Lična karta

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Lična karta
Primer lične karte Republike Srbije.png
Lična karta u Srbiji - prednja i zadnja strana
IzdajeBadge of Serbian Ministry of Interior.jpg MUP Republike Srbije
Tip dokumentalična karta
Datum isticanja10 godina [1]

Lična karta je javna isprava kojom građani dokazuju identitet. Lična karta služi i kao dokaz o drugim činjenicama koje su u njoj sadržane. Ako je to određeno međunarodnim ugovorom, lična karta može da služi i kao putna isprava.[2]

Regulacija i nadležni organi[uredi]

Organi unutrašnjih poslova vode razne evidencije o elementima ličnog statusa građana, posebno o prebivalištu i boravištu, evidencije državljana, evidencije ličnih karata i putnih isprava, ličnih (matičnih) brojeva građana, registar motornih vozila. Opštinski organ unutrašnjih poslova vodi evidenciju o primljenim zahtevima i izdatim ličnim kartama. U gradovima sa više opština može se voditi jedinstvena evidencija o izdatim ličnim kartama za celu teritoriju grada.

Utvrđivanje identiteta lica i vođenje evidencije o izdatim ličnim kartama, kao posebna upravna materija, regulisani su Zakonom o ličnoj karti (2007). Prema ovom zakonu, lični identitet dokazuje se ličnom kartom, koja je javna isprava, a može služiti i kao dokaz o drugim činjenicama koje su u njoj sadržane.

Sadržaj i obrazac[uredi]

U ličnu kartu se upisuju podaci imaoca lične karte, i to: ime i prezime, pol, dan mesec i godina rođenja, mesto opštine i država rođenja, kao i jedinstveni matični broj građana. U obrazac lične karte unose se i slike biometrijskih podataka imaoca te isprave (fotografija, otisak prsta i potpis), kao i datum izdavanja lične karte sa rokom njenog važenja.

Obrazac lične karte štampa se na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, i na engleskom jeziku, a u skladu sa zakonom i na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Proces izdavanja u Srbiji[uredi]

Pravo na ličnu kartu ima svaki državljanin Republike Srbije stariji od 10 godina života. Ona se izdaje sa rokom važenja od 10 godina, a deci sa rokom važenja do 5 godina, a najkasnije do kraja meseca u kalendarskoj godini kada pune 16 godina života.

Ličnu kartu izdaje opštinski organ unutrašnjih poslova na čijem području ima prebivalište lice koje traži ličnu kartu. Zahtev za izdavanje lične karte podnosi se u roku od 15 dana po navršenoj 16. godini života. Zahtev za izdavanje lične karte podnosi se lično na propisanom obrascu. Za dete, odnosno lice lišeno poslovne sposobnosti zahtev za izdavanje lične karte podnosi roditelj ili drugi zakonski zastupnik. Pre izdavanja lične karte utvrđuje se indetitet lica koje zahteva izdavanje lične karte i istinitost drugih činjenica navedenih u zahtevu za izdavanje lične karte. Lice koje podnosi zahtev za izdavanje lične karte dokazuje svoj indetitet i druge činjenice starom ličnom kartom, izvodom iz matične knjige rođenih, kao i drugim dokazima koje zatraži organ uprave nadležan za izdavanje lične karte. Opštinski organ unutrašnjih poslova dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva izda ličnu kartu, a u hitnim slučajevima ili iz drugih opravdanih razloga, ako su za to ispunjeni propisani uslovi, nadležni organ je dužan da ličnu kartu izda i u kraćem roku.

Reference[uredi]

  1. ^ „Arhivirana kopija”. Arhivirano iz originala na datum 21. 03. 2013. Pristupljeno 27. 04. 2013. 
  2. ^ Zakon o ličnoj karti

Spoljašnje veze[uredi]

  • [1] Ministarstvo unutrašnjih poslova
  • Informisanje.info - Procedura i uputstva za izdavanje lične karte