Diskretna Furijeova transformacija

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu

Diskretna Furijeova transformacija ili DFT jeste Furijeova transformacija diskretnog i konačnog (ili periodičnog) signala. Diskretna Furijeova transformacija je time i specijalni oblik Z-transformacije kod koje se z nalazi na jediničnom krugu. Često se koristi pri obradi digitalnih signala, a najpoznatiji algoritam za to je brza furijeova transformacija (FFT, Fast Fourier Transformation, engl.).

Diskretna Furijeova transformacija može da posluži takođe za aproksimaciju (u određenim slučajevima i rekonstrukciju) funkcije koja odgovara signalu ili kao implementacija digitalnih filtera.

Putem inverzne Furijeove transformacije se iz Furijeovih koeficijenata sklapa izlazni signal, a povezivanjem DFT i inverzne DFT možemo da manipulišemo frekvencijama (nalazi primenu pri ekvilajzerima i filterima).

Definicija[uredi]

Uzmimo da je komutativan, unitaran prsten, u kojem je broj jedinica. Dalje, u je jedinični koren.

Za vektor je diskretna furijeova transformacija na sledeći način definisana:

za

A za , inverzna furijeova transformacija je

za

DFT i IDFT u kompleksnom domenu[uredi]

U kompleksnom domenu koristimo .

Onda je DFT za : za ,

a IDFT za : za

DFT i IDFT u realnom domenu[uredi]

Računica u realnom domenu je:

Ojlerov identitet glasi: . Takođe važi i .

Stoga možemo još uprostiti izraz:

Što će reći, nije realan, ali samo N nezavisnih vrednosti (umesto 2N).

Za IDFT možemo zaključiti sledeće: Ukoliko za važi za sve , onda je IDFT realan vektor .

Pomeranje i skaliranje u vremenu i frekvenciji[uredi]

Ako je signal periodičan, onda nije bitno da li transformišemo u opsegu ili . Indeksna promenljiva j treba da obuhvati N opseg, ali nije bitno gde on počinje odnosno gde se završava (ovo važi samo za slučaj da je signal periodičan, tj. da se vektor periodično ponavlja). Prisetimo se: za važi . Onda .

U praksi često želimo da razlika u indeksima bude istovremeno i razlika u vremenu ili razdaljini dva merenja

, je perioda našeg merenja.

Često želimo i da koeficijentima dodelimo frekvenciju tako da su centrirane oko

, je negde u blizini .

Uzmimo neku funkciju kojoj dodeljujemo tako da .

DFT je onda .

Iz toga sledi:

a IDFT je

Primeri[uredi]

Primer filtera[uredi]

Situacija: Zvuk koji želimo da snimimo ima sledeći oblik (kada bi ga snimao analogan mikrofon): Dft signal originalan.gif

Pošto je naš mikrofon digitalan, mi možemo samo da snimimo pojedinačne vrednosti. Na našem kompjuteru dobijamo: Dft signal diskretan.gif

Naš cilj je da izbacimo sve frekvencije koje su „tiše“ (tj. koje imaju amplitudu) od 1 V. Prvo pravimo tabelu:

<math>t_i =\,</math>0.5000  0.6000  0.7000  0.8000  0.9000  1.0000  1.1000  1.2000  1.3000  1.4000
<math>f(t_i) =\,</math>12.5000  10.0995  7.6644  6.8554  9.7905  13.5000  11.7546  7.4815  8.2905  12.0636

Imamo 10 vrednosti na 1 sekundu, što će reći perioda našeg merenja je , a frekvencija . Stoga mi možemo da rekonstruišemo talas do 5 Hz. Ukoliko u našem originalnom signalu ima frekvencija viših od 5 Hz onda će naša rekonstrukcija imati grešku. Ali, kao i uvek u životu, čovek mora biti optimističan te ćemo mi pretpostaviti da nema viših frekvencija (to je uostalom i jedan od razloga zašto kompakt-disk ima frekvenciju od oko 41 kHz; ljudsko uho može da registruje tek do 20 kHz!).

