Spisak arapskih imena

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

A[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Abas, abaz ar lav, veoma namršten
Abdija ar allahov rob, sluga, (nastalo od Abdulah)
Abdulah ar allahov rob, sluga, (od njega su nastala imena: avdulah, abdija, avdan, avdija, avdo, dukan)
Abdulatif ar rob dobrog
Abdulaziz ar rob moćnog
Abdulbakija ar rob večnog
Abdulbasit ar rob onoga koji u izobilju deli svoje darove
Abduldzelil ar rob uzvišenog, veličanstvenog
Abdulfetah ar rob onoga koji otvara vrata dobra i sreće
Abdukgani ar rob imućnog
Abdulgafar ar rob onoga koji mnogo prašta
Abdulhaj ar rob večito živog
Abdulhalim ar rob dobroćudnog
Abdulhak ar rob istine, pravde
Abdulhamid ar rob hvaljenog
Abdulkadir ar rob moćnog
Abdulkerim ar rob plemenitog
Abdulmedzid ar rob časnog, plemenitog, slavnog
Abdulmelik ar rob gospodara
Abdulmumin ar rob onoga koji daje sigurnost
Abdulvehab ar rob onoga koji mnogo dariva
Abdulvahid ar rob jedinog
Abdurabim ar rob milostivog
Abdurahman ar rob blagoga
Abdurezak ar rob onog koji daje nafaku
Abusamed ar rob onoga na koga se svako obraća
Abduselam ar rob onoga koji je čist od svake mane i ograničenja
Abdusetar ar rob onoga koji pokriva mane i grehe
Abeg tur beli beg
Abid ar pobožan
Abidin ar pobožni (od njega nastaju još i imena: Abadin i Abedin)
Adalet ar pravedan, čestit
Adem st. hebr. zemlja, zemni prah
Ademdin ar komponovano od adem i din - vera
Adil ar pravedan, pošten, čist. (od njega nastaje još ime Ado)
Adnan ar ime legendarnog praoca arapa, ime arapskog plemena iz hidžasa
Advan ar brz, skakač
Adul tur- per bela ruža, beli cvet
Afan ar čestit, pošten, čedan, pun vrline
Agan izvodi se od turcizma aga gospodar, prvak, zapovednik, veleposednik, gazda. (od njega nastaju još i imena: Aganlija, Ago, Agica, Aguš)
Agib ar divan, čudesan, neobičan
Ahmed ar veoma pohvaljen, najpohvaljeniji (od njega nastaju još i imena: Ahmaš, Ahmetaš, Ahmica, Ahmić, Ahmedan, Ahmo)
Aid ar posetilac, gost
Ajas ar lav
Ajdin tur sjajan, svetao, jasan, srećan. (od njega nastaje ime: Hajdin)
Ajnija ar pravi, nepotvoreni, izvorni
Ajnur tur.-ar. mjesečev sjaj, svetlost
Ajvaz tur muško vlastito ime
Akif, Aćif ar povučen, samotan, privržen, marljiv, uporan, ustrajan
Akil ar pametan, razuman
Aladoz ar.-tur. konponovano od ali i doz- oko
Alajbeg tur zapovjednik spahija u sandžaku
Alaudin ar uzvišenost vere
Aladin, Aldin ar uzvišenost, slava vere
Alem ar velikan, glavni, putokaz, zastava
Alemdar ar.-tur. bajraktar, zastavnik
Alidžan ar.-per. konponovano od ali i džan- duša
Alija, Aganalaga ar visok, prvorazredan, izvrstan, odličan, plemenit (od njega nastaju još i imena: Ale, Alečko, Ali, Aljo, Aljuš)
Alijudin ar visok, vrstan, vanredan (u veri)
Alim ar naučnik, koji je obrazovan
Alisirah ar visokog morala. odgojen, vaspitan
Ališan per uzvišeni car, vladar
Ališah per uzvišeni car, vladar
Almas, Elmas ar dijamant, dragulj
Almir ar zapovednik, princ, vladar
Ammar ar dugoživotni
Amel, Amela ar rad, trud, delo
Amil, Amila ar radnik, trudbenik
Amir ar zapovednik, naredbodavac, ukućanin, napredan, bujan
Amsal ar najbolji, najuzorniji, najzdravlji
Arif ar razborit, oštar, poznat, upućen
Arslan ar lav, heroj, junak
Asad ar najsrećniji, najuspješniji
Asaf-asif ar tužan, osetljiv, koji se često kaje
Asim ar zaštitnik, branilac, koji svoju neporočnost čuva
Ataulah ar dar božiji
Atif ar milostiv, saosećajan. izv: ato, tifo
Atik ar plemenit, pušta na slobodu
Avam ar plivač, koji dobro plovi, pliva
Azam ar najveći, najznačajniji
Azaudin ar uteha vere
Azem ar velik, ogroman
Azer ar vatra, oganj
Azib ar neženja, neoženjen
Azim ar onaj koji odlučuje, odlučan
Aziz ar moćni, dragoceni, omiljeni
Azra ar devica, nevina i čista devojka


