Procesor teksta

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Microwriter MW4, ručni tekst procesor iz ranih 1980-ih

Procesor teksta (engl. word/document processor) je elektronska naprava ili računarska softverska aplikacija koja, na komandu korisnika, vrši obradu teksta: slaganje, uređivanje, formatiranje i ponekad štampanje bilo koje vrste pisanog materijala. Obrada teksta može takođe da se odnosi na napredne stenografske tehnike, ponekad korišćene u specijalnom kontekstu, sa specijalno podešenom pisaćom mašinom. Termin je skovan u IBM-ovoj laboratoriji u Beblingenu, u Zapadnoj Nemačkoj, tokom 1960-ih. Standardne karakteristike tekst procesora obuhvataju font aplikaciju, proveru pravopisa, proveru gramatike, ugrađeni leksikon sinonima, automatsko ispravljanje teksta, Veb integrisanje i izvoz HTML-a, između ostalog. Najjednostavnije rečeno, tekst procesor je malo više od velike skupe pisaće mašine, a pritom je ispravljanje grešaka jednostavno.

Tekst procesor se pojavio kao samostalna mašina tokom 1970-ih i 1980-ih, kombinujući unošenje teksta preko tastature i funkciju štampanja električne pisaće mašine sa kompjuterskim procesorom namenjenim za obradu teksta.[1] Iako su karakteristike i dizajn varirale u zavisnosti od proizvođača i modela, i nove karakteristike su dodavane usled napretka tehnologije, tekst procesori su obično sadržali jednobojan prikaz i mogućnost da se sačuvaju dokumenta na memorijsku karticu ili disketu. Kasniji modeli su predstavili novitete, kao što su programi za proveru pravopisa, unapređene opcije za formate i matrično štampanje. Kako su prilagodljive kombinacije ličnih računara i štampača postale uobičajene, i kompjuterske softverske aplikacije za uređivanje teksta postale popularne, većina kompanija je prestala da proizvodi tekst procesor mašine. U 2009. postojale su samo dve kompanije u SAD, Classic i AlphaSmart, koje su ih i dalje proizvodile.[2] Međutim, mnoge starije mašine su i dalje u upotrebi. Od 2009. Sentinel je ponudio mašinu opisanu kao „tekst procesor”, ali, preciznije, u pitanju je visoko specijalizovani mikrokompjuter korišćen za računovodstvo i objavljivanje.[3]

Tekst procesori su potomci ranijih alata za formatiranje teksta. Obrada teksta je jedna od najranije nastalih aplikacija za lični računar u kancelarijske svrhe.

Iako su raniji tekst procesori koristili tag-zasnovani jezik za označavanje za formatiranje dokumenta, većina modernih tekst procesora koristi prednost grafičkog korisničkog interfejsa obezbeđujući neku formu what-you-see-is-what-you-get obrade. Većina njih su moćni sistemi koji se sastoje od jednog ili više programa koji mogu da proizvedu proizvoljnu kombinaciju slika, grafika i teksta, kojima se kasnije rukuje.

Microsoft Word je najrasprostranjeniji tekst procesorski softver, po ugrađenom sistemu za praćenje korisnika, koji nije ugrađen u LibreOffice, AbiWord, KWord, i LyX. Microsoft procenjuje da preko 500,000,000 ljudi koristi Microsoft Office paket,[4] koji obuhvata Word. Postoje i mnoge druge aplikacije za obradu teksta, uključujući WordPerfect (koji je dominirao tržištem od sredine 1980-ih do ranih 1990-ih, na kompjuterima sa instaliranim Microsoft-ovim MS-DOS operativnim sistemom) i aplikacije sa otvorenim kodom OpenOffice.org Writer, LibreOffice Writer, AbiWord, KWord, i LyX. Web-zasnovani tekst procesori, kao što su Office Web Apps ili Google Docs, predstavljaju relativno novu kategoriju.

Reference[uredi]

  1. ^ "TECHNOWRITERS" Popular Mechanics, June 1989, pp. 71-73.
  2. ^ Mark Newhall, Farm Show
  3. ^ StarLux Illumination catalog
  4. ^ „Microsoft Office Is Right at Home”. Microsoft. 8. 1. 2009. Pristupljeno 14. 8. 2010. 

Spoljašnje veze[uredi]