Imena meseci na hrvatskom jeziku

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Imena meseci na hrvatskom jeziku razlikuju se od izvorno latinskih naziva koji se koriste u savremenom srpskom jeziku. Hrvatski nazivi za mesece, kao i stari zajednički slovenski i nazivi za mesece u nekim sadašnjim slovenskim jezicima, dobili su nazive po prirodnim pojavama ili poslovima koji se obavljaju u to doba godine. Vuk Karadžić, srpski lingvista, ove nazive je uneo u svoj „Srpski rječnik“ kao stare srpske nazive za mesece koji se još koriste u okolini Dubrovnika i objasnio njihova značenja. Vuk ih je i sam ponekad koristio u svojim delima.

br. latinski srpski hrvatski značenje
1 Ianuarius januar siječanj zima koja seče (hladna)
2 Februarius februar veljača mesec promena (veljanja)
3 Martius mart ožujak varljiv (lažljiv) mesec
4 Aprilis april travanj mesec kada trava okopnjava i pojavljuje se ispod snega
5 Maius maj svibanj mesec kada pupe (svibe) pupoljci
6 Iunius jun lipanj mesec kada cvetaju lipe
7 Iulius jul srpanj mesec kada se kosi (srpom)
8 Augustus avgust kolovoz mesec kada se voze zaprežna kola (za vreme žetve)
9 September septembar rujan mesec kada sve ruji (sazreva) i postaje zlatno (rujno)
10 October oktobar listopad mesec kada opada lišće
11 November novembar studeni hladni (studeni) mesec
12 December decembar prosinac mesec kada sunce prosijava (počinje da sija)

U različitim slovenskim jezicima, imena meseci koja imaju isti koren, ne označavaju uvek isti mesec, pa tako npr. na makedonskom listopad je isto staro ime za oktobar ali na poljskom, ukrajinskom i češkom jeziku listopad je u stvari mesec novembar.

Vidi još[uredi]