Sledi izračunavanje . Nas zanimaju samo vrednosti vezane za pozitivne indekse:

Sada imamo sve vrednosti i možemo da počnemo sa računanjem:

Izračunavanje ostalih koeficijenata ide analogno, te ćemo ih ovde samo navesti kao rezultate:

Imamo , sada želimo da izbacimo sve previše „tihe“ tonove. Trebaju nam :

10 -0.35i 1.5 - 0i 0.25 - 0.3i 0 + 0i

Znamo da važi: . Na taj način možemo da izračunamo i :

Ostale amplitude:

Iz možemo da zaključimo da frekvencija od 4 Hz nema u našem signalu. Često je vrlo zgodno navesti sve amplitude u grafikonu. Amplituda za neku frekvenciju je . U našem slučaju naš frekventni spektrum izgleda ovako:

Dft signal amplitude.gif

Sve i za koje važi izbacujemo i na kraju dobijamo rekonstruisanu i obrađenu funkciju:

Dft signal obradjen.gif

Sada možemo da ponovo da izračunamo ili da se poslužimo IDFT i tako prerađen signal snimimo u memoriju.

Primer u C-u[uredi]

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <complex.h>

#define pi 3.14159265
#define N 1000
#define T 0.001
#define FREQ 25

double my_function (double t )
{
     /* violina svira ton od 25 Hz */
     double ugaona_brzina = 2 * pi * FREQ;
     return 5 + 10 * cos(ugaona_brzina * t) + 15 * cos(2 * (ugaona_brzina * t) ) 
            + 20 * sin (3 * (ugaona_brzina * t) );

}

complex double get_fourier_coef (double omega_n, double* t, double* f )
{
     complex double coeff = 0;

    int k = 0;

    for (k = 0; k < N; k ++ )
    {
        // f[k] == f(t[k] );
        coeff += cexp (- I * omega_n * t[k]) * f[ k] ;
    }
    return coeff;
}

int main()
{
    double t[N];
    double omega[N];
    double f[N];

    double a[N/2+1];
    double phi[N/2+1];
    int n = 0;

    complex double coeff[N];
    
    /* pripremi vektore t i f_t -> nas signal je f_t !*/
    t[0] = 0;
    f[0] = my_function (t[0] );
    omega[0] = 0;

    for (n = 1; n < N; n ++ )
    {
        omega[n] = 2 * pi * n / (N * T );
        t[n] = n * T;
        f[n] = my_function (t[n] );   
    }

 
    /* izracunavanje koeficijenata */
    for (n = 0; n < N/2+1; n ++ )
    {
        coeff[n] = get_fourier_coef (omega[n], t, f );
        if (cabs(coeff[n]) > 0.1 ){
            printf ("# Koeficijent %d: %e * e^i*%e\n", n, cabs(coeff[n]), carg(coeff[n]) ); 
        }
    }
    
    

    /* krece inverzija: */     
    a[0] = cabs(coeff[0]) / N;
    phi[0] = 0;
    for (n = 1; n < N/2+1; n++ )
    {
        if (cabs(coeff[n]) > 0.1 )
        {
            // c = 1/2 (a + ib ), zato a = 2 * |c|, b == 0 
            a[n] = 2 * cabs(coeff[n]) / N; 

            if (abs (carg(coeff[n])) > 0.001 )
            {
                phi[n] = carg(coeff[n] );
            }
             else 
            {
                phi[n] = 0;
            }
        } 
        else 
        {
            a[n] = 0;
            phi[n] = 0;
        }
    }


    /* predstavljanje rezultata: */
    printf ("Nasa rekonstrukcija:\n f (t) = %e", a[0] );
    for (n = 1; n < N/2+1; n++ )
    {

        if (a[n] )
        {
            if (phi[n] )
            {
                printf (" + %e * cos (%d * (2 * pi * t + %e) )", a[n], n, phi[n] );
            }
            else
            {
                printf ("+ %e * cos (%d * 2 * pi * t )", a[n], n );
            }
        }
    }
    printf ("\n" );
    

    return 0;
}

Reference[uredi]

