Tajna policija

S Vikipedije, slobodne enciklopedije

Tajna policija (ponekad politička policija) je policijska organizacija koja deluje u tajnosti u cilju zaštite nacionalne bezbednosti od unutrašnjih pretnji i delovanja protiv države. Tajna policija obično se povezuje sa totalitarnim režimima, njene aktivnosti nisu transparentne, osnovna svrha joj je ne sprovođenje vladavine prava, već održavanje političke moći režima, i često se koristi kao instrument političke represije. Države sa izraženim delovanjem tajne policije ponekad se nazivaju "policijskim državama".

Tajne policije nisu isto što i bezbednosne agencije koje postoje u savremenim liberalno-demokratskim državama, jer su ove pod kontrolom institucija vlasti i dužne su da odgovarajuća tela izveštavaju o svojim aktivnostima (imaju tzv. civilnu kontrolu). I pored toga, nekada ovakve agencije pežorativno nazivaju tajnom policijom.