Spisak dinosaura

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu

Spisak dinosaurusa koji su naseljavali kopno u toku trijasa, jure i krede:

Cetiosauri[uredi]

Barapasaurus je poput ostalih predstavnika svoje porodice imao gotovo kompaktne kičmene pršljene, što se kao primitivna osobina izgubila kod kasnijih dinosaurusa.
srpski naziv latinski naziv doba
barapasaurus Barapasaurus donja jura
omeisaurus Omeisaurus gornja jura
haplokantosaurus Haplocanthosaurus gornja jura
cetiosaurus Cetiosaurus srednja i gornja jura
šunosaurus Shunosaurus средња јура

Брахиосаури и камарасаури[uredi]

Еухелопус је био сродан камарасауру, али је био мањи.
српски назив латински назив доба
брахиосаурус Brachiosaurus srednja i gornja kreda
euhelopus Euhelopus kasna kreda
kamarasaurus Camarasaurus gornja kreda
opistocelikaudia Opisthocoelicaudia горња креда

Диплодоциди[uredi]

Апатосаурус је раније био познат као бронтосаурус.
српски назив латински назив доба
амаргасаурус Amargasaurus donja kreda
apatosaurus Apatosaurus gornja jura
barosaurus Barosaurus gornja jura
dikreosaurus Dicraeosaurus gornja jura
diplodokus Diplodocus gornja jura
mamenhisaurus Mamenchisaurus gornja jura
seizmosaurus Seismosaurus gornja jura
supersaurus Supersaurus gornja jura
ultrasaurus Ultrasauros gornja jura

Titanosauri[uredi]

Naučnici predviđaju da će argentinosaurus imati titulu najvećeg (mada ne i najdužeg) dinosaurusa svih vremena.
srpski naziv latinski naziv doba
alamosaurus Alamosaurus gornja kreda
antarktosaurus Antarctosaurus gornja kreda
argentinosaurus Argentinosaurus gornja kreda
argirosaurus Argyrosaurus gornja kreda
malavisaurus Malawisaurus donja kreda
nekvensaurus Neuquensaurus gornja kreda
saltasaurus Saltasaurus gornja kreda
titanosaurus Titanosaurus gornja kreda
hipselosaurus Hypselosaurus gornja kreda
Iako veliki u odnosu na druge hipsilofodonte, tenontosaurus je imao za ovu grupu dinosaura tipične zube prilagođene žvakanju prizemne vegetacije.
Skutelosaurus je jedini poznat fabrosaurus sa oklopom.

Hipsilofodonti[uredi]

srpski naziv latinski naziv doba
driosaurus Dryosaurus gornja jura
leelinasaura Leaellynasaura srednja kreda
tenontosaurus Tenontosaurus donja kreda
fulguroterijum Fulgulotherium donja kreda
hipsilofodon Hypsilophodon donja kreda
Heterodontosaurus je imao različite tipove zuba, kao i drugi srodni rodovi, po čemu je cela grupa dobila naziv.

Fabrosauri[uredi]

srpski naziv latinski naziv doba
ehinodon Echinodon gornja jura
lesotosaurus Lesotosaurus donja jura
skutelosaurus Scutellosaurus donja kreda

Heterodontosauri[uredi]

srpski naziv latinski naziv doba
likorinus Lycorhinus donja jura
pizanosaurus Pisanosaurus gornji trijas
heterodontosaurus Heterodontosaurus доња јура

Игуанодонти[uredi]

Оураносаурус је имао бодљикаву кресту налик на лепезу.
српски назив латински назив доба
вектисаурус Vectisaurus donja kreda
iguanodon Iguanodon donja kreda
kalovosaurus Callovosaurus srednja jura
kamptosaurus Camptosaurus gornja jura
mutaburasaurus Muttaburrasaurus donja kreda
ouranosaurus Ouranosaurus donja kreda

Hadrosauri[uredi]

Poput nekih njemu srodnih rodova, hipakrosaurus je imao izraštaj na glavi-šuplju krestu poput šlema.
srpski naziv latinski naziv doba
anatosaurus Anatosaurus gornja kreda
baktrosaurus Bactrosaurus gornja kreda
edmontosaurus Edmontosaurus gornja kreda
koritosaurus Corythosaurus gornja kreda
kritosaurus Kritosaurus gornja kreda
lambeosaurus Lambeosaurus gornja kreda
majasaura Maiasaura gornja kreda
parasaurolofus Parasaurolophus gornja kreda
saurolofus Saurolophus gornja kreda
hadrosaurus Hadrosaurus gornja kreda
hipakrosaurus Hypacrosaurus gornja kreda
čintaosaurus Tsintaosaurus gornja kreda
šantungosaurus Shantungosaurus gornja kreda

