naziva se δ železo. Razlika između α i δ železa jeste u parametru kristalne rešetke.

Iznad 1539 °C železo više ne poseduje kristalnu rešetku već se nalazi u tečnom stanju - u stanju rastopa.

Napomene[uredi]

 1. U kolokvijalnom govoru i hemijskoj literaturi se termin gvožđe koristi da označi hemijski element. Međutim u mašinstvu termin gvožđe se koristi za označavanje legure hemijskog elementa za ugljenikom. Mašinstvo za hemijski element koristi naziv železo.

Reference[uredi]

 1. Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd izd.). Prentice Hall. ISBN 978-0131755536. 
 2. Lide David R., ur. (2006). CRC Handbook of Chemistry and Physics (87th izd.). Boca Raton, FL: CRC Press. 0-8493-0487-3. 
 3. Susan Budavari, ur. (2001). The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals (13th izd.). Merck Publishing. ISBN 0911910131. 
 4. David L. Nelson; Michael M. Cox (2005). Principles of Biochemistry (4th izd.). New York: W. H. Freeman. ISBN 0-7167-4339-6. 
 5. Parkes, G.D. & Phil, D. (1973). Melorova moderna neorganska hemija. Beograd: Naučna knjiga. 

Literatura[uredi]

Spoljašnje veze[uredi]