Dekretni novac

S Vikipedije, slobodne enciklopedije
Novčanice iz dinastije Juan su najraniji primeri dekretnog novca

Termin dekretni novac se koristi da označava:

  • Bilo koji novac koga je vlada proglasila za zakonsko sredstvo plaćanja.
  • Država izdaje novac koji nije moguće ni pravno konvertovati u bilo koje druge stvari, ni u fiksne vrednosti, u smislu nekog objektivnog standarda.
  • Novac bez suštinske važnosti.

Termin potiče od latinske reči fiat, što znači „neka se uradi“, jer je novac osnovan vladinom uredbom. Gde se dekretni novac koristi kao valuta, termin dekretna valuta se koristi. Danas, većina nacionalnih valuta su dekretne valute, uključujući dolar, Evro, i sve ostale rezervne valute.