Palatalizacija u novoštokavskim dijalektima

S Vikipedije, slobodne enciklopedije

Palatalizacija (lat. palatum, nepce) je jezička pojava u srpskom jeziku gde se zadnjonepčani suglasnici K, G i H menjaju u prednjonepčane suglasnike Č, Ž i Š, kada se nađu ispred mekih samoglasnika E i I i nepostojano A. Ranije se u srpskoj filologiji ova pojava nazivala prva palatalizacija.

Situacije koje ilustruju palatalizaciju su:

 • ispred e u vokativu jednine muškog roda:
  • k > čradnik > radniče!
  • g > žvrag > vraže!
  • h > šduh > duše!
 • ispred e u prezentu glagola čija se osnova završava na K, G ili H:
  • k > čreke teku > reka teče
  • g > žja mogu > ti možeš
 • u oblicima množine imenica oko i uho:
  • k > čoko > oči
  • h > šuho > uši
 • treće lice množine prezenta i glagolski prilog sadašnji:
  • k > čgukati > guču, gučući
  • g > žstrugati > stružu, stružući
  • h > šmahati > mašu, mašući
 • u aoristu nekih glagola:
  • k > črekoh > reče
  • g > ždigoh > diže
  • h > škazah > kazaše
 • pri gradnji deminutiva:
  • k > čmomak > momčić
  • g > žkrug > kružić
  • h > šdah > dašak
 • u tvorbama reči:
  • k > čmrak > mračan
  • g > ždug > dužina
  • h > šstrah > strašljiv
 • kod trpnih glagolskih prideva:
  • k > čvuk-en > vučen
  • g > žtrag-en > tražen
 • u nekim slučajevima kod imenica koje se završavaju na Z ili C, gde Z prelazi u Ž i C prelazi u Č: knez > kneže, vitez > viteže, lovac - lovče - lovčev, ptica - ptičica - ptičurina, ulica > uličica

Izuzeci[uredi | uredi izvor]

 • kod prideva i zamenica: dug, dugi, dugim, dugih, dugima, jak, jaki, jakim, jakih, jakima
 • u oblicima imenica ispred nastavka -e: vojnike, sluge
 • u tvorbi prideva sa nastavkom -in: bakin (od baka), snahin (od snaha)
 • ispred nastavka -ica: kocka-kockica, tačka-tačkica

Spoljašnje veze[uredi | uredi izvor]