Republički geodetski zavod

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
Coat of arms of Serbia.svg
Ovaj članak je dio serije o
političkom sistemu Srbije

Republički geodetski zavod (RGZ) je posebna organizacija Republike Srbije koja vrši stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na državni premer, katastar nepokretnosti, katastar vodova, osnovne geodetske radove, adresni registar, topografsko-kartografsku delatnost, procenu vrednosti nepokretnosti, geodetsko-katastarski informacioni sistem i Nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka i geodetski radovi u inženjersko-tehničkim oblastima.

Poslove iz svog delokruga, Republički geodetski zavod obavlja u sedištu i van sedišta. Sedište Zavoda je u Beogradu.

Nadležnosti[uredi]

Delokrug Zavoda su geodetski radovi i poslovi državne uprave koji se odnose na:

 • osnovne geodetske radove;
 • katastarski i komasacioni premer;
 • osnivanje, obnovu i održavanje katastra nepokretnosti;
 • premer vodova, osnivanje i održavanje katastra vodova;
 • stručni nadzor nad geodetskim radovima;
 • izdavanje i oduzimanje licence za rad geodetske organizacije;
 • izdavanje i oduzimanje geodetske licence;
 • izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srbije za potrebe državnog premera;
 • adresni registar;
 • održavanje registra prostornih jedinica;
 • premer državne granice i vođenje registra državne granice;
 • katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta;
 • obračun katastarskog prihoda;
 • procenu i vođenje vrednosti nepokretnosti;
 • daljinsku detekciju, topografski premer i topografsko-kartografsku delatnost;
 • izdavanje kartografskih i drugih publikacija i davanje saglasnosti za izdavanje kartografskih publikacija;
 • vođenje evidencije o geografskim imenima i predlaganje Vladi članova Komisije za standardizaciju geografskih imena;
 • osnivanje, održavanje i raspolaganje geodetsko-katastarskim informacionim sistemom;
 • vođenje arhiva dokumentacije državnog premera, katastra nepokretnosti, katastra vodova i topografsko-kartografske delatnosti;
 • učešće u osnivanju i održavanju Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka;
 • inspekcijski nadzor nad radom geodetske organizacije;
 • overu geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima;
 • pružanje usluga iz delokruga Zavoda u okviru međunarodne saradnje.

U upravnim poslovima državnog premera, osnivanja i obnove katastra nepokretnosti, osnivanja katastra vodova, kao i njihovog održavanja, rešava:

 • u prvom stepenu Zavod;
 • u drugom stepenu ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja i urbanizma.

Organizacija[uredi]

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Republičkom geodetskom zavodu, formirane su sledeće osnovne unutrašnje jedinice:

 • Sektor za geodetske radove
 • Sektor za stručni i upravni nadzor
 • Sektor za katastar nepokretnosti
 • Sektor za topografiju i kartografiju
 • Sektor za informatiku i komunikacije
 • Sektor za pravne poslove

Uže unutrašnje jedinice izvan sektora su:

 • Odeljenje za finansije i kontrolu
 • Odeljenje za inspekcijske i poslove međunarodne saradnje
 • Jedinica za saradnju sa lokalnom samoupravom

U Sektoru za katastar nepokretnosti obrazovane su uže unutrašnje jedinice van sedišta Zavoda — Službe za katastar nepokretnosti, u gradovima i opštinama.

Spoljašnje veze[uredi]