Uzajamni fond

S Vikipedije, slobodne enciklopedije

Investicioni fond ili uzajamni fond je institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikupljaju i ulažu novčana sredstva u različite oblike imovine sa ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja. Otvoreni investicioni fond je zasebna imovina, bez svojstva pravnog lica.

Uzajamni fond je finansijski posednik koji prikuplja resurse velikog broja malih investitora (običnih građana) tako što im prodaje svoje akcije i koristi tako prikupljen prihod da kupi hartije od vrednosti drugih izdavalaca (akcije, obveznice, derivate i slično).

Uzajamni fondovi na taj način smanjuju transakcione troškove sa kojima se mali investitori suočavaju kada samostalno, a preko brokera učestvuju na berzi.

Postoje dve vrste uzajamnih fondova. Jedni su otvoreni i kod njih akcija može biti u svakom trenutku prodata samom fondu, a po ceni koja zavisi od vrednosti imovine fonda. Drugi su zatvoreni i kod njih postoji fiksan broj akcija sa kojima se vanberzanski trguje kao sa akcijama svih ostalih formi. Vrednost i jednih i drugih akcija određena je vrednošću hartija od vrednosti u posedu fonda.

Tokom poslednjih decenija veoma je porasla vrednost imovine uzajamnih fondova, čemu je bitan doprinos dalo uključenje običnih građana u poslove investiranja u hartije od vrednosti, što je ranije bila aktivnost kojom su se isključivo bavili bogatiji slojevi. Od dve vrste uzajamnih fondova, znatno su popularniji otvoreni fondovi, zahvaljujući većoj likvidnosti njihovih akcija.

Vidi još[uredi | uredi izvor]