A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

B[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Badraudin ar sjaj, vere
Badem per drvo i plod iz porodice ruža
Bahir ar mornar, mornarski (od njega nastaje i ime Bahro)
Bahrija ar pomorac, mornar
Bahrudin ar onaj čije je znanje o veri veliko poput mora
Bahtijar per srećan čovek, srećko (od njega nastaju i imena Bahtija i Bahto)
Bajazit ar jezidov otac, otac onoga koji se povećava, raste
Bajezid tur otac jezidov
Bajram tur.-per. ovo ime bi se davalo detetu koje se rodi na taj praznik (od njega nastaje i ime Bajro)
Bakir ar ranoranilac, proučavalac, oštar
Balaban tur krupan, nezgrapan čovek
Bali ar pametan, uman, starinac
Barak ar blještav, prozračan, sjajan
Bariz ar istaknut, javan, vidan (od njega nastaje i ime Beriz)
Bekir, Bećir, ar ranoranilac, prvo dete, prva prolećna kiša
Bedrija ar pun mesec, uštap, preteča nečega
Bedrudin ar punilo vere
Began srpski srpska kovanica izvedena iz turske reči - beg (od njega nastaje i ime Bego)
Behadir per hrabar, smion, snažan
Behadil per lepota srca, duše
Behadir per hrabar, smeo, snažan
Behaudin ar ukras vere - islama. (od njega nastaje i ime Behudin)
Behdžet ar lepotan, lepota, sjaj (od njega nastaje i ime Behdžo)
Behlul ar nasmejan, darežljiv, veseo
Behmen per prijatelj
Behram per mars (planeta)
Bejtulah ar božija kuća, kaba
Bektaš, Begtaš per vršnjak (od njega nastaju i imena: Begtan i Beg(k)to)
Benjamin staro hebrejski sin sreće i radosti
Berin per najbolji, najviši
Beriz ar jasan, istaknut, ugledan
Besim ar nasmejan, veseo
Besir ar donosilac radosne vijesti
Bešaret ar veselost, radovanje, nagoveštaj vesele vesti
Bešir ar onaj koji donosi radosnu vest
Bešlaga tur zapovednik odreda bešlija (plaćena konjica)
Bilal ar svež, prvi mujezin u doba muhammeda, alahov sluga, natapanje
Burhan ar jasan dokaz, očit, što se ne da osporiti
Burhanudin ar dokaz vere


A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

V[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Vadžid ar imućan, zaljubljen
Vahdet ar jedinac, sam, samostalnost
Vahid ar jedinstven, neuporediv, jedini
Vahjudin ar otkrovenje vere
Vakija ar čuvar, zaštitnik
Vamik ar voljeni, drug
Vasif ar onaj koji opisuje
Vasil ar koji spaja, povezuje
Vedad ar ljubav, naklonost, prijateljstvo, simpatija
Vedžid ar ravnica, ravan
Vefik ar skladan, podesan, prijatelj
Vehab ar onaj koji poklanja, daruje
Vehbija ar bogom dani, od boga darovani, nadaren, talentovan
Vehid ar jedinstven, usamljen, jedini
Vehidudin ar jedinstvo vere
Vejsil ar ime duhovnog vođe saračkog esnafa (od njega nastaje i ime Vejso)
Velid ar dečak, novorođenče
Velija ar prijatelj, pristalica, pomoćnik
Velijudin ar blizak veri
Vezir ar ministar, pomoćnik
Vidždan ar saznanje, savest, strast, intuicija
Vildan ar novorođenčad, deca


A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

G[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Galib ar koji savlađuje, pobednik, dominantan
Ganib ar obogaćen obilnim plenom
Ganija ar bogat, imućan (od njega nastaje i ime Gano)


A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

D[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Damir tur gvozdeni, železni
Damad per mladoženja, zet
Daut ime božijeg poslanika Davud
Dehrija ar slobodouman, ateista
Demir tur gvozdeni, železni
Derviš per skroman i pobožan čovek
Dilaver per. hrabar, vredan, odvažan
Dilber per. dražestan, dragi, voljen
Durak tur stalan, cvrst

