Nacionalni parkovi Srbije

S Vikipedije, slobodne enciklopedije

Nacionalni park je zaštićeno područje sa većim brojem raznovrsnih prirodnih ekosistema od nacionalnog značaja, istaknutih predeonih odlika i kulturnog nasleđa u kome čovek živi usklađeno sa prirodom, namenjeno očuvanju postojećih prirodnih vrednosti i resursa, ukupne predeone, geološke i biološke raznovrsnosti, kao i zadovoljenju naučnih, obrazovnih, duhovnih, estetskih, kulturnih, turističkih, zdravstveno-rekreativnih potreba i ostalih aktivnosti u skladu sa načelima zaštite prirode i održivog razvoja.[1]

Nacionalni parkovi podrazumevaju jedan od najviših oblika zaštite životne sredine. Zaštita prirode u Srbiji ima dugu tradiciju. Prvi pisani trag o tome se nalazi u Dušanovom zakoniku (član 123.) iz 14. veka, gde se definiše mogućnost i zabranjuje prekomerna seča šuma u tadašnjem Srpskom carstvu. Svojim ukupnim vrednostima danas nacionalni parkovi nadilaze granice Srbije i uključeni su u Evropsku federaciju nacionalnih parkova - EUROPARC.

U Srbiji ima pet nacionalnih parkova, dok su dva u postupku zaštite.

Nacionalni parkovi[uredi | uredi izvor]

Slika Ime Osnovan Površina u ha Lokacija
Popovicko jezero.jpg Nacionalni park Fruška gora 1960. 26.672
Nacionalni parkovi Srbije na mapi Srbije
Nacionalni parkovi Srbije
Đerdap rest stop 2.jpg Nacionalni park Đerdap 1974. 63.786
Nacionalni parkovi Srbije na mapi Srbije
Nacionalni parkovi Srbije
Kopaonik, Serbia.jpg Nacionalni park Kopaonik 1981. 11.969
Nacionalni parkovi Srbije na mapi Srbije
Nacionalni parkovi Srbije
Tara Vidikovac Banjska Stena 01.jpg Nacionalni park Tara 1981. 24.992
Nacionalni parkovi Srbije na mapi Srbije
Nacionalni parkovi Srbije
Brod Dragash.jpg Nacionalni park Šar-planina 1986. 22.805
Nacionalni parkovi Srbije na mapi Srbije
Nacionalni parkovi Srbije

Nacionalni park Fruška gora[uredi | uredi izvor]

Ovaj nacionalni park je osnovan 1960. godine. Fruška gora je dugačka 75 km, a široka od 13 do 15 km. Među njegove najveće vrednosti se ubrajaju listopadne šume kitnjaka, graba i bukve, kao i fragmenti stepske vegetacije. Što se tiče kulturno-istorijske vrednosti, u ovom parku se nalazi 17 manastira koji potiču s kraja XV i početka 16. veka. Zbog značajne uloge ovih manastira u razvoju i očuvanju kulture, pismenosti i duhovnosti srpskog naroda, Frušku goru su često nazivali Srpska Sveta gora.

Nacionalni park Đerdap[uredi | uredi izvor]

Osnovan je 1974. godine. Najveće prirodne vrednosti su mešovite listopadne šume koje čine orah, mečja leska, koprivić i bukva, kao i šibljaci jorgovana. Takođe, krečnjačke litice predstavljaju stanište retkim biljkama, a rečni tok Dunava je stanište retkim ribama: jesetre i morune. U okviru ovog parka se nalazi i Lepenski Vir, arheološko nalazište. Đerdap je najveći nacionalni park Srbije.

Nacionalni park Tara[uredi | uredi izvor]

Najveće prirodne vrednosti ovog parka osnovanog 1981. su šume pančićeve omorike, prašume bukve, jele i smrče, kao i tresava okružena pomenutom šumom pančićeve omorike.

Nacionalni park Kopaonik[uredi | uredi izvor]

Kao i Tara i ovaj nacionalni park je osnovan 1981. godine. Njegovo bogatstvo čine mešovite šume smrče, jele, bukve i javora, gde se posebno izdvajaju stare šume smrče („balkanska tajga“), subalpijske zajednice patuljaste smrče i polegle kleke, kao i krečnjačke litice koje su stanište retkih biljaka poput runolista. Takođe su i tresave stanište retkih vrsta.

Nacionalni park Šar-planina[uredi | uredi izvor]

Osnovan je 1986. godine. Najveće vrednosti Šar-planine su očuvane šume molike i munike, ali i mešovite listopadne šume koje predstavljaju stanište balkanskog risa. Tu su i žbunaste zajednice bora krivulja, a visokoplaninski regioni i serpentinski kamenjari su staništa retkih biljaka. Na Šari se nalaze i lednički cirkovi sa glacijalnim jezerima.

Nacionalni park Prokletije (u postupku zaštite)[uredi | uredi izvor]

Prostor planinskog masiva Prokletije je u postupku zaštite na delu koje se nalazi na teritoriji Srbije, na Kosovu i Metohiji.

Nacionalni parkovi u postupku zaštite[uredi | uredi izvor]

Nacionalni park je u postupku zaštite kada zavodi za zaštitu prirode dostave studiju zaštite nadležnom organu i kada Ministarstvo zaštite životne sredine obavesti javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja na internet stranici Ministarstva. Trenutno su u postupku zaštite dva nacionalna parka, a dok se ne donese akt o proglašenju oni se smatraju zaštićenim i primenjuju se mere propisane u studiji zaštite.[2]

Slika Ime Godina pokretanja postupka Površina u ha Lokacija
Lazar's canyon.jpg Nacionalni park Kučaj-Beljanica 2022. 45.372
Nacionalni parkovi Srbije na mapi Srbije
Nacionalni parkovi Srbije
Stara planina14.jpg Nacionalni park Stara planina 2022. 120.908
Nacionalni parkovi Srbije na mapi Srbije
Nacionalni parkovi Srbije

Vidi još[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ „Nacionalni park” (na jeziku: srpski). Zavod za zaštitu prirode Srbije. Pristupljeno 28. 9. 2022. 
  2. ^ „Prirodna dobra u postupku zaštite” (na jeziku: srpski). Zavod za zaštitu prirode Srbije. Pristupljeno 28. 9. 2022. 

Literatura[uredi | uredi izvor]

Spoljašnje veze[uredi | uredi izvor]