Pređi na sadržaj

Psihoterapija

S Vikipedije, slobodne enciklopedije
Mozak kao glavni organ živčanog sustava kojem je jedna od funkcija utjecaj na psihički život čovjeka
Mozak kao glavni organ živčanog sistema kojem je jedna od funkcija uticaj na psihički život čoveka

Psihoterapija se definiše kao lečenje govorom ili lečenje uz pomoć govora.[1][2][3] Psihoterapija predstavlja proces koji se odvija između terapeuta i pacijenta ili grupe pacijenata, i sastoji se od niza verbalnih i neverbalnih tehnika koje imaju za cilj da dovedu do boljeg mentalnog funkcionisanja ili eliminacije simptoma mentalnih bolesti.[4] Cilj psihoterapije je promena do koje se dolazi na postepen i strukturisan način. Psihoterapija je u srži terapija razgovorom, međutim, psihoterapeuti mogu koristiti celi dijapazon metoda, uključujući umetnost, muziku, inscenacije i pokret.[5] Odnos s psihoterapeutom ključni je element svake psihoterapije. Terapeut s klijentom uspostavlja dobrovoljan odnos, podstaknut od strane klijenta i prihvaćen od terapeuta. Psihoterapeut nudi poverljivo i privatno okruženje u kojem se na siguran način mogu istraživati i prerađivati teška iskustva. Trenutna teorijska i empirijska istraživanja potvrđuju važnost psihoterapijskog odnosa kao ključnog faktora koji utiče na uspešnost psihoterapije.[5]

Najstariji oblici psihoterapijskog delovanja mogu se primetiti u drevnim vidovima lečenja i uticanja na mentalno stanje kroz magijske rituale, a kasnije u rafinisanijim i sistematizovanim religijskim obredima. Savremena psihoterapija, koja predstavlja sistematski i organizovani način lečenja psihičkih oboljenja i poboljšanja mentalnog funkcionisanja ličnosti, započeli su u Francuskoj Šarko i Bernem, a u Austriji Brojer, kojem se kasnije pridružio i Zigmund Frojd, rodonačelnik psihoanalize.

Na savetovanju i psihoterapiji može se raditi na različitim problemima i ostvarivanju različitih ciljeva. Neki ljudi uz pomoć psihoterapeuta žele da bolje razumeju sebe, drugi razvijaju nove životne veštine ili unapređuju one kojima nisu zadovoljni, neki trebaju podršku za suočavanje s teškim i/ili izazovnim životnim situacijama. Pomoć psihoterapeuta može se tražiti i zbog specifičnih razloga, poput trauma iz ranog detinjstva, poremećaja prehrane, psihosomatskih stanja, samoubilačkih misli, posttraumatskog stresnog poremećaja, opsesivnog ponašanja ili fobičnih anksioznosti. U nekim drugim situacijama, klijenti traže pomoć zbog sveprisutnog osjećaja depresije ili anksioznosti, zbog poteškoća s koncentracijom, nezadovoljstva na poslu ili nemogućnosti stvaranja i održavanja zadovoljavajućih odnosa.[5] Prema podacima Psihološkog savetovališta Univerzitetskog savetovališta u Rijeci[6] najčešći razlozi traženja pomoći kod studenata su: teškoće u učenju (problemi s odgađanjem, koncentracijom i pamćenjem, neadekvatne navike i/ili strategije učenja,...), loša organizacija vremena, nezadovoljavajući odnosi s drugima, potištenost, osamljenost, tuga, teskoba, strah, nervoza, briga, panika, nisko samopoštovanje, osobna nesigurnost, nezadovoljstvo vlastitim izgledom i problemi s hranjenjem. Znakovi da je možda vreme da osoba potraži stručnu pomoć jesu:[7] problem koji traje duže vremena, osoba ne funkcioniše na poželjan način, osoba ne uspeva da problem rešiti sama ili uz pomoć porodice, prijatelja i drugih bliskih osoba te korištenjem uobičajenih strategija rešavanja problema.

