Pređi na sadržaj

Dekoder

S Vikipedije, slobodne enciklopedije

Dekoder je uređaj koji radi suprotno od kodera tj. „obrće“ kodiranje da bi se dobila prvobitna informacija. Obično se koristi samo obrnut metod tj. inverzibilna funkcija od kodiranja.

U digitalnoj elektronici dekoder bi bilo logičko kolo sa više ulaza i izlaza koje pretvara kodirani ulaz u kodirani izlaz, s tim da su ulazni i izlazni kodovi različiti. Veoma je čest slučaj dekodiranja n u 2n. Za svaku kombinaciju ulaznih bita samo jedan izlaz ima vrednost dok svi ostali imaju vrednosti 0. Ako se dekoderu doda ulaz pod nazivom ENABLE, koji pruža mogućnost da se sva I kola zatvore sa EN=0, onda se kombinacijom dekodera sa manje izlaza mogu graditi dekoderi sa više izlaza.

U opštijem smislu dekodiranje može biti i proces koji obavlja softver, a uvek je povezan sa prethodnim procesom kodiranja, i obavlja ga program koji jedan niz bitova preslikava u drugi niz bitova (prvobitni, kako je izgledao pre procesa kodiranja).

Najjednostavnije dekodersko kolo bi bilo I logičko kolo, pošto je njegov izlaz 1 (visok) jedino kada mu je i ulaz 1.

Malo je složeniji dekoder koji ostvaruje binarno dekodiranje n u 2n. Ovakva vrsta dekodera je kombinatorno kolo za pretvaranje binarne informacije sastavljene od n kodiranih ulaza u samo jedan od najviše 2n izlaza.