Damija lepa srećna

Đ[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Đulizar per ružičnjak
Đulaga per.-tur. srpska kovanica izvedena od reči đul=ruža i aga
Đulbeg per.-tur. srpska kovanica izvedena od reči đul=ruža i beg
Đuzel tur lep, ugodan


A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

E[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Ebubekir ar otac bekrov
Edah ar vršenje, obavljanje, interpretacija
Edber ar najčvršći, najsnažniji, jedar
Edhe ar. crn, vran, crnkast
Edib ar. odgojen, vaspitan, uljudan, obrazovan
Edin ar vlastito ime izvedeno od din=vera, religija, takođe znači i autoritet
Efraim staro hebrejski rodan, plodan
Ehliman ar vernik
Ejub staro hebrejski koji se kaje, progonjen
Ekber ar veoma veliki, krupan
Ekrem ar najplemenitiji, najpoštovaniji, najugledniji
Eldar azer.-per. vladar, gospodar
Elmira ar plemenita, presvetla, kneginja, princeza[1]
Elmedin ar građanin, kulturan; veri odan
Elvedin ar dar, poklon, dobročinstvo vere
Emanulah ar božija milost, sigurnost
Emin, Emina ar veran, miran, siguran, pouzdan, čestit
Emir ar vođa, princ, vladar
Enes ar druželjubiv, prijazan, ljubazan
Enis ar drug, prijatelj
Ensar ar pomagači, pomoćnici, pristalice
Enver ar lep, sjajan, blistav, jasan
Ertogrul, Ertural tur pravi muškarac
Esad ar najsrećniji, najuspešniji
Esed ar lav (od njega nastaje i ime Asad)
Esved ar crn, tamne boje
Esma ar najuzvišenija, najplemenitija
Ešref ar najugledniji, cenjen
Evhad ar jedini, jedinstveni
Ezher ar covek blistava lica, najupadljiviji, najizrazitiji
Ezib ar visok, vitak


A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

Z[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Zafer ar pobeda, trijumf
Zahid ar uzdržljiv, odan bogu
Zahir ar vidljiv, ispoljava osećanja, otvoren prema drugima
Zaid ar koji se povećava, raste
Zaim ar vođa, starešina, predvodnik (od njega nastaju i imena: Zajkan, Zajko, Zaja)
Zakir ar onaj koji zikr čini, koji pominje božije ime
Zarif ar ljubak, nežan, elegantan, dosetljiv, oštrouman
Zehrudin ar cveće vere
Zekir, Zećir ar ugledan, slavan, koji ima jaku memoriju
Zejnil ar ukras poklonika. skraćeno od: Zejnulabidin
Zejnudin ar ukras, nakit vere
Zekerijah ar verovesnik, onaj koji se seća boga
Zekija ar čist od greha, nevin, bistar, dobar
Zerin ar zlatan, pozlaćen
Zihnija ar talentovani, umni
Zijaudin ar svetlo vere (od njega nastaju i imena: Zijad, Zijah, Zija, Zijo)
Zijad ar mnogo, iznad svega, suviše
Zikrija, Zićrija ar onaj kojeg pominju, kojeg se sećaju
Zikret ar uspomena, sećanje, slava
Zubejr ar celokupan, lepotan, pismo
Zufer ar junak, darežljiv čovek, gospodin
Zuhdija ar uzdržan, pobožan
Zuhejr ar cvetić
Zulfikar ar oličenje junaštva (od njega nastaju i imena: Zulfo, Zulko)


A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

I[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Ibrahim ar otac naroda, mnoštva; ime božijeg poslanika (od njega nastaju i imena: Ibro, Irica, Ibran i Ibiš)
Ibrišim tur svilen konac, svila
Idris, Idriz ar pronicatelj, apokaliptičar; ime božijeg poslanika
Ifet ar nevin, čedan
Ihsan ar milost, dobročinstvo (od njega nastaje i ime Ishan)
Ikbal ar sreća, uspeh
Ilderin tur munja
Ilhamija tur sugestija, nadahnuće, inspiracija
Ilhan ar melodija, kompozicija
Imadudin ar stub, oslonac vere
Imšir per brat po mleku; izvorno - ibšir
Irfan ar poznavalac, onaj koji je upućen (od njega nastaje i ime Arfan)
Irhad ar čist, opran
Isa ime božijeg poslanika (od njega nastaje i ime Iso)
Isam ar čist, suzdržljiv od mana
Isamudin ar čistoća vere
Isfendijar per muško vlastito ime
Ishak, Isak ar muško vlastito ime, sin božijeg poslanika Ibrahima.
Islam ar odanost, predanost; veri odan
Ismail, Ismajil ar bog čuje, uslišio je; muško vlastito ime, sin božijeg poslanika Ibrahima (od njega nastaju i imena: Smail, Smajo i Smaiš)
Ismet ar nevin, sačuvan od greha
Izet ar moć, sila, ugled, uticaj, slava (od njega nastaje i ime Izo)
Izudin ar snaga, slava vere (od njega nastaje i ime Izedin)