Ceratosauri[uredi]

srpski naziv latinski naziv doba
kompsognatus Compsognathus gornja jura
prokompsognatus Procomsognathus gornji trijas
saltopus Saltopus gornji trijas
celofizis Celophysis gornji trijas
celurus Coelurus gornja jura
ceratosaurus Ceratosaurus gornja jura

Ornitomimidi[uredi]

Naziv strutiomimus znači nalik na noja, a inače cela grupa- ornitomimidi se nazivaju još i pticoliki dinosauri.
srpski naziv latinski naziv doba
anserimimus Anserimumus gornja kreda
galimimus Gallimimus gornja kreda
deinoheirus Deinocherius gornja kreda
dromiceiomimus Dromiceiomimus gornja kreda
ornitomimus Ornithomimus gornja kreda
strutiomimus Struthiomimus горња креда

Дромеосаури[uredi]

Велоцираптор је био хитри ловац малих димензија.
српски назив латински назив доба
велоцираптор Velociraptor gornja kreda
deinonihus Deinonychus donja kreda
dromeosaurus Dromeosaurus gornja kreda
saurornitolestes Saurornitholestes gornja kreda
Sinornitoides je jedini troodont poznat po kompletno pronađenom skeletu.

Troodonti[uredi]

srpski naziv latinski naziv doba
barioniks Baryonyx donja kreda
oviraptor Oviraptor gornja kreda
sinornitoides Sinornithoides donja kreda
troodon Troodon gornja kreda

Megalosauri i segnosauri[uredi]

Eustreptospondilus je proučen na osnovu samo jednog pronađenog primerka.
srpski naziv latinski naziv doba
dilofosaurus Dilophosaurus donja jura
erlikosaurus Erlicosaurus srednja kreda
eustreptospondilus Eustreptospondylus srednja jura-gornja kreda
megalosaurus Megalosaurus jura
nanšiungosaurus Nanshiungosaurus srednja-gornja kreda
proceratosaurus Proceratosaurus srednja jura

Alosauri[uredi]

Poput drugih alosaura i karharodontosaurus je bio zastrašujući predator velikih zuba.
srpski naziv latinski naziv doba
alosaurus Allosaurus gornja jura
gigantosaurus Gigantosaurus gornja kreda
karharodontosaurus Carcharodontosaurus donja kreda
neovenator Neovenator donja kreda
Daspletosaurus je mogući direktan predak tiranosaurusa.

Tiranosauri[uredi]

srpski naziv latinski naziv doba
albertosaurus Albertosaurus gornja kreda
alioramus Alioramus gornja kreda
daspletosaurus Daspletosaurus gornja kreda
tarbosaurus Tarbosaurus gornja kreda
tiranosaurus Tyrannosaurus donja kreda

Ceratopsidi[uredi]

Stirakosaurus je ličio na srodnog i mnogo poznatijeg triceratopsa.
srpski naziv latinski naziv doba
anhiceratops Anchiceratops gornja kreda
bagaceratops Bagaceratops gornja kreda
leptoceratops Leptoceratops gornja kreda
mikroceratops Microceratops gornja kreda
pahirinosaurus Pachyrhinosaurus gornja kreda
protoceratops Protoceratops gornja kreda
psitakosaurus Psittacosaurus donja kreda
stirakosaurus Styracosaurus gornja kreda
triceratops Triceratops gornja kreda
centrosaurus Centrosaurus gornja kreda

Stegosauri[uredi]

Huajangosaurus je poput srodnih vrsta, otkriven u Kini, što ovu zemlju čini najboljim nalazištem stegosaura.
srpski naziv latinski naziv doba
decentrurus Decentrurus srednja jura
kentrosaurus Kentrosaurus gornja jura
leksovisaurus Lexovisaurus srednja jura
stegosaurus Stegosaurus gornja jura
tuojiangosaurus Tuojiangosaurus gornja jura
huajangosaurus Huayangosaurus srednja jura

Nodosauri i ankilosauri[uredi]

Edmontonija je bio jedan od najvećih nodosaura.
srpski naziv latinski naziv doba
ankilosaurus Ankylosaurus gornja kreda
edmontonija Edmontonia gornja kreda
euoplocefalus Euoplocephalus gornja kreda
nodosaurus Nodosaurus gornja kreda
silvisaurus Silvisaurus donja kreda
hileosaurus Hylaeosaurus donja kreda

Pahicefalosauri[uredi]

Poput drugih dinosaurusa sa zasvođenom lobanjom, pahicefalosaurus je imao veliku glavu, ali izgleda ne i inteligenciju.
srpski naziv latinski naziv doba
pahicefalosaurus Pachycephalosaurus gornja kreda
prenocefale Prenocephale gornja kreda
stegoceras Stegoceras gornja kreda
homalocefale Homalocephale gornja kreda

Literatura[uredi]

  • Berni D. 2001. Velika enciklopedija dinosaurusa. Zmaj. Novi Sad.