Sionski priorat

S Vikipedije, slobodne enciklopedije


Amblem Sionskog Priorata se delimično zasniva na ljiljanu, koji je bio simbol koji se posebno vezuje za francusku monarhiju.

Sionski Priorat (franc. Prieuré de Sion) je tajno društvo koje je 1956. godine, u Francuskoj osnovao Pjer Plantard (franc. Pierre Plantard). Šezdesetih godina prošlog veka, Plantard je stvorio fiktivnu istoriju za tu organizaciju, opisujući je kao tajno društvo koje je osnovao Godfrid Bujonski na Sionskoj gori u Kraljevini Jerusalim 1099. godine, spajajući ga sa istinskim istorijskim monaškim redom, Opatija Naše Ledi od Sionske Gore. U Plantardovoj verziji, Priorat je bio posvećen postavljanju tajne krvne loze dinastije Merovina na prestol Francuske i ostatka Evrope[1]. Društvo je postalo poznato javnosti 1970-ih tek nakon objavljivanja knjige „Sveta krv, Sveti gral[2], a kasnije je predstavljen i u noveli „Da Vinčijev kod”[3] 2003. godine. Prema tvrdnjama autora knjige „Sveta krv, Sveti gral”, društvo je nastalo još u XI-om veku, na samom početku Krstaških ratova. Prema srednjovekovnim legendama, svrha Priorata bila je da čuvaju Sveti gral, odnosno, čašu koju je Isus koristio za vreme Tajne večere. Takođe su tvrdili da su, između ostalog, članovi društva, odnosno njihovi „Veliki Majstori“ bili Isak Njutn, Viktor Igo, Leonardo da Vinči, Klod Debisi i drugi.

Nakon postanka problema koji se našao u centru javnosti u periodu od kasnih šezdesetih do osamdesetih, mistični Sionski Priorat bio je izložen kao jednostavna igra stvorena od strane Plandarda kao pano za njegovu tvrdnju da je on sam Veliki Monarh kog je predvideo Nostradamus.[4] Predstavljeni dokazi o njegovom istorijskom postojanju i aktivnostima pre 1956. otkriveni su kao falsifikovani i podmetnuti na različitim lokacijama u blizini Francuske od strane Plantarda i njegovih saučesnika. Ipak, mnoge teorije zavere insistiraju na verovanju da je Sionski Priorat dugogodišnja sekta koja krije tajnu protiv države.[5]

Mitu o Sionskom Prioratu novinari i učenici iscrpno su oduzeli ugled jednom od najvećih zavera dvadesetog veka.[6] Neki skeptici su izrazili brigu da proliferacija i popularnost knjiga, sajtova i filmova inspirisanih ovom zaverom doprinose da teorije zavere, pseudoistorije i druge nejasnoće postanu izvikane. Drugi su uznemireni romantizmom i reakcionarskom ideologijom nesvesno nametnutom ovim delima.[7]

Istorija[uredi | uredi izvor]

Bratstvo je osnovano u gradu Anmas, Gornja Savoja, u istočnoj Francuskoj 1956. godine.[8][9] Francuski zakon o udruženjima iz 1901. godine zahtevao je da se Sionski Priorat registruje u vladi; iako su statuti i dokumenti o registraciji datirani 7. maja 1956. godine, registracija je izvršena u subprefekturi San-Julian-en-Ženeva(franc. Saint-Julien-en-Genevois) 25. juna 1956. i zabeležena u časopisu Ofišl de la Republik Franse (franc. Journal Officiel de la République Française) 20. jula 1956. godine.[10]

Sedište Sionskog Priorata i njegov časopis Krug (engl. Circuit) su bili smešteni u Plantardovom apartmanu, u socijalnom stambenom bloku koji je poznat kao Sos-Kazan (franc. Sous-Cassan), novoizgrađen 1956. godine.[11][12]

Osnivači i potpisnici sa svojim pravim i lažnim imenima bili su Plantard takođe poznat kao „Čajren" (engl. Chyren), i Andre Bonhome (franc. André Bonhomme), takođe poznat kao „Stanis Belas". Bonhome je bio predsednik dok je Plantard bio generalni sekretar. Dokumenti za registraciju su takođe uključivali imena Žana Delevala kao potpredsednika i Armanda Defagoa kao blagajnika.

