Perlit

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
Lična karta:
  • Ime: čelik
  • Datum rođenja: početak 1. veka p. n. e.
  • Godišnja proizvodnja: 1,13 milijardi tona (u 2005. godini)
Fizičko-hemijske osobine:
Alotropske modifikacije železa:
Mikrokonstituenti u čeliku i gvožđu:
Perlit se sastoji od finih lamela cementita (tamne boje) i ferita (svetle boje).

Perlit je lamelarni mikrokonstituent u mikrostrukturi očvrslog čelika nastao putem eutektoidene reakcije.

Struktura i osobine[uredi]

Fino lamelarna struktura nastala kooperativnim rastom ferita i cementita prikazana je na slici 2. Koncentracioni opseg nastanka perlita je od 0,02 % do 6,67% (masenih %). Eutektoidna tačka nalazi se na temperaturi od 723 °C i koncentraciji od 0,80% ugljenika. Do koncentracije od 4,3% ugljenika perlit se pojavljuje u mikrostrukturi kao nezavisan mikrokonstituent. U opsegu koncentracija od 4,3% do 6,67% (masenih %) ugljenika pojavljuje se unutar Ledeburita 2. Na slici 1 je prikazan shematski prikaz izdvajanja perlita iz austenita.

Shematski prikaz izdvajanja perlita iz austenita po Hauelu.

Spoljašnje veze[uredi]

Literatura[uredi]

  • H. Schuman, H. Oettel, "Metallografie", WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2005