Sloj (geologija)

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Sloj je geološko telo, izgrađeno od manje ili više istovetnog materijala. To je osnovni element sedimentih stena, nastao kao rezultat jedne kontinuirane faze sedimentacije, čiji je prvobitni položaj horizontalan ili subhorizontalan. Od podinskog i povlatnog sloja izdvojen je površima slojevitosti, koje predstavljaju granice mehaničkog diskontinuiteta. Upravno rastojanje između donje i gornje površi slojevitosti je debljina sloja. Prema debljini, slojevi se dele na:

  • liske (ispod 5 mm)
  • ploče (od 5 do 50 mm)
  • slojeve (5 do 60 cm)
  • banke (debljina veća od 60 cm).

Sloj je u prostoru određen svojim elementima pada, azimutom i padnim uglom. Vrlo je važno poznavati elemente pada sloja, zbog određivanja elemenata nabora koje slojevi izgrađuju. Tako je, u terenima koji imaju složen tektonski sklop, važno odrediti da li su slojevi u prevrnutom ili normalnom položaju. To se najčešće radi na osnovu ispitivanja karakteristika primarnih planara, pri čemu se najčešće koriste sledeći kriterijumi: biostratigrafsko prostiranje, gradaciona slojevitost, kriterijum odnosa klivaža prema slojevitosti, ispitivanje sedimentnih struktura, analiza nabora nižeg reda, itd.