Izbor imena „Sion" zasnivao se na popularnoj lokalnoj slici, brdu južno od Anmansa u Francuskoj, poznatoj kao Siononska gora, gde su osnivači nameravali da naprave sklonište. Priloženi naslov imena je bio „Chevalerie d'Institutions et Règles Catholiques d'Union Indépendante et Traditionaliste": ovaj naslov predstavlja akronim CIRCUIT i prevodi se na engleski kao viteštvo katoličkih pravila i institucija nezavisne i tradicionalističke unije.

Statuti Sionskog Priorata ukazuju na njegovu svrhu da omogući i ohrabri članove da se uključe u studije i u grupni socijalni rad. Članci udruženja izrazili su cilj stvaranja tradicionalističkog katoličkog viteškog reda.[13]

Član 7 statuta Sionskog Priorata navodi da se od njenih članova očekivalo da „vrše dobra dela, pomognu Rimokatoličkoj crkvi, podučavaju istinu, brane slabe i potlačene". Krajem 1956. godine udruženje je planiralo da uspostavi partnerstva sa lokalnom katoličkom crkvom u tom području, koja bi uključivala uslugu školskog autobusa kojim upravljaju Sionski crkveni samostan i crkva San-Žozef u Anmasu.[14] Plantard je opisan kao predsednik Udruženja stanara iz Anmasa u pitanjima Circuit.

Međutim, većina aktivnosti Sionskog Priorata nije imala sličnosti sa ciljevima opisanim u statutima: Circuit, zvanični časopis Sionskog Priorata, predstavljena je kao vest „organizacije za odbranu" prava i slobode pristupačnog stambenog prostora “, a ne za promovisanje dobrotvornog rada inspirisanog viteštvu. Prvi broj časopisa datiran je 27. maja 1956. godine, a ukupno je objavljeno dvanaest pitanja. Neki od članaka su zauzeli političku poziciju na lokalnim izborima. Drugi su kritikovali i čak napadali graditelje nekretnina u Anmasu.[13]

Prema pismu koje je napisao Leon Gersion (franc.  Léon Guersillon), gradonačelnik Anmasa iz 1956. godine, koji se nalazi u fascikli sa Statutom Sionskog Priorata iz 1956. u subprefekturi San-Julian-en-Ženeve, Plantard je dobio kaznu od šest meseci 1953. godine za prevaru.[15]

Formalno registrovano udruženje je raspušteno neko vreme nakon oktobra 1956. godine, ali je povremeno obnavljano iz različitih razloga od strane Plantarda između 1961. i 1993. godine, ali samo u imenu i na papiru. Sionski Priorat smatra se nepostojećim od strane subprefekture zato što nema nikakve navedene aktivnosti od 1956. godine. i niko, osim prvobitnih potpisnika, nema pravo da koristiti njegovo ime u službenom svojstvu.[traži se izvor]

Andre Bonhome nije imao nikakvu ulogu u udruženju nakon 1956. godine. Službeno je dao ostavku 1973. godine kada je čuo da Plantard povezuje njegovo ime sa udruženjem. Nakon Plantardove smrti 2000. godine, nema nikoga ko je trenutno živ, koji ima službenu dozvolu da koristi to ime.[16]

Mitovi[uredi | uredi izvor]

Plantardova zavera[uredi | uredi izvor]

Plantard je hteo da se Sionski Priorat doživljava kao prestižni ezoterički hrišćanski viteški red, čiji bi članovi bili ljudi uticaja (siva eminencija) u oblastima finansija, politike i filozofije, posvećeni postavljanju „Velikog Monarha", koji je prorokovao Nostradamus, na presto Francuske. Plantardov izbor pseudonima „Chyren" bio je referenca na „Čajren Selin (engl. Chyren Selin)", Nostradamusov anagram za ime ove eshatološke figure.[17]

Između 1961. i 1984. Plantard je napravio mitski rodovnik za Sionski Priorat, tvrdeći da je to izdanak pravog katoličkog verskog poretka smeštenog u Opatiji Gospe od Sionske gore, koja je osnovana u Kraljevini Jerusalimu tokom Prvog kraljevstva. Krstaški rat 1099., a kasnije i jezuiti 1617. godine. Često se čini da je Sionska opatija isto što i Sionska Priorat, ali postoji razlika između opatije i priorata.[18] Nazvavši svoju originalnu grupu iz 1956. „Sionski Priorat", po svojoj prilici je Plantardu kasnije dala ideju da tvrdi da je njegova organizacija istorijski osnovana od strane krstaškog viteza Godfrida Bujonskog na planini Sion u blizini Jerusalima u srednjem veku.[5]

Tajna fraza „Et in Arcadia ego" na slici „Arkadijski pastiri” Nikolasa Pusena, prisvojena je kao „tvorac mitova” o Sionskom Prioratu, koji je prvi put korišćen 1964. godine.

