ORKA (organizacija za zaštitu životinja)

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama (eng. Organization for respect and caring for animals)
ORCA-Logo.png
Skraćenica ORCA
Moto Budi čovek prema životinjama!
Osnivanje 28. novembar 2000.
Tip NVO
Namena Zaštita prava životinja.
Sedište Beograd,
 Srbija
Međunarodno članstvo WSPA
Veb-sajt http://www.orca.org.rs/

Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA, je humanitarna, nevladina i neprofitna organizacija koja se bavi promovisanjem dobrobiti životinja. ORCA nastoji da kroz promovisanje poštovanja, brige i odgovornog odnosa prema životinjama, obezbedi da zaštita dobrobiti životinja postane značajno društveno pitanje.

ORCA je osnovana 28. novembra 2000. godine na Fakultetu Veterinarske medicine u Beogradu, od strane grupe entuzijasta, a danas je poznata i snažna organizacija civilnog društva koja je istovremeno i članica najznačajnijih međunarodnih organizacija za zaštitu životinja:

 • Britanskog kraljevskog udruženja za sprečavanje surovosti prema životinjama – RSPCA;
 • Svetskog udruženja za zaštitu životinja – WSPA;
 • Mreže za opstanak vrsta – SSN;
 • Centralno-istočnoevropske mreže za unapređivanje biodiverziteta – CEEweb for Biodiversity

Čime se ORCA bavi[uredi]

ORCA se bavi zaštitom dobrobiti svih životinja. Svoj rad usmerava u nekoliko pravaca:

 1. Istraživanje i prikupljanje informacija u vezi sa zaštitom dobrobiti životinja i ukazivanje državnoj upravi, medijima i javnosti na potrebu izgradnje sistema koji će unaprediti zaštitu dobrobiti životinja;
 2. Saradnja sa državnom upravom na polju izrade i sprovođenja strateških dokumenata;
 3. Obrazovni rad sa nastavnicima i decom u pravcu uključivanja obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja u plan i program nastave na svim obrazovnim nivoima u našoj zemlji;
 4. Rad na unapređivanju pravne zaštite životinja;
 5. Pružanje podrške građanima (informisanje, savetodavna pomoć, administrativna i pravna podrška, servisi za udomljavanje i pronalazak izgubljenih životinja, promocija odgovornog vlasništva).

Dosadašnji rezultati[uredi]

Od početka svog postojanja, ORCA nastoji da kroz saradnju sa državnom upravom, intenzivnu komunikaciju sa građanima i vođenje medijskih kampanja, neprestano skreće pažnju javnosti na značaj zaštite dobrobiti životinja.

Najznačajniji uspesi[uredi]

 • Predsednik Republike Srbije podržao je Prvu rezoluciju o zaštiti životinja, usvojenu na Skupštini ORCA, a koja sadrži preporuke za izgradnju sistema zaštite životinja u Srbiji;
 • Osnivanje Radne grupe za izradu Nacrta zakona o dobrobiti životinja pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, čiji je član bila i ORCA. Nacrt zakona je izrađen na osnovu teksta predloga koji su sastavili stručnjaci ORCA;
 • Uključivanje dobrobiti životinja u Strategiju održivog razvoja Republike Srbije, a na osnovu predloga ORCA;
 • Uključivanje dobrobiti životinja u nastavni program predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, kao i sistematska obuka nastavnika i vaspitača kroz seminar „Dobrobit životinja i mi“, akreditovanog od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije;
 • Usvajanje i sprovođenje Strategije rešavanja problema napuštenih pasa od strane Grada Beograda. Ovaj dokument predstavlja potpuno nov pristup i pogled na rešavanje problema napuštenih životinja, za razliku od ranije korišćenih programa hvatanja i uništavanja ovih životinja. Na ovaj način Beograd je postao primer ostalim opštinama u Srbiji, koji se polako okreću humanim programima kontrole populacije napuštenih životinja;
 • Izrečena prva zatvorska kazna za ubistvo životinje u istoriji srpskog pravosuđa kao posledica dugoročnog zastupanja, kao i uzimanja aktivnog učešća u sudskom procesu od strane ORCA;


