Lovački savez Republike Srpske

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Lovački savez Republike Srpske

Lovački savez Republike Srpske (LSRS) (engl. Hunters Association of Republika Srpska) predstavlja i zastupa interese svojih članica, savjetodavno i stručno djeluje na njih, vrši promociju lovstva i lovnog turizma, organizuje i učestvuje na sajmovima, razvija lovnu etiku, kinologiju i lovno streljaštvo i obavlja druge poslove koji se tiču lovstva u zemlji i inostranstvu lovstva na teritoriji Republike Srpske.

Samostalno, nevladino i nestranačko je udruženje koje ima status pravnog lica. Savez ima oko 20.000 članova (lovaca), a 105 članica koja su pravna lica. Članstvo LSRS čine 79 lovačkih udruženja Republike Srpske, jedno lovačko udruženje iz Distrikta Brčko, 18 šumskih gazdinstava Republike Srpske kojima gazduje JP „Šume Republike Srpske“, dva nacionalna parka Republike Srpske dva ribnjaka i tri društva s ograničenom odgovornošću. LSRS je član Međunarodnog savjeta za lov i zaštitu divljači (CIC) i Evropskog savjeta za lovstvo (FACE). Glavni cilj LSRS je uzgajanje, zaštita i korištenje divljači uz održavanje prirodne ravnoteže, zatim unapređenje lova kao grane privrede, sporta i sportskog turizma, zaštita prirode i životne sredine, te razvoj lovačkog streljaštva i lovačke kinologije. Sjedište LSRS se nalazi u ulici Meše Selimovića br. 15 u Bijeljini. Kancelarije LSRS nalaze se u Sokocu ul. Romanijska br. 1 i u Banjaluci ul. Vase Pelagića br. 15.[1]

Organizacija[uredi]

Lovački savez Republike Srpske je zvanično osnovan 19. marta 1994. godine u Bijeljini. Osnivači LSRS su bili predstavnici 99 lovačkih društava i drugih organizacija vezanih za lov na teritoriji Republike Srpske.

Lovački savez donosi odluku o kalendaru lova, odnosno o lovnoj sezoni na pojedine divljači na teritoriji Republike Srpske.

Organi[uredi]

Organi Saveza su:

  • Skupština;
  • Upravni odbor;
  • Predsjednik Saveza;
  • Nadzorni odbor.

Skupština[uredi]

Skupština je najviši organ upravljanja Savezom. Skupštinu čine članovi koje biraju članice Saveza na mandatni period od 4 godine. Broj članova Skupštine Saveza je proporcionalan broju članova članica. Članice Saveza — lovačka udruženja do 300 članova i druge članice Saveza biraju po jednog člana u Skupštinu Saveza. Članice koje imaju od 301 do 600 članova biraju dva člana; od 601 do 900 biraju 3 člana a članice preko 900 biraju četiri člana.Osnovicu za utrvđivanje broja članova Skupštine Saveza za svaku članicu, čini broj članova članice za koje je uplaćen članski doprinos za tekuću godinu.

  • Dragan Pavlović – predsjednik
  • Vojin Bera – potpredsjednik
  • Radoslav Anđelić – potpredsjednik

Upravni odbor[uredi]

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine Saveza.Kandidate za članove Upravnog odbora predlažu Regionalni savjeti za lovstvo.Upravno odbor ima 20 članova.Predsjednik UO je ujedno i predsjednik Lovačkog saveza.

U okviru Upravnog odbora formirana su stalna stručna radna tijela : Stručni savjet za lovstvo i Komisija za informisanje.

Povremene komisije su: Komisija za normativnu djelatnost, Komisija za lovno streljaštvo, Komisija za kinologiju, Komisija za lovačke trofeje, Komisija za priznanja i odlikovanja i Komisija Fonda solidarnosti.

Predsjednik Saveza[uredi]

Predsjednik Saveza je izvršni organ Saveza. Predsjednika Saveza bira Skupština Saveza iz reda članova Upravnog odbora na mandatni period od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.Za predsjednika Saveza može biti izabran svaki član članice saveza a koji uživa poseban ugled u Savezu i ispunjava opšte i posebne uslove koje utvrdi Upravni odbor Saveza.

Predsednik Lovačkog saveza Republike Srpske je Savo Minić, a sekretar je Živojin Lazić. Savez donosi kodeks lovaca Republike Srpske i cjenovnik usluga i dozvola na lovištima Republike Srpske.

Nadzorni odbor[uredi]

Nadzorni odbor kontroliše pribavljanje i raspolaganje sredstvima Saveza i ima 3 člana.

Nadzorni odbor je nadzorni organ Saveza čiji je prvenstveni zadatak kontrola dosljedne primjene i provedbe donesenih akata Skupštine i drugih organa Saveza, kao i primjena odredaba Zakona o lovstvu i drugih zakona i propisa, posebno iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja. Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština Saveza na izbornoj sjednici iz reda stručnjaka ekonomske, pravne, šumarske, lovne ili druge slične struke na prijedlog regionalnih savjeta.

Na prvoj konstitutivnoj sjednici, koju saziva Predsjednik Nadzornog odbora u starom sazivu, Nadzorni odbor bira svog predsjednika. U Nadzorni odbor ne može biti imenovan član Upravnog odbora ili nekog drugog organa Saveza.

Stručne službe[uredi]

Stručna služba saveza obavlja stručne i administrativnio-tehničke poslove u Savezu . Radom Stručne službe rukovodi sekretar Saveza. Organizacija i rad Stručne službe Saveza uređena je normativnim aktima koje donosi Uprani odbor Saveza.Stručnu službu saveza čine: sekretar Saveza , vršilac dužnosti Vlajko Ilić; Samostalni stručni saradnik za lovstvo izvršilaca 3 (nije popunjeno); Stručni saradnik za administrativne i materijalno-finansijske poslove, Slađana Kočević; stručni saradnik za tehničke poslove, ekonomist, distribuciju materijala i vozač motornog vozila izvršilaca 1((nije popunjeno); Higijeničar izvršilaca 1((nije popunjeno);

Lovišta Republike Srpske[uredi]

U Republici Srpskoj postoji 91 lovište, od čega 67 sportskih lovišta i 6 posebnih i 18 privrednih lovišta sa ukupnom površinom oko 2.475.861 ha. Posebnim lovištima upravljaju šumska gazdinstva JP „Šume Republike Srpske“ i Nacionalni parkovi Republike Srpske. Sportskim lovištima upravljaju lovačka društva i šumska gazdinstva JP „Šume Republike Srpske“.

Lovišta se nalaze u 10 regija (Semberska, Sansko-unska, Dobojsko-modrička, Motajičko-lijevčanska, Banjalučka, Biračka, Starohercegovačka, Hercegovačka, Sarajevsko-romanijska i Mrkonjićka).

Divljač[uredi]

Lovišta Republike Srpske su bogata sljedećim vrstama divljači:[2]

Niska divljač[uredi]

Vidi još[uredi]

Reference[uredi]

Lovački savez Republike Srpske


  1. ^ Lovački savez Republike Srpske (na jeziku: srpski)
  2. ^ Lovački savez Republike Srpske: Odstrel divljači (na jeziku: srpski)