Psihoterapija nije korisna samo za pojedince koji se osećaju preplavljenima životnom situacijom, već i za sve pojedince željne ličnog rasta i razvoja, jačanja na putu do ostvarenja želja, otkrivanja vlastitih potencijala i življenja ispunjenijeg života. Naime, dobro psihičko zdravlje mnogo je više od neprisutnosti psihičkih bolesti i teškoća, a uključuje brojne pozitivne karakteristike, kao što su: osećaj zadovoljstva, želju za životom, smeh i zabavu, sposobnost suočavanja sa stresom i oporavljanja nakon teškoća, osećaj smisla i svrhe (kako u aktivnostima, tako i u odnosima s drugim ljudima), fleksibilnost u učenju novih stvari i prilagodbi na promene, ravnotežu posla i zabave, odmora i aktivnosti, visoko samopouzdanje, ... Što ne znači da emocionalno i psihički zdrave osobe ne proživljavaju teške trenutke ili ne osećaju emocionalne probleme. Promene, razočaranja, gubici, itd. sastavni su i normalni deo života svake osobe, a sa sobom neizbežno nose osjećaj tuge i teskobe, stres i napetost. Prednost je emocionalno zdravih ljudi što se i nakon teškoća, trauma i stresova ponovno oporave. Takve osobe imaju razvijene ili usvojene načine suočavanja sa zahtevnim situacijama i zadržavaju pozitivan pogled na situaciju. Ostaju fokusirane, fleksibilne i kreativne, kako u teškim vremenima, tako i u dobrim. Kada se dogode loše stvari brže se oporavljaju i nastavljaju dalje.

Neki od ciljeva psihoterapijskog susreta mogu biti bolje nošenje s problemima i emocionalnom nelagodom, podsticanje uvida i samoanalize kod klijenta te usvajanje novih veština.[4] Psihoterapijski susreti mogu se odvijati jedan-na-jedan, uključivati partnera ili člana porodice i/ili se odvijati grupno.[5]

Smith i Glas su 1977. godine izveli prvu veliku metaanalizu koja je kombinovala oko 400 studija. Nalazi su ukazivali na to da su psihoterapije bile učinkovite u najvećem broju slučaja. [8]

Definicije

[uredi | uredi izvor]

Termin [[wikt:psychotherapy|psihoterapija] potiče od starogrčke reči psyche (ψυχή što znači „dah; duh; duša”) i therapeia (θεραπεία „lečenje; medicinski tretman”). Oksfordski rečnik engleskog jezika definiše je kao „Lečenje poremećaja uma ili ličnosti psihološkim sredstvima...“, međutim, u ranijoj upotrebi označavao je lečenje bolesti hipnotičkim sugestijama.[9] Psihoterapija se često naziva „terapija razgovorom“ ili „razgovorna terapija“, posebno u opštoj publici,[10] iako se svi oblici psihoterapije ne oslanjaju na verbalnu komunikaciju.[11] Deca ili odrasli koji se ne bave verbalnom komunikacijom (ili ne na uobičajen način) nisu isključeni iz psihoterapije.

Američko psihološko udruženje usvojilo je rezoluciju o efikasnosti psihoterapije 2012. godine na osnovu definicije koju je razvio američki psiholog Džon K. Norkros: „Psihoterapija je informisana i namerna primena kliničkih metoda i međuljudskih stavova izvedenih iz utvrđenih psiholoških principa u svrhu pomaganja ljudima da modifikuju svoje ponašanje, spoznaje, emocije i/ili druge lične karakteristike u pravcima koje učesnici smatraju poželjnim“.[12][13] Uticajna izdanja dela psihijatra Džeroma Franka definisala su psihoterapiju kao isceljujući odnos korišćenjem društveno odobrenih metoda u nizu kontakata koji prvenstveno uključuju reči, radnje i rituale — koje je Frank smatrao oblicima ubeđivanja i retorike.[14] Istorijski gledano, psihoterapija je ponekad značila „interpretativne“ (tj. frojdovske) metode, naime psihoanalizu, za razliku od drugih metoda za lečenje psihijatrijskih poremećaja kao što je modifikacija ponašanja.[15]

Neke definicije savetovanja se preklapaju sa psihoterapijom (posebno u pristupima koji nisu usmereni na klijenta), ili se savetovanje može odnositi na smernice za svakodnevne probleme u određenim oblastima, obično kraćeg trajanja sa manje medicinskim ili „profesionalnim“ fokusom.[16] Somatoterapija se odnosi na korišćenje fizičkih promena kao povreda i bolesti, a socioterapija na korišćenje društvenog okruženja osobe da bi se izvršila terapijska promena.[17] Psihoterapija se može baviti duhovnošću kao značajnim delom nečijeg mentalnog/psihološkog života, a neki oblici su izvedeni iz duhovnih filozofija, ali se prakse zasnovane na tretiranju duhovnog kao zasebne dimenzije ne smatraju nužno tradicionalnim ili 'legitimnim' oblicima psihoterapije.[18]