Ovi uspesi, rezultat su istrajnog rada čitavog ORCA tima, ali i značajne podrške i sve većeg interesovanja građana za zaštitu dobrobiti životinja. Među ovim projektima, ističu se tri od posebnog značaja za zaštitu životinja u Srbiji:

 • Projekat „Nisam lutalica, ja sam napušten“ (2003.) podržan od strane Svetskog udruženja za zaštitu životinja (WSPA).
 • Projekat „Životinje u fokusu“ (2005.), podržan od strane Britanskog kraljevskog udruženja za sprečavanje surovosti prema životinjama (RSPCA).
 • Projekat „Info centar za zaštitu životinja“ (2007.), podržan od strane Grada Beograda.


Posebno značajan segment rada ORCA predstavlja saradnja sa državnom upravom na polju izrade i sprovođenja strateških dokumenata. Neki od najvažnijih dokumenata ovog tipa u čijoj je izradi ORCA učestvovala su:

 • Nacrt Zakona o zaštiti dobrobiti životinja Republike Srbije;
 • Predlog programa podrške Vladi Republike Srbije za izradu i implementaciju Zakona o zaštiti dobrobiti životinja;
 • Predlog programa podrške Gradu Beogradu na izgradnji sistema zaštite životinja;
 • Predlog programa kontrole i smanjenja brojnosti populacije napuštenih pasa i mačaka;
 • Predlog plana i programa za predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko vaspitanje i obrazovanje o dobrobiti životinja;
 • Program stalnog stručnog usavršavanja zaposelnih u obrazovanju „Dobrobit životinja i mi";
 • Predlog za unapređivanje nacrta Strategije lokalnog održivog razvoja u Republici Srbiji;
 • Predlog za uključivanje zaštite dobrobiti životinja u tekst nacrta Strategije održivog razvoja Republike Srbije;
 • Predog za uključivanje zlostavljanja životinja u polazni okvir Nacionalne strategije borbe protiv nasilja u Republici Srbiji;
 • Prva Rezolucija za zaštitu životinja u Srbiji i Crnoj Gori;
 • Predlog plana funkcionisanja tzv. „Zelenih patrola";
 • Istraživanje medija „Životinje u medijima 2000-2006";

ORCA u brojkama[uredi]

 • Prikupljeno blizu 50 000 potpisa za ustavno uređenje dobrobiti životinja.
 • Savetovano preko 9000 građana (elektronska pošta, info telefon, savetovalište, štandovi).
 • Obrađeno preko 450 prijava protiv zlostavljanja životinja.
 • Održano oko 150 promotivnih akcija.
 • Pokrenuto 8 kampanja:
 • „Zakon rešava Haos!" (pravna zaštita životinja);
 • „Nisam lutalica, ja sam napušten“ (psi i mačke lutalice);
 • „miš ili Miš?" (ogledne životinje);
 • „Zelena patrola rešava Haos“ (divlje životinje);
 • „Da ih ne Okrznu!" (krznašice);
 • „Budi drug, zaštiti ih znanjem“ (obrazovanje o dobrobiti životinja);
 • „Budi čovek prema životinjama“ (odgovorno vlasništvo);
 • „Oni nisu izabrali život s druge strane zakona“ (pravna zaštita životinja).
 • Organizovano preko 180 štandova sa ciljem informisanja i edukacije građana, udomljavanja životinja i prikupljanja dobrovoljnih priloga.
 • Organizovano 84 tribine širom Srbije.
 • Održano 350 radionice u predškolskim ustanovama i osnovnim školama.
 • Preko 2000 dece i mladih učestvovalo u radu kluba ORkiCA u 2007. godini.
 • Udomljeno 1050 napuštenih životinja.
 • Sterilisano 276 pasa i 70 mačaka za vreme rada Centra za sterilizaciju 2002 i 2003. godine.
 • Spaseno 10 srna.
 • Organizovane izložbe, likovni i foto konkursi.
 • Održano stotine sastanaka sa političarima i predstavicima različitih domaćih i stranih vladinih, odnosno nevladinih organizacija.

Spoljašnje veze[uredi]