A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

J[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Jahja ar ime božijeg poslanika (od njega nastaje i ime Jahija)
Jakub ar muško ime, sin Isaka, a otac Jusufa
Jakut per rubin, safir
Jasin ar naziv 36. kuranske sure, muško vlastito ime
Jasir ar mali, neznatan, lak, jednostavan
Jasmin, Jasmina per vrsta cveta (od njega nastaje i ime Esmin)
Jašar tur živeti
Jesar ar bogatstvo, udobnost, leva strana
Jezid ar
Jusuf ar opasan čovek
A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

K[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Kabir ar velik, ogroman, važan
Kadir ar sposoban, moćan, jak
Kadrija ar sposoban, vredan, predodređen, vezan za sudbinu
Kahriman per junak
Kaid ar vođa, zapovednik
Kaplan tur tigar
Kasem ar zakletva
Kasim ar delitelj, raspoređivač, planer
Kazanfer ar lav, junak; pravilno je Gadanfer
Kemal, Ćemal ar savršen, zreo (od njega nastaju i imena: Kemo, Ćemo i Kemica)
Kemaludin ar savršenstvo vere
Kenan ar skriveni, tajni
Kerim ar plemenit, velikodušan, srdačan
Kurt tur vuk


A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

L[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Lamija ar sjajna, svetla, blistava
Latif ar fin, nežan, drag, blag, srdačan
Lebib ar pametan, pronicljiv
Lejla ar noć, veče
Lutfija, Lutvo ar dobroćudni


A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

M[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Mahidevran ar ona čija lepota nikada ne prolazi Madžid ar slavan, plemenit, velikodušan (od njega nastaje i ime Medžid)
Mahfuz ar zapamćen, sačuvan
Mahir ar vešt, okretan, iskusan
Mahmud, Mahmut, Maho ar pohvaljen, hvale vredan
Maid, Majda ar sofra, jelo, gozba
Makbul ar simpatičan, prihvatljiv, sasvim moguć
Maksud ar traženi, željeni, cilj, značenje
Malik ar posednik, vladalac (od njega nastaju i imena Malić, Malkan)
Malkoč tur junak
Mazhar, Mashar ar prikazivanje, spoljašnjost, izgled, manifestacija
Mebruk ar blagosloven
Medaga - izvodi se od čeči medo ahmed aga
Medubeser ar dalekovidi
Mehdija ar vođa, voditelj
Mehmed, Mehmedalija ar mnogo hvaljen, dostojan hvale, slavljen
Memduh ar hvaljen
Memun ar srećan, uspešan, na kojeg se može osloniti
Memnun ar zadovoljan, priznat, blagodaran
Memsud ar jak, vitak, lep
Mensur ar pobednik, pobedonosan, pomoć
Merdan per hrabar, odvažan, plemenit
Merdžan ar korali, biseri
Mersad ar plemenit, osmatračnica
Mersudin ar luka vere
Merzuk ar opskrbljen, koji ima sve što mu je neophodno
Mervan ar stanovnik pokrajine merv
Mesrur ar veseli
Mesud ar srećan, blažen, uspešan (od njega nastaju i imena: Mesudija, Sudo)
Metin ar čvrst, jak, trajan
Mevludin ar prijatelj, rođenje vere
Mevsud ar čvrst, solidan
Mezid ar uveličan
Midhat ar pohvaljeni (od njega nastaje i ime Midho)
Mihran ar med, pčela
Mikdad ar muško vlastito ime Mina ar vlastito žensko ime. Ime doline blizu Meke, značajne za obavljanje Hadža (hodočašća)
Mina ar vlastito žensko ime. Ime doline blizu Meke, značajne za obavljanje Hadža (hodočašća)
Miralem ar zapovednik na zemlji
Mirat ar ogledalo
Mirza, Mirsad ar princ, pisar, sekretar, obrazovan
Muamer ar dugovečan, koji dugo živi
Muaz ar zaštićen
Mubarek ar blagosloven
Mubedžel ar veličanstven, poštovan, cenjen
Mudžahid ar borac za pravo delo
Mudžavid ar darežljiv, susretljiv
Mudžib ar onaj koji se odaziva
Mufid ar koristan, unosan, probitačan
Mugdim, Mukdim ar hrabar, smeo, preduzetan
Muhamed ar mnogo hvaljen, dostojan hvale, slavljen
Muharem ar zaštićen, nepovrediv, sačuvan, sveti, prvi mesec muslimanskog kalendara
Muhjidin ar preporoditelj, onaj koji oživljava veru
Muhib ar koji voli, ljubitelj
Muhsin ar dobročinitelj
Mujesir ar uspešan, onaj koji olakšava
Mukelef ar obavezan, zadužen
Mukerem ar počašćen
Mukim ar postojan
Mukrim ar onaj koji poštuje, onaj koji ceni
Mulaim ar podesan, zgodan, povoljan
Mumin ar vernik
Munever ar sjajan, svetao, osvetljen
Munib ar onaj koji se bogu obratio ili posvetio, pokajnik
Munir ar sjajan, svetao
Munsif ar ispravan, pravedan, karakteran, tolerantan
Muntaz ar vanredan, odličan
Muradif ar drug, saputnik
Murat ar poželjan, nameravan, ono sto se želi
Murid ar učenik
Muriz, Muris ar onaj koji nešto ostavlja u nasleđe
Mursel ar izaslanik
Murteza ar odabrani (od njega nastaju i imena: Murtezan, Murto)
Muruvet, Murvet ar uljudan, čovečan, human
Musaib ar miljenik, blag, drug
Musanif ar pisac, autor
Musafir ar putnik, gost
Musebih ar onaj koji slavi boga
Muslihudin ar reformator, popravljač vere (od njega nastaje i ime Muslija)
Muslim ar predan bogu
Mustafa ar odabran, odlikovan
Mušir ar savetnik, feldmaršal
Muvedet ar ljubav, naklonost
Muvehid ar monoteista
Muzafer ar koji uspeva, pobedonosan
Muzejen ar ukrašen