Štaviše, Plantard je bio inspirisan časopisom „Les Cahiers de l'Histoire” iz 1960. godine, koji je usmerio svoje lične genealoške tvrdnje, kao što je pronađeno u „Dokumenti Sionskog priorata (engl. Priory of Sion documents)", na merovinčkog kralja Dagoberta II, koji je ubijen u 7. veku.[19] Usvojio je i „Et in Arcadia ego ...", malo izmenjenu verziju latinskog izraza koji se najpoznatiji pojavljuje kao naslov dve slike Nikolasa Pusena, kao moto njegove porodice i Sionskog Priorata,[20] jer grobnica koja se pojavljuje na ovim slikama ličila je na onu u području Le Pontilsa(franc. Les Pontils) u blizini Renes-Le-Šatoa (franc. Rennes-le-Château). Ova grobnica bi postala simbol za njegove dinastičke tvrdnje kao poslednje nasleđe Merovinga na teritoriji Ražeta, ostavljeno da podseti odabrane koji su inicirani u ove misterije da će se „izgubljeni kralj", Dagobert II, figurativno vratiti u obliku naslednog pretendenta.[21][22]

Da bi dali kredibilitet izmišljenoj lozi, Plantard i njegov prijatelj, Filip de Čerisej (franc. Philippe de Chérisey), morali su da stvore „nezavisne dokaze". Tako su tokom šezdesetih napravili i deponovali seriju lažnih dokumenata, od kojih je najpoznatija pod nazivom Dossiers Secrets d'Henri Lobineau („Tajni dosijei Henrija Lobineaua") u Nacionalnoj biblioteci Francuske u Parizu. Tokom iste decenije, Plantard je naredio de Čeriseju da falsifikuje dva srednjovekovna pergamenta. Ovi pergamenti su sadržali šifrovane poruke koje su se odnosile na Sionski Priorat.

Oni su prilagodili, i koristili se u svoju korist, ranije lažne tvrdnje koje je iznio Noel Korbu (franc. Noël Corbu) da je katolički sveštenik po imenu Berenger Sanier (franc. Bérenger Saunière) navodno otkrio drevne pergamente unutar stuba dok je renovirao svoju crkvu u Renes-le-Šato 1891. godine. Inspirisani popularnošću medijskih izveštaja i knjiga u Francuskoj o otkriću svitaka sa Mrtvog mora na Zapadnoj obali, nadali su se da će ta ista tema privući pažnju na njihove pergamente.[23] Njihova verzija pergamenata imala je za cilj da dokaže Plantardove tvrdnje o Sionskom Prioratu kao srednjovekovnom društvu koje je bilo izvor „podzemnog toka" ezoterizma u Evropi.[5]

Zatim je Plantard pozvao pomoć autora Gerarda de Sedea (franc. Gérard de Sède) da napiše knjigu zasnovanu na njegovim neobjavljenim rukopisima i falsifikovanim pergamentima,[23] tvrdeći da je Sanier otkrio vezu sa skrivenim blagom. Knjiga iz 1967. godine L'or de Rennes, ou La vie insolite de Bérenger Saunière, curé de Rennes-le-Château („Zlato Renesa, ili Čudan život Berengera Sanierea, sveštenik Renes-le-Šatoa"), kasnije je objavljen na mekom papiru pod naslovom Le Trésor Maudit de Rennes-le-Château („Prokleto blago Renes-le-Šato") 1968. godine, stekla je popularnost u Francuskoj. Uključivao je i kopije pronađenih pergamenata (originali, naravno, nikada nisu bili proizvedeni), iako nisu pružili dekodirane skrivene tekstove koji su sadržani u njima. Jedan od latinskih tekstova u pergamentima kopiran je iz Novog zaveta, pokušaja obnove Vulgata Džona Vordsvorta i Henrija Vitea.[24]

Drugi tekst je kopiran iz Bezi rukopisa.[25] Na osnovu korišćene formulacije, može se pokazati da su verzije latinskih tekstova pronađenih u pergamentima kopirane iz knjiga koje su prvi put objavljene 1889. i 1895. godine, što je problematično s obzirom na to da je Sedova knjiga pokušavala da napravi slučaj da su ti dokumenti vekovima stari.

