Preferencija

From Википедија
Jump to navigation Jump to search

Preferencija je naklonost prema nekome ili nečemu, davanje prvenstva, a često i povlastice. To je proces izbora jedne ili više mogućnosti pri čemu je nesumnjiv uticaj složenih psiholoških procesa sa preovlađujućim emocionalnim stavovima. Preferencija može biti pod uticajem drugih socijalno relevantnih ili poželjnih osobina.

Literatura[edit]