A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

N[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Nabija ar protivan, suprotan, oprečan
Nabit ar koji raste, mlad, svež
Nadija ar nežna, orošena, sveža
Nadil ar pobednik
Nadim ar pokajnik
Nadir ar redak
Nafiz ar prodoran, delotvoran
Nahrudin ar reka vere
Naib ar zastupnik, predstavnik
Nail ar dobitnik, koji je postigao željeni cilj
Naim ar mekan, nežan, bezbrižan
Nakija ar čist
Nakib ar branilac, zaštitnik
Namik ar koji ukrašava, dekoriše, lepo piše (od njega nastaje i ime Namko)
Nasaf ar pravičan
Naser ar pomagač, zaštitnik
Nasif ar sluga, poslužitelj
Nasih ar savetnik
Nasir ar pomagač, koji pomaže drugome
Nasrudin ar pomoć vere
Našid ar pesnik, onaj koji poznaje
Nazif ar čist, uredan
Nazih ar dalek, udaljen
Nazim ar priređivač, organizator, pisac
Nazir ar inspektor, kontrolor
Nazmija ar poetičan, pjesnički, sređen
Nedib ar koji oplakuje
Nedim ar prisni prijatelj
Nedžad ar spas, izbavljenje, sigurnost (od njega nastaje i ime Nedžo)
Nedžib ar plemenitog roda
Nedžim ar zvezda, svež, mlad
Nedžmudin ar zvezda vere
Nedžvet ar sigurnost, sloboda
Nefis ar skup, dragocen, tražen
Nehrudin ar korito vere
Nekib ar starešina, glava, predsednik
Neriman per junak (od njega nastaje i ime Nermin)
Nerkez per narcis, vrsta cveta
Nermin ar hrabar, junak, vitez
Nesib ar sreća, sudbina, plemenit (od njega nastaje i ime Nasib)
Nesim ar povetarac, vetrić
Nesuh ar otmen, iskren, čist
Nešat ar snažan, odlučan
Nevzet, nevzat, nevzad per novorođenče
Nevres per mlad, svež
Nezim, Nezo ar uredan, ljubak
Nezir ar propovednik, opomena
Nihad ar karakter, narav, priroda
Nihaz ar napredak
Nijaz per onaj koji želi, molba, potreba
Nisfet ar polovina
Nizam ar red, poredak, sistem
Nudželim ar zvezdica
Nuh ime božijeg poslanika (od njega nastaju i imena Nuhan, Nuho i Nušo)
Numan ar crven, krv (od njega nastaje i ime Numo)
Nuridžihan ar.-per. svetlo sveta
Nurif ar sjajan, svetao
Nurija, Nnurudin ar svetao, blistav (od njega nastaju i imena Nurkan, Nurko)
Nurulah ar svetlo allaha
Nusret ar pomoć, pobeda
Nusrulah ar allahova pomoć, pobeda