Godine 1969. engleski glumac i scenarista Henri Linkn (engl. Henry Lincoln) postao je sumnjičav nakon što je pročitao Le Trésor Maudit. Otkrio je jednu od šifrovanih poruka, u kojima piše „À Dagobert II Roi et à Sion est ce trésor, et il est là mort" („Dagobertu II, kralju, a Sionu pripada ovo blago i on je mrtav"). Ovo je verovatno aluzija na grobnicu i svetište Sigeberta IV, pravog ili mitskog sina Dagoberta II, koji ne samo da bi dokazao da se dinastija Merovina nije završila sa kraljevom smrću, već da je Sionski Priorat poveren sa dužnošću da zaštiti svoje relikvije kao blago.[1]

Linkn je proširio teorije zavere, tako što je napisao svoje knjige na tu temu i inspirisao i predstavio tri Bi-Bi-Si Tu hronična dokumentarca između 1972. i 1979. o navodnim misterijama u oblasti Renes-le-Šatoa. Kao odgovor na nagoveštaj Gerarda de Sedea, Linkn tvrdi da je on bio i onaj koji je otkrio Tajne Dosijea (franc. Dossiers Secrets), niz posađenih rodoslovlja koje su se pojavile kao potvrda veze sa izumrlom merovinskom krvnom linijom. Dokumenti su tvrdili da su Sionski i vitezovi templari dva fronta jedne jedinstvene organizacije sa istim rukovodstvom do 1188. godine.[1]

Pisma koja su postojala od šezdesetih godina prošlog veka, napisala su ih Plantard, Čerisej i Sede, potvrđuju da su se upustili u prevaru. Pisma opisuju šeme za borbu protiv kritika njihovih raznih navoda i načina na koje bi izmislili nove optužbe, kako bi pokušali zadržati prevaru živu. Ova pisma (ukupno preko 100) nalaze se u vlasništvu francuskog istraživača Žan-Lu Šomeja(franc. Jean-Luc Chaumeil), koji je takođe zadržao originalne koverte.

U pismu koje je kasnije otkriveno u subprefekturi San-Julian-en-Ženeve, takođe se navodi da je Plantard imao krivičnu osudu kao prevarant.[26][27]

Sveta Krv i Sveti Gral[uredi | uredi izvor]

Nakon što je pročitao Le Tresor Madit, Linkn je nagovorio Bi-bi-si Tu da posveti tri epizode u svojoj dokumentarnoj seriji Chronicle na tu temu. Linkn se zatim udružio sa Majklom Bagentom i Ričardom Lijem za dalje istraživanje. To ih je dovelo do pseudoistorijskih tajni dosijea u Nacionalnoj biblioteci Francuske, koje, iako tvrde da prikazuju stotine godina srednjovekovne istorije, zapravo su sve napisali Plantard i de Čerisej pod pseudonimom „Filip Toskan du Plantjer" (franc. "Philippe Toscan du Plantier").

Nesvesni da su dokumenti falsifikovani, Linkn, Bagent i Leigh su ih koristili kao glavni izvor za njihovu kontroverznu knjigu o Svetoj krvi i Svetom gralu iz 1982. godine,[1] u kojoj su predstavili sledeće mitove kao činjenice koje potkrepljuju svoje hipoteze:[8]

 • postoji tajno društvo poznato kao Sionski Priorat, koje ima dugu istoriju počev od 1099. godine, i imalo je slavne velikane uključujući Leonarda da Vinčija i Isaka Njutna;
 • stvorio je Vitezove templare kao svoju vojnu armiju i finansijsku granu; i
 • posvećena je postavljanju dinastije Merovinzi, koja je vladala Francima od 457. do 751. godine, na prijestol Francuske i ostatka Evrope.

Međutim, autori su ponovo interpretirali Tajne Dosijea u svetlu njihovog sopstvenog interesa da potkopaju institucionalno čitanje katoličke crkve judeo-hrišćanske istorije. Nasuprot Plantarevoj početnoj francusko-izraelskoj tvrdnji da su Merovinzi tek poticali od Bendžaminovog plemena,[28] tvrdili su da:

 • Sionski Priorat štiti dinastije Merovina jer oni mogu biti linearni potomci istorijskog Isusa i njegove navodne supruga, Marije Magdalene, koja je dalje pratila kralja Davida;
 • legendarni Sveti Gral je istovremeno i utroba svete Marije Magdalene i svete kraljevske loze koju je rodila; i
 • Crkva je pokušala da ubije sve ostatke ove krvne loze i njihovih navodnih čuvara, katara i templara, pa su pape mogli da drže episkopalni tron kroz apostolsko nasleđe Petra bez straha da će ga ikada uzurpirati antipopa iz naslednog niza Marije Magdalene.