Razlike između psihologa, psihijatra i psihoterapeuta

[uredi | uredi izvor]

Psiholog, psihoterapeut i psihijatar međusobno su različite profesije. Psiholog' je osoba koja je završila dodiplomske ili preddiplomske i diplomske studije psihologije, koja ima položen psihološki stručni ispit i koja je član je državne psihološke komore.[19] Psihologija je društvena nauka čiji su predmet proučavanja psihičkih procesa i ponašanja ljudi te tako psiholozima pruža široko razumevanje ljudskog ponašanja. Primena psihologije je raznovrsna, te se stoga psiholozi mogu sresti u školama, bolnicama, asocijacija, privatnim praksama, poslovnim organizacijama, vojsci, socijalnim službama i raznim drugim radnim kontekstima.[20]

Za razliku od psihologa, psihijatar je osoba koja je diplomirala medicinu na Medicinskom fakultetu, a zatim specijalizovala psihijatriju. Najčešće radi u bolnicama, privatnoj praksi ili zavodima za javno zdravstvo. Psihijatar stiče kompetencije o informacijama o telu i telesnim procesima u čoveku, te poseduje detaljnija znanja o anatomiji i funkcijama mozga. Kroz svoje obrazovanje uči o simptomima i znacima psihičkih poremećaja i bolesti, načinu njihovog dijagnoziranja, te o fiziologiji, farmakologiji i delovanju lekova. Uočljiva razlika između psihijatra i psihologa je ta što samo psihijatri mogu propisivati lekove i dijagnozirati poremećaje, jer za to poseduju potrebno medicinsko znanje. Tako su psihijatri više usredotočeni na lečenje biomedicinskih procesa, dok psiholozi mogu pružati podršku u kontekstu klijentovih emocija, motivacije, pitanja identiteta, međuljudskih odnosa, smisla i slično. Za razliku od psihijatra, samo psiholog sme primenjivati i interpretirati psihologijske testove, budući da psiholozi poseduju potrebno znanje iz područja psihometrije, konstrukcije i interpretacije testova. Rezultati psiholoških testiranja psihijatru olakšavaju donošenje tačnije dijagnoze, a samim time osiguravaju i bolju pomoć klijentu.[20]

Psihoterapeut je osoba koja obavlja psihoterapijsku delatnost. Psihoterapeut može biti osoba koja ima završen preddiplomske i diplomske univerzitetske studije ili integrisane preddiplomske i diplomske univerzitetske studije u području medicine, psihologije, socijalnog rada i obrazovne rehabilitacije, socijalne pedagogije i logopedije; koja ima završen stručni deo obrazovanja iz psihoterapije u trajanju od najmanje četiri godine u nekom od psihoterapijskih pravaca; koja zavedena je u imenik državne komore psihoterapeuta, te koja ima odobrenje za samostalan rad.[3] Psihoterapeuti mogu imati svoju privatnu praksu, raditi u udruženjima, bolnicama i drugim ustanovama koje nude usluge psihološke podrške.[20]

Psihoterapijski pravci

[uredi | uredi izvor]

Psihoterapija pokriva široki spektar pravaca i metoda. Psihoterapijski pravci označavaju specifičan skup teorijskih znanja, veština i tehnika koji se temelje na različitim načinima gledanja čoveka i odrednica čovekovog ponašanja. Svaki je pravac utemeljen na utvrđenim teorijama, metodologijama i istraživanjima, ukorenjenima u filozofiji ličnosti i ljudskog stanja. Neki su pristupi orijentisani na tretiranje i razrešavanje simptoma te osvrtanje na ponašanje i spoznaju. Kod drugih je pristupa cilj da dođe do promene u ličnosti i emocionalnom razvoju osobe.[5]

Psihoterapijski pravci mogu se podeliti u četiri glavne kategorije:

 • Dubinske psihoterapije (psihoanaliza, analitička psihoterpaija, psihodinamska psihoterpaija)
 • Psihodinamski pravci
 • Humanistički/fenomenološki pravci (na osobu usmerena terapija, gestalt terapija, egzistencijalistička terapija)
 • Bihevioralno-kognitivne terapije
 • Sistemski pristupi

Vidi još

[uredi | uredi izvor]