A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

O[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Omer ar ime II halife (od njega nastaju i imena: Omo, Omerica i Oma)
Orhan, Ohran tur car utvrđenja
Osman ar ime IIIhalife, mladunče divlje guske od njega nastaju i imena: Osmica, Osmo)


A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

P[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Pašan tur srpska kovanica izvedena od reči paša = visoki dostojanstvenik i aga (od njega nastaju i imena: Pašo, Pašukan)
Pašaga tur srpska kovanica nastala od reči paša i aga
Pertef, pertev per sjaj svetlost
Pervan per muško vlastito ime
Pirija per čovek u godinama, starac, pripadnik derviškog reda


A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

R[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Ragib ar koji žudi, čezne, teži za nečim
Rahim ar koji je milostiv, sažaljiv
Rahman ar premilostiv (od njega nastaje i ime Rahmo)
Raif ar samilostan, blag, dobroćudan
Ramadan ar ramazan (od njega nastaje i ime Ramo)
Ramiz ar okretan, figurativno se izražava
Rasim ar pisar, beležnik, slikar
Rašid ar na pravom putu, pravoveran, pobožan
Redža, Redžo, Redžad ar nada, očekivanje
Redžaija ar koji se nada
Redžep ar Redžeb, (sedmi mesec)
Redzib ar koji uvažava, poštuje
Refik, Refko ar pratilac, saputnik, prijatelj
Rehad ar blag, nežan, mekan
Reif ar milostiv, blag, dobrodušan
Rejhan ar mirisna biljka bosiljak
Rekib ar stražar, kontrolor, nadzornik
Remzija ar figurativan, simboličan (od njega nastaje i ime Remzo)
Resul ar vesnik, glasnik
Rešad, Rešo ar ispravnost, razboritost, spoznaja
Rešid ar pametan, koji je vođen pravim putem
Reuf ar milostan, saosećajan, blag
Rezak ar hranitelj
Rifat ar visok položaj, visost, čast
Rijad ar vežbanje, treniranje
Rizvan, rizo ar zadovoljstvo
Rustan, Rustem per najveći persijski junak, snažan
Ruveid ar tiho, cvetna zelena livada
Ruždija ar razborit, pravilan, ispravan


A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

S[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Sabahet ar lepotan, ljubak
Sabahudin ar zora, osvit vere
Sabir ar postojan, strpljiv na nedaće
Sabit ar čvrst, jak, stabilan
Sabrija ar strpljivi, suzdržan
Sadija ar srećni (od njega nastaje i ime Sado)
Sadik ar iskren, istinit, veran
Sadudin ar sreća vere
Sadulah ar božija sreća
Sadrudin ar srce, srž vere, načelo vere
Sadžid ar onaj koji se klanja, divi, bogu sedždu čini
Safaudin ar čistota vere
Safer ar 2. mesec muslimanskog kalendara (od njega nastaje i ime Sefer)
Safet ar najbolji deo, elita, jezgro, srž, suština
Sahib ar kolega, prijatelj, vlasnik
Said, Sajid, Sait, Sajit ar gospodar, glavar, koji obećava sreću
Sakib ar prodoran, oštrouman, sjajan
Salahudin ar blago, dobro vere
Salim, Salem ar zdrav, čitav, potpun, pravilan
Salih ar dobar, čestit, uredan, bogobojazan (od njega nastaju i imena Salko, Salkan i Salčin)
Salim ar zdrav, čio (od njega nastaje i ime Salem)
Samed ar prvak, koji podnosi glad i zeđ
Samid ar čvrst, trajan, koji gordo drži glavu
Samija ar uzvišen, visok
Samir ar sagovornik, pripovedač, noćobdija
Samit ar koji ćuti, nem
Saud ar muško vlastito ime
Sead ar srećni, dobar predznak, uspeh (od njega nastaje i ime Sejo)
Sedad ar ispravan, tačan
Sefer ar put, putovanje, zora
Seid, Sejid ar srećan, blažen, uspešan
Sejdalija ar sastavljeno do sejd i alija (od njega nastaju i imena Saejdo, Sejdija)
Sejfudin ar mač vere, sablja (od njega nastaju i imena Sejfo, Sejfija)
Sejfulah ar božija sablja
Selam ar spas, mir
Selim ar zdrav, čist, neokaljan
Selma, Selman ar zdrav (od njega nastaje i ime Selmo)
Selvet ar uteha, mir
Semin ar skupocen, vredan, dragocen
Semir ar koji se noću zabavlja, noćobdija. isto kao i samir
Senad, Senadin ar sjaj, veličina vere
Senaid ar oslonac, autoritet
Servet ar bogatstvo, izobilje, čempres
Sidik ar veoma iskren, pouzdan, istinoljubiv, pravedan
Sifet ar svojstvo, osobina, iskren prijatelj
Sinan ar snaga, moć, sila, železni šiljak na koplju
Sinanudin ar oštrica, koplje vere
Siradžudin ar svetiljka (od njega nastaje i ime Siradž)
Sirija ar tajanstveni, mistični
Skender ar aleksandar
Suad ar srećan, koji ima sreće (od njega nastaje i ime Sudo)
Subhija ar zora, svanuće (od njega nastaje i ime Subho)
Sulejman ar ime božijeg poslanika, mudrac, miroljubiv (od njega nastaju i imena Suljo i Suliman)
Sulhija ar onaj koji je naklonjen miru, pacifista
Sultan ar car, vladar
Sunullah ar božija lasta