Autori su stoga zaključili da su moderni ciljevi Sionskog Priorata:

 • javno otkriće grobnice i svetilišta Sigeberta IV, kao i izgubljeno blago hrama u Jerusalimu, koje navodno sadrži genealoške zapise koji dokazuju da je Merovinska dinastija bila od Davidove linije, da olakša obnovu Merovina u Francuskoj;
 • reinstitucionalizacija viteštva i promocija panevropskog nacionalizma;
 • uspostavljanje teokratske „Sjedinjenih država Evrope": Sveto evropsko carstvo koje je politički i religiozno ujedinjeno kroz imperijalni kult jednog Merovinčkog Velikog Monarha koji zauzima i Evropsko prestolje i Sveta stolicu; i
 • aktuelno upravljanje Evropom sa Sionskim Prioratom preko jednopartijskog Evropskog parlamenta.

Autori su u svoju priču ugradili i antisemitski i anti-masonski trakt poznat kao Protokoli sionskih mudraca, zaključivši da je on zapravo zasnovan na master planu Sionskog Priorata. Predstavili su je kao najuvjerljiviji dokaz za postojanje i delovanje Sionskog priorija, tvrdeći da:

 • originalni tekst na kojem je zasnovana objavljena verzija Protokola sionskih mudraca nema nikakve veze sa judaizmom ili „međunarodnom jevrejskom urotom„. On je izdat od masonskog tela koje praktikuje škotski obred koji je u svoje ime ugradio reč „Zion";
 • izvorni tekst nije bio namenjen da bude javno objavljen, već je bio program za sticanje kontrole nad slobodnim zidarstvom kao deo strategije za infiltriranje i reorganizaciju crkve i države prema ezoteričkim kršćanskim principima;
 • posle neuspelog pokušaja da stekne uticaj na dvoru ruskog kralja Nikolaja II, Sergej Nilus je promenio originalni tekst da bi stvorio zapaljiv trag 1903. da bi diskreditovao ezoteričnu kliku oko Papusa, implicirajući da su to bili judeo-masonski zaverenici; i
 • neke esoteričke hrišćanske elemente u originalnom tekstu je ignorisao Nilus i stoga su ostali nepromenjeni u antisemitskom kanaru koji je objavio.

Kao reakcija na ovu memetičku sintezu istraživačkog novinarstva sa religioznom konspiracizmom, mnogi sekularni teoretičari zavere dodali su Sionski Priorat na njihovu listi tajnih društava koja sarađuju ili se nadmeću da manipulišu političkim događajima iza kulisa u svojoj ponudi za svetsku dominaciju.[29] Neki okultisti su spekulisali da pojava Sionskog Plantara i Plantarda blisko prati Proročanstva M. Majkla Nostradamusa (nesvesni da ih Plantard namerno pokušava ispuniti). Hrišćanski eshatolozi su se usprotivili da je to ispunjenje proročanstava pronađenih u knjizi Otkrovenja i dodatni dokaz antihrišćanske urote epskih razmera.[30]

Međutim, profesionalni istoričari i naučnici iz srodnih oblasti ne prihvataju Svetu Krv i Sveti Gral kao ozbiljnu disertaciju.[31]

Francuski autori kao što su Frank Marje (franc. Franck Marie) (1978),[32] Per Žarnak(franc. Pierre Jarnac) (1985),[33] (1988),[34] Žan-Luk Šumej (franc. Jean-Luc Chaumeil) (1994),[35] a odnedavno i Mari-Frans Ečeguan (franc. Marie-France Etchegoin) i Frederik Lenor (franc. Frédéric Lenoir) (2004),[36] Masimo Introvinje (2005),[37] Žan-Žak Bedu (2005)[38] i Bernardo Sančez Da Mota (2005),[39] nikada nisu uzimali Plantard i Sionski Priorat tako ozbiljno kao Linkn, Bagent i Lej. Na kraju su zaključili da je sve to bila prevara, detaljno navodeći razloge za njihovu presudu i dajući detaljne dokaze da autori Svete Krvi nisu sveobuhvatno izveštavali. Oni ukazuju na to da su Linkn, Bagent i Lej ignorisali ove dokaze da bi poduprli mitsku verziju istorije Priorata koju je razvio Plantard početkom šezdesetih godina prošlog veka nakon sastanka autora Gerarda de Sedea.

