Pad Vizantije u XV veku

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Pad Vizantije u XV veku predstavlja Osmanlijsko uništenje Vizantije odnosno osvajanje Carigrada 1453. godine i smrt poslednjeg vizantijskog cara Konstantina Dragaša. U širem smislu se pod padom Vizantije u XV veku podrazumeva Osmanlijsko osvajanje tri preostale državice koje su zasnovane na vizantijskim tradicijama. Te državice su se svodile na utvrđene gradove sa njihovom bližom okolinom u potpunosti izolovanih unutar Osmanskog carstva.

Pad Carigrada[uredi]

Posle dvomesečne opsade Osmanlije uspevaju da 29.05. pod vođstvom njihovog tadašnjeg vladara Mehmeda II Osvajača prodru i zauzmu grad i tom prilikom u završnim borbama junački gine poslednji vizantijski car Konstantin Dragaš.

Pad Mistre[uredi]

Pred nadmoćnom vojskom Osmanskog carstva koja 1456. godine osvaja Atinu, poslednji morejski despot Toma napušta Mistru i ona bez borbe biva zauzeta 1460. godine. Poslednji morejski despot Toma beži u Rim i 1461. godine predaje Papi poslednji svoj posed na Balkanskom poluostrvu utvrđeni grad Mesembriju. Njegov brat i savladar Dimitrije posle pada Mistre, kao protivnik Latina(Papstva i Zapada) odlazi u Carigrad kod Mehmeda II.

Pad Trapezunta[uredi]

Pred nadmoćnom osmanskom vojskom poslednji trapezuntski car David Veliki Komnin predaje grad u avgustu 1461. godine bez borbe Mehmedu II, posle čega mu biva dozvoljeno da nastavi život sa porodicom na posedima u okolini Hadrijanopolja koje mu je dodelio sultan. Dve godine kasnije Mehmed ga optužuje da je učestvovao u zaveri protiv njega i 1. novembra pogubljuje Davida i njegova preostala tri sina, bacivši njihove leševe vranama izvan carigradskih bedema, zabranivši da budu sahranjeni.

Vidi još[uredi]

Spoljašnje veze[uredi]