A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

T[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Tadžudin ar kruna vere (od njega nastaje i ime Tadžo)
Tahir ar čist, neporočan, nevin (od njega nastaju i imena: Tale, Tajko)
Tahbin ar omiljen
Taib, Tajib ar dobar, ugodan, izvrstan (od njega nastaje i ime Tajko)
Taksim ar zakletva, podela
Talat ar uspinjanje, dizanje, izlazak, izgled, lik
Talib ar učenjak, student, koji traži znanje
Tarik ar zvezda danica, onaj koji kuca, udara, noćni gost
Teufik ar naklonost, milost, pomoć od allaha (od njega nastaje i ime Tufo)
Timur tur železo, gvožđe
Tosun tur zdrav, jedar momak
Turker tur muško vlastito ime


A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

Ć[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Ćamil, Ćazim, Ćemal, Kemal, Ćerim ar potpun, savršen, zreo
Ćazim, Kjazim ar staložen, ćutljiv, koji se savladava u ljutnji
Ćejvan per onaj koji čuva visoki položaj


A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

U[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Ubejd ar ropčić
Ubejdulah ar božiji ropčić
Ulfet ar ljubav, bliskost, prijateljstvo, drugarstvo
Uvejs ar vuk (od njega nastaju i imena: Veis, Veiz, Vejz)


A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

F[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Fadil, Fazlija ar izvrstan, odličan, zaslužan, istaknut. izv: fadlan
Fahim ar koji razume-shvata
Fahir, Fahro, Fahrudin, Fahrija ar ponosan, gord, hvalisav
Fahret, Fahreta ar ponos, slava, čast
Faid ar siguran, darežljiv
Faik ar odabran, izabran, nadmoćan, superioran
Farik ar onaj koji razlikuje dobro od zla
Faris ar jahač, konjanik, vitez
Faruk ar koji zna razlikovati istinu od laži, uviđajan
Fazlija ar vredan, vrstan
Fehad ar dreser, vlasnik geoparda
Fehim ar razuman, bistar
Fejlem ar gorostas, duge kose, velika vojska
Fejsal ar sudac, vladar, britka sablja
Fejzo ar allahova milost, darežljivost
Ferhad ar koji pobeđuje, bistar, pametan
Ferhat ar radost, veselje
Ferid ar posebno nadaren, jedinstven, jedini, neuporediv
Ferik ar general, komandant divizije
Feriz ar srećni, srećko
Fetah ar osvajač, sudac
Fevzija ar spaseni, srećni
Fikret, Fikreta ar misao, ideja, pojam, utisak
Fikrija ar pametan, mudar
Firdus, Firduz per raj/džennet
Fuad ar srce, um, razum, duh, duša