Mesijansko nasleđe[uredi | uredi izvor]

Godine 1986. Linkn, Bagent i Lej objavili su The Messianic Legacy, nastavak Svete Krvi i Svetog Grala. Autori tvrde da Sionski Priorat nije samo arhetipska kabala, već idealno skladište kulturnog nasleđa jevrejskog mesijanizma koji bi mogao okončati „krizu značenja“ u zapadnom svetu tako što će dati Merovingovom svetom kralju mesijansku figuru u kojoj Zapad i, u širem smislu, čovečanstvo može dati svoje poverenje. Međutim, prema autoru, Plantard je verovao da je 1984. godine podneo ostavku na mesto najvećeg majstora Sionskog Priorata i da je ta organizacija od tada reagovala i na unutrašnju borbu za moć između Plantarda i „anglo-američkog kontingenta”. kao i kampanju ubistva karaktera protiv Plantarda u štampi i knjigama koje su napisali skeptici.

Da Vinčijev kod[uredi | uredi izvor]

Kao rezultat najprodavanijeg romana Dena Brauna iz 2003. godine o zaveri Da Vincijev kod i naknadnog filma iz 2006. godine,[3] postojao je novi nivo javnog interesa za Sionski Prioratom. Braunov roman promoviše mitsku verziju Priorata, ali odstupa od konačnih zaključaka predstavljenih u Svetoj Krvi i Svetom Gralu. Umesto planiranja stvaranja federalne Evrope kojom je vladao Merovinški sveti kralj, koji je nastao od Isusa, Sionski Priorat pokreće svoje članove u kult misterije koji želi obnoviti feminističku teologiju neophodnu za potpuno razumevanje ranog hrišćanstva, koje je navodno potisnuto od Katoličke crkve. Autor je predstavio ovu spekulaciju kao činjenicu u svom predavanju o fikciji, kao i u njegovim javnim nastupima i intervjuima.

Štaviše, u svom nastavku iz 1987. Mesijansko nasleđe, Linkn, Bagent i Lej su predložili da je postojao trenutni sukob između Sionskog Priorata i Suverenog Malteškog viteškog reda, za koji su nagađali da je možda nastao iz ranog rivalstva između templara i hospitalaca tokom krstaških ratova. Međutim, za dramatičnu strukturu Da Vincijevog koda, Braun je izabrao kontroverznu katoličku ličnu prelaturu Opus Dej kao Asasinijevog neprijatelja Sionskog Priorata, uprkos činjenici da nijedan autor nikada nije tvrdio da postoji sukob između ove dve grupe.

Veliki Majstori[uredi | uredi izvor]

Mitsku verziju Sionskog Priorata, o kojoj se govorilo tokom šezdesetih godina, navodno je vodio Nautonier, staro-francuska reč za navigatora, što znači Veliki majstor u njihovoj unutrašnjoj ezoteričkoj nomenklaturi. Sledeći spisak Velikih Majstora potiče od Tajni Dosijea d' Henri Lobinea koju je sastavio Plantard pod nazivom „”1967. Svi oni koji su navedeni na ovoj listi umrli su pre tog datuma. Svi osim dva su takođe pronađeni na listama navodnih „imperatora" (vrhovnih poglavara) i „istaknutih članova" drevnog mističnog reda Rosea Krucisa koji je cirkulisao u Francuskoj u vreme kada je Plantard bio u kontaktu sa ovim Rozenkrojcerovim redom. Većina njih ima zajedničku nit poznavanja po tome što imaju interes za okultno ili jeresija.

Tajne Dosijea su tvrdile da je Sionski vitez i vitezovi templari uvijek dijelili istog Velikog Majstora dok se nije desio raskol tokom incidenta "Rezanje brijesta" 1188. Nakon tog događaja, Veliki Majstori Sionskog Siona su navedeni u Francuski kao:

