Sekvenciona stratigrafija

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Sekvenciona stratigrafija je relativno nova grana geologije, u okviru koje se pokušava napraviti podela sedimenata jednog sedimentacionog basena u nekoliko skala i objasniti svaka jedinica sa aspekta njenog nastanka - kontrole nivoa mora i količine sedimenata. Suština metode je kartiranje slojeva, koje je bazirano na identifikaciji slojnih površi za koje se smatra da predstavljaju vremenske granice (tj. diskordance, površi maksimalnog nivoa vode) i na taj način postavlja stratigrafiju u hronostratigrafski smisao. Sekvenciona stratigrafija je dobra alternativa litostratigrafskom pristupu, kojom se povećava sličnost aspekata stena, umesto vremenskog značaja. Loša stvar kod ove metode je ta što se ne može testirati i što nije jednoznačna kada se govori o geometriji slojeva.

Deo „sekvenciona“ u nazivu ove metode odnosi se na ciklične sedimentne naslage. Termin stratigrafija se odnosi na geološku disciplinu koja izučava procese tokom kojih se formiraju sedimenti i kako se oni menjaju vremenski i prostorno na Zemljinoj površi.