A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

H[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Habib ar drag, voljen, ljubimac
Hadžan srpski srpska kovanica nastala od reči - hadžij (od njega nastaje i ime Hadžo)
Hafiz ar koji čitav kuran zna napamet, zaštitnik
Haim ar ludo zaljubljen
Hajdar, Ajdar ar lav
Hajrija, Ajrija ar dobri, srećni
Hajro, Hajrudin, Ajro, Ajrudin ar dobrotvoran, izvrstan u veri, sreća vere
Hajrulah ar božije dobro
Hakija, Akija ar istinit, pravi, strog
Hakim ar sudac, guverner, odlučan
Haldun ar večan
Halid, Alit ar trajan, krepak, snažan, čio
Halil, Alil ar veran prijatelj, srce, koplje, sablja (od njega nastaje i ime Halko)
Halim, Alim ar blag, strpljiv, pažljiv, obazriv
Halis ar iskren, istinit
Hamdija, Hamed, Amdija ar hvaljen, pohvaljen (od njega nastaje i ime Hamdo)
Hamid, Amida ar bogu zahvalni
Hamza, Amza ar lav
Hana, Ana ar sreća
Hanefija ar ortodoksan, pravoveran. Vlastito ime izvedeno od Hanefije- pristalice šerijatske pravne škole Imami Azama Ebu Hanife
Haris ar čuvar, nadzornik, lav, ratar
Harkan, Arkan ar budan, koji bde noću
Hasan, Asan ar lep, ljubak, krasan, izvrstan (od njega nastaju i imena: Hase, Haso i Hasko)
Hasib, Asip ar cenjen, poštovan, uvažen, ugledan, plemenit
Hašim, Ašim ar onaj koji drobi, mrvi hleb
Hazim, Azim ar razborit, pouzdan, odlučan, čvrst,
Hazir ar oprezan, budan
Hidajet, Idajet ar onaj koji upućuje na pravi put
Hifzija ar sačuvan, zaštićen (od njega nastaju i imena: Himzija, Hivzija, Hifzo, Hivzo i Himzo)
Hikmet, Ikmet ar mudar, filozof
Hilmija, Ilmija ar blag, obazriv, strpljiv (od njega nastaje i ime Hilmo)
Hišam ar darežljiv
Hulusija ar iskreni, čisti
Hurem per veseo, srećan, dobar
Husein, Usen ar lepuškast, ljubak (od njega nastaju i imena: Huso, Husika, Husin, Husica)
Husnija, Usnija ar lepotan (od njega nastaje i ime Husno)
Husref, Husrev per vladar, car


A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Džabir ar onaj koji namešta (kosti), ublažava, previja ranu
Džafer ar mala reka, potok (od njega nastaje i ime Džafo)
Džahid ar marljiv, oprezan
Džanan per voljen, ljubljen, drag
Džavid ar darežljivi
Džebrail ar božiji čovek, božiji vojnik, melek (anđeo) preko koga je Muhammedu a.s. došla božija objava (Džibril, Gabrijel, Gavril)
Dželalija ar veličanstveni, veliki, moćni (od njega nastaje i ime Dželal)
Dželaludin ar veličanstvo, uzvišenost vere (islama)
Dženan ar srce, duša
Džemal ar lepota, lepo ponašanje
Džemaludin ar lepota vere (od njega nastaju i imena: Džemal, Džemo)
Džemalija ar lep, estetski (od njega nastaje i ime Džemal)
Džemil ar lep, krasan, ljubak
Džemšid per sjajni, divni džem
Dževad ar darežljiv, velikodušan, plemenit
Dževdet ar dobrota, izvrsnost, delotvornost
Dževlan ar lutalica, čovek koji je svakome od koristi
Džihad ar borba, sveti rat
Džihan per svet
Džuhejr ar glasno govoriti, podići glas


A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š

Š[uredi]

Ime Jezik porekla Značenje
Šaban ar mesec muslimanskog kalendara (od njega nastaje i ime Šabo)
Šakir, Saćir ar koji se allahu često zahvaljuje
Šahbaz per sivi soko
Šahin per soko
Šahsivar per konjanik, vešt i okretan jahač
Šahsudin per.-ar. čovek vere (od njega nastaje i ime Šahzo)
Šebib ar mlad
Šefik ar saosećajan, brižljiv, nežan (od njega nastaju i imena Šefko, Šefkija i Fiko)
Šefket ar samilost, brižljivost, nežnost. pravilno: šefkat
Šehalija ar dvojno ime šeh=starešina tekije, prvak, derviš i alija
Šehab ar meteor, plamen, bakllja
Šemso, Šemsudin ar sunčevo svetlo, zlato, sunce vere
Šerif ar ugledan, čestit, plemenit
Ševal ar mesec muslimanskog kalendara
Ševket ar bojna sila, jačina, hrabrost, moć, snaga
Šefkija ar onaj koji čezne za nečim (od njega nastaju i imena Šefko i Ševko)
Šihab ar meteor, plamen, baklja, smeo čovek (od njega nastaje i ime Šehab)
Šihabudin ar meteor vere, baklja vere
Šinas, Ššinaz per onaj koji zna
Širmerd per čovek-lav
Šukret ar zahvala, pohvala, priznanje
Šukrija, Šućrija ar zahvalan bogu (od njega nastaju i imena: Šućo, Šućro i Šukro)

Vidi još[uredi]

Reference[uredi]

  1. ^ Elmira - name meaning and origin, Pristupljeno 25. 4. 2013.

Spoljašnje veze[uredi]