Leonardo da Vinči, dvanaesti Veliki Majstor Sionskog Priorata
 1. Jean de Gisors (1188–1220)
 2. Marie de Saint-Clair (1220–1266)
 3. Guillaume de Gisors (1266–1307)
 4. Edouard de Bar (1307–1336)
 5. Jeanne de Bar (1336–1351)
 6. Jean de Saint-Clair (1351–1366)
 7. Blanche d'Évreux (1366–1398)
 8. Nicolas Flamel (1398–1418)
 9. René d'Anjou (1418–1480)
 10. Iolande de Bar (1480–1483)
 11. Sandro Botticelli (1483–1510)
 12. Leonardo da Vinci (1510–1519)
 13. Connétable de Bourbon (1519–1527)
 14. Ferrante I Gonzaga (1527–1575)
 15. Ludovico Gonzaga (1575–1595)
 16. Robert Fludd (1595–1637)
 17. J. Valentin Andrea (1637–1654)
 18. Robert Boyle (1654–1691)
 19. Isaac Newton (1691–1727)
 20. Charles Radclyffe (1727–1746)
 21. Charles de Lorraine (1746–1780)
 22. Maksimilijan de Loren (1780–1801)
 23. Šarl Nodje (1801–1844)
 24. Victor Hugo (1844–1885)
 25. Klod Debisi (1885–1918)
 26. Žan Kokto (1918–1963)

