Egoizam (višeznačna odrednica)

S Vikipedije, slobodne enciklopedije

Egoizam ima sledeća značenja:

  • egoizam je psihološko stanje prevelike samovažnosti; u određenim oblicima egoizam (kao egotizam) može uključivati i narcizam i antisocijalno ponašanje;
    • psihološki egoizam je učenje u kom se tvrdi da svi ljudi rade isključivo u svoju korist, makar ona bila i emotivna;
    • etički egoizam je učenje u kom se tvrdi da svi ljudi treba da rade u svoju korist;
    • racionalni egoizam je učenje u kom se tvrdi da je racionalno raditi u svoju korist;
  • solipsizam (nekad se zove egoizmom) je učenje u kome se tvrdi da samo data osoba postoji.

Egoizam se često meša sa: