Tehnička škola Pavle Savić Novi Sad

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Tehnička škola „Pavle Savić“ Novi Sad
Skola1.jpg
Unutrašnjost škole
Tip državna

Tehnička škola „Pavle Savić“ Novi Sad se nalazi u Šajkaškoj ulici br.34, u Novom Sadu, na Salajci.

Istorija[uredi]

Tehnička škola „Pavle Savić“ Novi Sad je osnovana 25. jula 1961. godine pod nazivom Hemijsko-tehnološka škola. Novoosnovana škola je na samom početku izvodila nastavu sa dva odeljenja podeljena na dva odseka — analitički i pogonski — sa samo 60 učenika. U trenutku osnivanja škola nije imala svoju zgradu te se nastava odvijala u zgradi Združene mlinske industrije.

Tek 1977. godine, šesnaest godina od osnivanja, škola je dobila svoju zgradu — školski centar „Mlinpek“ joj je ustupio svoju zgradu na korišćenje. Međutim, već sledeće godine, zbog reforme obrazovanja i uvođenja pozivno usmerenog obrazovanja i vaspitanja srednjeg stepena, stečeni školski objekat se pokazao kao prostorno nezadovoljavajući. Zbog toga su u leto 1979. godine započeti radovi na dogradnji drugog sprata, koji je završen 1981. godine, čime se školski prostor povećao za 30%.

Počev od školske 1997/98. godine struktura škole je počela da se menja, te je pored postojećih oblasti rada — hemije, nemetala i grafičarstva — škola dobila odobrenje za školovanje učenika u oblasti lične usluge za obrazovne profile ženskog i muškog frizera. Školske 2000/2001. iz Poljoprivredne škole u Futogu su došla 22 odeljenja iz oblasti poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane, sa celokupnim nastavnim kadrom, te je škola ponovo počela da ima problema sa prostorom. Iz ovih razloga nastava se, sve do septembra 2006, odvijala u dva odvojena objekta (u matičnoj zgradi i u zgradi Mašinske škole).

Nedostatak prostora je predstavljao veliki problem, kako učenicima i nastavnicima, tako i u organizaciji nastavnog procesa. Od školske 2002/2003. uvedena su četiri nova obrazovna profila: obrazovni profil manikira i pedikira iz oblasti lične usluge, obrazovni profili tehničara za kozmetičku tehnologiju, tehničara za zaštitu životne sredine i tehničara za industrijsku farmaceutsku tehnologiju iz oblasti hemije, nemetala i grafičarstva. Škola je 2006. godine pokrenula inicijativu za uvođenje novog obrazovnog profila: tehničar za kontrolu kvaliteta iz oblasti poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane.

Smerovi[uredi]

Tehnička škola „Pavle Savić“ obrazuje učenike u tri oblasti:

 1. hemija, nemetali i grafičarstvo,
  • hemijsko-tehnološki tehničar
  • hemijski laborant
  • tehničar za kozmetičku tehnologiju-ogled
  • tehničar za zaštitu životne sredine
  • tehničar za undustrijsku farmaceutsku tehnologiju
 2. poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane:
  • prehrambeni tehničar-ogled
  • prehrambeni tehničar
  • tehničar za biotehnologiju
  • pekar-ogled
  • mesar-ogled
  • prerađivač mleka
 3. lične usluge
  • ženski frizer
  • muški frizer
  • pedikir i manikir i
  • scenski masker i vlasuljar.

O školi[uredi]

Škola je, od samog početka, uključena u reformu obrazovnog sistema kojom je školske 2007/2008 obuhvaćeno 13 oglednih odeljenja. Škola je jedna je od pedeset srednjih stručnih škola sa teritorije Republike Srbije koja je bila uključena u projekat „CARDS“ (ovaj projekat finansira Evropska unija preko Evropske agencije za rekonstrukciju).

Zbog nedostatka školskog prostora, neophodnog za normalno i nesmetano odvijanje nastave, u leto 2004. je započeta dogradnja zgrade koja je, osim sale za fizičko vaspitanje, završena u avgustu 2006. godine. Nastava se sada odvija u matičnoj zgradi Tehničke škole „Pavle Savić“. Nastava fizičkog vaspitanja odvija se u prostorima DFVSR „Partizan 2“.

Škola se nalazi na školskom placu čija površina iznosi 5.000 m² a završenom dogradnjom školske zgrade dobijena je ukupna korisna površina od 4.250 m². Školska zgrada je proširena za šest novih učionica, tri pripremne prostorije za profesore, dve savremeno opremljene laboratorije, svečanu salu, biblioteku, novu zbornicu i novi administrativni blok. U toku je adaptacija prostora stare zbornice u dve nove laboratorije kao i puštanje mini-pekare u rad. Zbog radova na dogradnji školskog objekta, stara fiskulturna sala je srušena, tako da trenutno ne postoji ni fiskulturna sala ni adekvatni tereni za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja. Međutim, u planu je izgradnja nove sale za fizičko vaspitanje, čime će škola ostvariti neophodne uslove za dalje razvijanje i napredovanje.

Sekcije[uredi]

 • Novinarska sekcija
 • Dramska sekcija
 • Osnovna organizacija Crvenog krsta
 • Radionica E3

Direktori[uredi]

 • Borivoje Gagić (1961-1966)
 • Dragomir Protić (1966-1973)
 • Jovan Pajin (v. d.) (1968-1979)
 • Aleksandar Bojić (1973-1977)
 • Josip Horvatić (v. d.) (1974-1976)
 • Anđelka Vukajlović (1977-1985)
 • Vera Banjac (1985-2001)
 • Mirjana Mihajlov (2001-2005)
 • Svetlana Fodor-Grujić (v. d.) (2005–2006)
 • Jasna Čordaš (v. d.) (2006)
 • Mara Ignjatov (v. d.) (2006)
 • Vesna Bursać (trenutno)

Seminari[uredi]

U ovoj školi održavaju se različiti seminari. Seminar pod nazivom „Zanimljiva hemija kroz multimediju“ koji je verifikovan od strane Ministarstva prosvete republike Srbije (i nalazi se u katalogu za šk. 2008/09 god. pod rednim brojem 197) je održan od 5. do 7. decembra 2008. godine. Realizatori seminara su Danijela Bjelica, Sanja Golić i Vesna Granula. Učesnici seminara su :

 • Zoran Brujić
 • Jasmina Jakonić-Janjić
 • Ruža Oklješa
 • Mirjana Mihajlov
 • Danijela Salatić
 • Dušica Savić
 • Dušanka Vidović
 • Ljiljana Puškaš
 • Nevenka Mrđenović

Seminar pod nazivom „Zanimljiva hemija kroz multimediju“ koji je verifikovan od strane Ministarstva prosvete republike Srbije (i nalazi se u katalogu za šk. 2010/11 god. pod rednim brojem 190) je održan od 21. do 23. januara 2011. godine., u organizaciji Regionalnog centra Užice.[1],. Realizatori seminara su Danijela Bjelica, Sanja Golić i Vesna Granula. Učesnici seminara su :