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ a b v g „CESNUR 2005 International Conference – Beyond The Da Vinci Code: History and Myth of the Priory of Sion, by Massimo Introvigne”. www.cesnur.org. Pristupljeno 5. 5. 2019. 
 2. ^ Baigent, Michael (1983). Sveta krv, Sveti gral. Leigh, Richard, 1943-2007., Lincoln, Henry, 1930-. London: Corgi. ISBN 978-0-552-12138-5. OCLC 12464257. 
 3. ^ a b Brown, Dan (2003). Da Vinčijev kod. ISBN 978-0-385-50420-1. 
 4. ^ Pierre Plantard, Gisors et son secret..., ORBIS, 1961, abridged version contained in Gérard de Sède, Les Templiers sont parmi nous. 1962.
 5. ^ a b v Bill Putnam, John Edwin Wood, The Treasure of Rennes-le-Château. A Mystery Solved, Sutton Publishers, 2003.
 6. ^ „''The Secret of the Priory of Sion'', '60 Minutes', 30 April 2006, presented by Ed Bradley, produced by Jeanne Langley, CBS News”. 11. 2. 2009. Pristupljeno 20. 11. 2012. 
 7. ^ David Klinghoffer, "The Da Vinci Protocols: Jews should worry about Dan Brown’s success Arhivirano na sajtu Wayback Machine (7. septembar 2009)", National Review Online, 2006. Retrieved on 28 March 2008.
 8. ^ a b Sharan Newman. The Real History Behind the Da Vinci Code. pp. 243–245. Priory of Sion. esto=New York. Berkley Books Arhivirano 2014-09-09 na sajtu Wayback Machine. ISBN 0-7865-5469-X, AEB ISBN 0-7865-5470-3
 9. ^ Extrait du Journal Officiel du 20 juillet 1956 (p. 6731) Arhivirano 2012-03-24 na sajtu Wayback Machine
 10. ^ „Pierre Plantard Extrait du Journal Officiel du 20 juillet 1956”. Jhaldezos.free.fr. 16. 2. 2008. Архивирано из оригинала 24. 3. 2012. г. 
 11. ^ Guy Gavard, Histoire d'Annemasse et des communes voisines: les relations avec Genève de l'époque romaine à l'an 2000 (Montmélian: la Fontaine de Siloé, impr. 2006).
 12. ^ Bernardo Sanchez Da Motta, Do Enigma de Rennes-le-Château ao Priorado de Siao – Historia de um Mito Moderno, Esquilo, 2005, p. 322, reproducing the Priory of Sion Registration Document showing the group was based in Plantard's apartment.
 13. ^ а б "Les Archives du Prieuré de Sion", Le Charivari, N°18, 1973. Containing a transcript of the 1956 Statutes of the Priory of Sion.
 14. ^ J. Cailleboite, "A Sous-Cassan et aux pervenches un missionnaire regarde la vie ouvriere", Circuit, Numéro spécial, October 1956.
 15. ^ The History of a Mystery, BBC 2, transmitted on 17 September 1996
 16. ^ Pierre Jarnac, Les Archives de Rennes-le-Château, Tome II, Editions Belisane, 1988, p. 566.
 17. ^ Marie-France Etchegoin & Frédéric Lenoir, Code Da Vinci: L'Enquête, p. 61 (Robert Laffont, 2004).
 18. ^ Introvigne, Massimo (2005). „Beyond The Da Vinci Code: History and Myth of the Priory of Sion”. Приступљено 16. 7. 2008. 
 19. ^ Jean-Luc Chaumeil, La Table d'Isis ou Le Secret de la Lumière, Editions Guy Trédaniel, 1994, pp. 121–124.
 20. ^ Madeleine Blancassall, "Les Descendants Mérovingiens ou l’énigme du Razès wisigoth" (1965), in: Pierre Jarnac, Les Mystères de Rennes-le-Château, Mélanges Sulfureux, CERT, 1994.
 21. ^ Jean Delaude, Le Cercle d’Ulysse (1977), in: Pierre Jarnac, Les Mystères de Rennes-le-Château, Mélanges Sulfureux, CERT, 1994.
 22. ^ A photograph of a young Thomas Plantard de Saint-Clair standing next to the Les Pontils tomb was published in Jean-Pierre Deloux, Jacques Brétigny, Rennes-le-Château – Capitale Secrète de l'Histoire de France, 1982.
 23. ^ а б Jean-Luc Chaumeil (Goeroe of speculative freemason), Rennes-le-Château – Gisors – Le Testament du Prieuré de Sion. Le Crépuscule d’une Ténébreuse Affaire, Éditions Pégase, 2006.
 24. ^ Bill Putnam, John Edwin Wood, The Treasure of Rennes-le-Château, A Mystery Solved, Sutton Publishing, revised 2005 paperback edition, pp. 189–192. ISBN 0-7509-4216-9.
 25. ^ Bill Putnam, John Edwin Wood, The Treasure of Rennes-le-Château, A Mystery Solved, Sutton Publishing, revised 2005 paperback edition ISBN 0-7509-4216-9. This book mentions Dr Wieland Willker’s identification of the smaller “parchment” with the Codex Bezae.
 26. ^ The History of a Mystery, BBC 2, transmitted on 17 September 1996.
 27. ^ The Secret of the Priory of Sion, CBS News '60 Minutes', transmitted on 30 April 2006, presented by Ed Bradley, produced By Jeanne Langley.
 28. ^ Pierre Jarnac, Les Mystères de Rennes-le-Château: Mèlange Sulfureux (CERT, 1994).
 29. ^ Doug Moench (1995). Factoid Books. The Big Book of Conspiracies. Paradox Press. ISBN 1-56389-186-7. .
 30. ^ Barbara Aho, "The Merovingian Dynasty. Satanic Bloodline of the Antichrist and False Prophet Arhivirano na sajtu Wayback Machine (15. jun 2006)", watchpair.com, 1997. Retrieved on 29 March 2008.
 31. ^ Martin Kemp, Professor of Art History at Oxford University, on the documentary The History of a Mystery, BBC Two, transmitted on 17 September 1996, commenting on books like The Holy Blood and the Holy Grail: "There are certain historical problems, of which the Turin Shroud is one, in which there is 'fantastic fascination' with the topic, but a historical vacuum – a lack of solid evidence – and where there's a vacuum – nature abhores a vacuum – and historical speculation abhors a vacuum – and it all floods in...But what you end up with is almost nothing tangible or solid. You start from a hypothesis, and then that is deemed to be demonstrated more-or-less by stating the speculation, you then put another speculation on top of that, and you end up with this great tower of hypotheses and speculations – and if you say 'where are the rocks underneath this?' they are not there. It's like the House on Sand, it washes away as soon as you ask really hard questions of it."
 32. ^ Franck Marie, Rennes-le-Château: Etude Critique (SRES, 1978).
 33. ^ Pierre Jarnac, Histoire du Trésor de Rennes-le-Château (1985).
 34. ^ Pierre Jarnac, Les Archives de Rennes-le-Château (Editions Belisane, 1988). Describing The Holy Blood and the Holy Grail as a "monument of mediocrity".
 35. ^ Jean-Luc Chaumeil,La Table d'Isis ou Le Secret de la Lumière (Editions Guy Trédaniel, 1994).
 36. ^ Marie-France Etchegoin & Frédéric Lenoir, Code Da Vinci: L'Enquête (Robert Laffont, 2004).
 37. ^ Massimo Introvigne, Gli Illuminati E Il Priorato Di Sion - La Verita Sulle Due Societa Segrete Del Codice Da Vinci Di Angeli E Demoni (Piemme; 2005).
 38. ^ Jean-Jacques Bedu, Les sources secrètes du Da Vinci Code (Editions du Rocher, 2005).
 39. ^ Bernardo Sanchez Da Motta, Do Enigma de Rennes-le-Château ao Priorado de Siao – Historia de um Mito Moderno (Esquilo, 2005).