Reference

[uredi | uredi izvor]
 1. ^ McAleavey, Andrew A.; Castonguay, Louis G. (2015). „The process of change in psychotherapy: common and unique factors”. Ur.: Gelo, Omar C. G.; Pritz, Alfred; Rieken, Bernd. Psychotherapy research: foundations, process, and outcome. Vienna; New York: Springer-Verlag. str. 293—310 (293). ISBN 9783709113813. OCLC 899738605. doi:10.1007/978-3-7091-1382-0_15. „Though there are hundreds if not thousands of different kinds of psychotherapy, in many ways some are quite similar—they share some common factors. 
 2. ^ Jeremy Schwartz (14. 7. 2017). „5 Reasons to Consider Group Therapy”. US News. Arhivirano iz originala 22. 7. 2017. g. 
 3. ^ a b „Zakon o djelatnosti psihoterapije”. zakon.hr. 26. 07. 2018. Pristupljeno 1. 08. 2020. 
 4. ^ a b PsiHelp. „Što je psihoterapija”. psihelp.hr. Pristupljeno 01. 08. 2020. 
 5. ^ a b v g d Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske. „Što je psihoterapija”. savez-spuh.hr. Pristupljeno 01. 08. 2020. 
 6. ^ Psihološko savjetovalište Sveučilišnog savjetovališnog centra Sveučilišta u Rijeci. „Zašto nas posjetiti”. uniri.hr. Arhivirano iz originala 26. 06. 2020. g. Pristupljeno 01. 08. 2020. 
 7. ^ Psihološko savjetovalište Sveučilišnog savjetovališnog centra Sveučilišta u Rijeci (2013). „Psihološko savjetovanje – mitovi i činjenice” (PDF). uniri.hr. Pristupljeno 01. 08. 2020. 
 8. ^ Glass, G. V & Smith, M. L., Meta-Analysis of Psychotherapy Outcome Studies , 1977.
 9. ^ "psychotherapy, n.". OED Online. March 2015. Oxford University Press. (accessed 23 May 2015)
 10. ^ „Psychotherapy”. nami.org. National Alliance on Mental Illness. Arhivirano iz originala 29. 3. 2015. g. Pristupljeno 29. 3. 2015. 
 11. ^ 'Talk Therapy' Arhivirano 16 jul 2015 na sajtu Wayback Machine The American Heritage® Dictionary of the English Language, 5th edition
 12. ^ Campbell LF, Norcross JC, Vasquez MJ, Kaslow NJ (mart 2013). „Recognition of psychotherapy effectiveness: the APA resolution”. Psychotherapy. 50 (1): 98—101. PMID 23505985. doi:10.1037/a0031817. Arhivirano iz originala 1. 1. 2016. g. 
 13. ^ APA Recognition of Psychotherapy Effectiveness Arhivirano 29 jul 2015 na sajtu Wayback Machine Approved August 2012
 14. ^ Frank, J. D., & Frank, J. B. (1991, 3rd ed. First published 1961). Persuasion and healing: A comparative study of psychotherapy Arhivirano 23 jul 2015 na sajtu Wayback Machine. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Page 2.
 15. ^ Eysenck, Hans (2004) [1999]. Gregory, Richard L., ur. Oxford Companion to the Mind. Oxford Companions (2nd izd.). Oxford University Press. str. 92—3. ISBN 978-0198602248. 
 16. ^ History of Counselling & Psychotherapy Greg Mulhauser, CounsellingResource Library, 2014
 17. ^ Theory and Practice of Nursing: An Integrated Approach to Caring Practice Arhivirano 23 jul 2015 na sajtu Wayback Machine Lynn Basford, Oliver Slevin, Nelson Thornes, 2003. Page 533
 18. ^ Psychotherapy in a Traditional Society: Context, Concept and Practice Arhivirano 16 jul 2015 na sajtu Wayback Machine Vijoy K Varma, Nitin Gupta. Jaypee Brothers Publishers. 2008. Page 230
 19. ^ „Zakon o psihološkoj djelatnosti”. zakon.hr. 24. 10. 2019. Pristupljeno 01. 08. 2020. 
 20. ^ a b v PsiHelp. „Razlike između psihologa, psihoterapeuta i psihijatra”. psihelp.hr. Pristupljeno 01. 08. 2020. 

Literatura

[uredi | uredi izvor]

Spoljašnje veze

[uredi | uredi izvor]
Klasifikacija
Spoljašnji resursi