 • Brigham, E. Oran (1988). The fast Fourier transform and its applications. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. ISBN 978-0-13-307505-2. 
 • Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer, Buck, J. R. (1999). Discrete-time signal processing. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. ISBN 978-0-13-754920-7. 
 • Smith, Steven W. (1999). „Chapter 8: The Discrete Fourier Transform”. The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing (Second izd.). San Diego, Calif.: California Technical Publishing. ISBN 978-0-9660176-3-2. 
 • Thomas H. Cormen; Charles E. Leiserson; Ronald L. Rivest & Clifford Stein (2001). „Chapter 30: Polynomials and the FFT”. Introduction to Algorithms (Second izd.). MIT Press and McGraw-Hill. str. 822—848. ISBN 978-0-262-03293-3.  esp. section 30.2: The DFT and FFT, pp. 830–838.
 • P. Duhamel; B. Piron & J. M. Etcheto (1988). „On computing the inverse DFT”. IEEE Trans. Acoust., Speech and Sig. Processing. 36 (2): 285—286. doi:10.1109/29.1519. 
 • J. H. McClellan & T. W. Parks (1972). „Eigenvalues and eigenvectors of the discrete Fourier transformation”. IEEE Trans. Audio Electroacoust. 20 (1): 66—74. doi:10.1109/TAU.1972.1162342. 
 • Bradley W. Dickinson & Kenneth Steiglitz (1982). „Eigenvectors and functions of the discrete Fourier transform”. IEEE Trans. Acoust., Speech and Sig. Processing. 30 (1): 25—31. doi:10.1109/TASSP.1982.1163843. 
 • F. A. Grünbaum (1982). „The eigenvectors of the discrete Fourier transform”. J. Math. Anal. Appl. 88 (2): 355—363. doi:10.1016/0022-247X(82)90199-8. 
 • Natig M. Atakishiyev & Kurt Bernardo Wolf (1997). „Fractional Fourier-Kravchuk transform”. J. Opt. Soc. Am. A. 14 (7): 1467—1477. doi:10.1364/JOSAA.14.001467. 
 • C. Candan, M. A. Kutay and H. M.Ozaktas (2000). „The discrete fractional Fourier transform”. IEEE Trans. on Signal Processing. 48 (5): 1329—1337. doi:10.1109/78.839980. 
 • Magdy Tawfik Hanna, Nabila Philip Attalla Seif, and Waleed Abd El Maguid Ahmed (2004). „Hermite-Gaussian-like eigenvectors of the discrete Fourier transform matrix based on the singular-value decomposition of its orthogonal projection matrices”. IEEE Trans. Circ. Syst. I. 51 (11): 2245—2254. doi:10.1109/TCSI.2004.836850. 
 • Shamgar Gurevich & Ronny Hadani (2009). „On the diagonalization of the discrete Fourier transform”. Applied and Computational Harmonic Analysis. 27 (1): 87—99. arXiv:0808.3281Slobodan pristup. doi:10.1016/j.acha.2008.11.003. preprint at.  Tekst „arXiv

” ignorisan (pomoć)

 • Shamgar Gurevich; Ronny Hadani & Nir Sochen (2008). „The finite harmonic oscillator and its applications to sequences, communication and radar”. IEEE Transactions on Information Theory. 54 (9): 4239—4253. arXiv:0808.1495Slobodan pristup. doi:10.1109/TIT.2008.926440. preprint at.  Tekst „arXiv

” ignorisan (pomoć)

 • Juan G. Vargas-Rubio & Balu Santhanam (2005). „On the multiangle centered discrete fractional Fourier transform”. IEEE Sig. Proc. Lett. 12 (4): 273—276. doi:10.1109/LSP.2005.843762. 
 • J. Cooley, P. Lewis, and P. Welch (1969). „The finite Fourier transform”. IEEE Trans. Audio Electroacoustics. 17 (2): 77—85. doi:10.1109/TAU.1969.1162036. 
 • F.N. Kong (2008). „Analytic Expressions of Two Discrete Hermite-Gaussian Signals”. IEEE Trans. Circuits and Systems –II: Express Briefs. 55 (1): 56—60. doi:10.1109/TCSII.2007.909865. 

Vidi još[uredi]