Univerzitet u Novom Pazaru

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
Univerzitet u Novom Pazaru
Uninp-logo.png
Logotip Univerziteta u Novom Pazaru
Tip zadužbinski
Osnivanje 2002.
Predsednik Muamer Zukorlić
Rektor Suad Bećirović
Broj studenata 4.000
Broj fakulteta 6
Lokacija Novi Pazar,  Srbija
Veb-sajt www.uninp.edu.rs

Univerzitet u Novom Pazaru osnovan je 2002. godine u Novom Pazaru kao zadužbina. Zadužbinari su bili Vlada Republike Srbije sa više od 200 raznih dobrotvora. Tadašnji premijer Zoran Đinđić je bio jedan od glavnih inicijatora za osnivanje ovog univerziteta, a iste godine priznalo ga je i Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

O univerzitetu[uredi]

Zgrada Univerziteta u Novom Pazaru, Dimitrija Tucovića, Novi Pazar

Univerzitet sadrži 6 departmana sa 15 smerova. Predsednik univerziteta je Muamer Zukorlić, a rektor univerziteta je Mevlud Dudić. Dan univerziteta je 30. mart.

Interesantno je napomenuti da je Univerzitet u Novom Pazaru prvi univerzitet koji je u Srbiji počeo sa radom po Bolonjskoj deklaraciji, kao i jedini univerzitet na Balkanu koji nije ni državni ni privatni već zadužbina (poput manastira, muzeja, zdanja i sl.).

U aprilu 2009. godine Univerzitet u Novom Pazaru je uručio prvu diplomu počasnog doktora nauka iz oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije Jelku Kacinu, slovenačkom članu Evropskog parlamenta.

Naziv univerziteta[uredi]

Tokom 2006. godine došlo je do spora sa državnim univerzitetom koji je ove godine osnovan u Novom Pazaru i koji je koristio isto ime te je Univerzitet u Novom Pazaru koristio prefiks internacionalni (Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru).

Godine 2009. univerzitetu je vraćen pređašnji naziv Univerzitet u Novom Pazaru,[traži se izvor] a državni univerzitet osnovan 2006. godine preimenovan je u Državni univerzitet u Novom Pazaru.

Organizacija univerziteta[uredi]

U svom sastavu ovaj univerzitet ima šest departmana i to:

  1. Departman za prirodno-tehničke nauke (informatika)
  2. Departman za filološke nauke (srpski, bošnjački, nemački i engleski jezik i književnost)
  3. Departman za psihološko-pedagoške nauke (psihologija i vaspitač dece predškolskog uzrasta)
  4. Departman za pravne nauke (opšte pravo i pravo unutrašnjih poslova - kriminalistika)
  5. Departman za ekonomske nauke (ekonomija, agrobiznis, turizam, revizija i osiguranje)
  6. Departman umetnosti (likovna i primenjena umetnost)

Univerzitet organizuje nastavu i na postdiplomskim studijama u okviru master i doktorskih studija.

Departman za prirodno-tehničke nauke[uredi]

Studijski program Informatika na Departmanu za prirodno-tehničke nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru je zastupljen na tri nivoa: osnovne, master i doktorske studije. Nastava je interaktivna, izvodi se najsavremenijim metodama u vrhunski opremljenim računarskim laboratorijama. Posebna pažnja se poklanja sticanju sposobnosti kritičke primjene stečenih znanja u primjeni alata, metoda i tehnika u projektiranju mreža, informacionih sistema i izradi različitih vrsta aplikativnih softvera.

Departman je osnovan 2002. godine sa sljedećim kadrovskim timom: Sait Kačapor, Ćamil Sukić, Danimir Mandić, Jeroslav Živanjić. Već od naredne godine se pokazao veliki interes za ovaj studijski program. U narednim godinama, Departman je kadrovski proširen. Neki od profesora iz zemlje i inostranstva koji su radili na Departmanu su: Velimir Sotirović, Biljana Radulović, Dušan Malbaški, Muharem Kozić, Bekim Fetaji, Branislav Egić i drugi. Danas departman ima kompetentne kadrove iz ove oblasti.

Visokostručni kadrovi koje je ovaj Departman iškolovao uspješno rade u regiji i šire i popunili su radna mjesta koja su godinama bila bez stručnog kadra.

Departman za filološke nauke[uredi]

Departman za filološke nauke prati savremene evropske i svjetske trendove u obrazovanju stručnih kadrova iz oblasti maternjeg jezika i književnosti, te stranih jezika, i u svom radu uspješno primjenjuje napredna dostignuća iz sfere obrazovanja.

Departman danas čine četiri zasebna studijska programa: Bošnjački jezik i književnost, Engleski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost i Njemački jezik i književnost. Velike zasluge u uspostavljanju ovih studijskih programa pripadaju profesorima: Živojinu Stanojčiću, Hasniji Muratagić Tuni, Dževadu Jahiću, Enesu Durakoviću, Mišu Došliću, Jovanu Đukanoviću, Muhamedu Dizdareviću, Jelisaveti Milojević...

Departman za psihološko-pedagoške nauke[uredi]

Diplomci Univerziteta u Novom Pazaru

Od osnivanja Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru 2002. godine, Departman za pedagoško-psihološke nauke, na smjeru za vaspitače djece predškolskog uzrasta, pruža studentima adekvatna znanja iz stručnih naučnih oblasti. Od 2005. godine, na ovom departmanu, formiran je Smjer za psihologiju.

Studijski programi Departmana za pedagoško-psihološke nauke su zastupljeni na dva nivoa — nivo osnovnih i nivo master studija.

Departman za pedagoško-psihološke nauke realizuje nastavu i na izdvojenim visokoškolskim jedinicama u Pančevu i Subotici.

Departman za pravne nauke[uredi]

Departman za pravne nauke postoji od samog osnivanja Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Osnovan je pod imenom Pravni fakultet, a za prvog dekana je izabran prof. dr Abedin Ferović. Pravni fakultet od 2009. godine djeluje pod nazivom Departman za pravne nauke. Na ovom Departmanu nastavu izvodi 75 profesora i asistenata. Osim u Novom Pazaru, nastava se na ovom departmanu uspješno realizuje i na izdvojenim visokoškolskim jedinicama u Beogradu, Nišu, Subotici i Pančevu. Od osnivanja do danas, studije na Departmanu za pravne nauke je upisalo oko 1.600 studenata, a diplomiralo je preko 700 studenata. Trenutno na njemu studira oko 800 studenata.

Komisija za akreditaciju i provjeru kvaliteta Republike Srbije je 9. jula 2010. godine donijela Odluku o akreditaciji osnovnih akademskih studija prava i u skladu sa tim izdala Uvjerenje o akreditaciji br. 612-00-456/2009-04 čime je ovaj studijski program postao prvi akreditirani studijski program na Univerzitetu.

Departman za ekonomske nauke[uredi]

Departman za ekonomske nauke je nastao iz Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju koji je ustanovljen samim osnivanjem Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru 2002. godine.

Na osnovnim studijama ovog departmana studenti mogu birati tri usmjerenja: Ekonomija — opšti smjer, Revizija i osiguranje i Turizam.

Departman umetnosti[uredi]

Departman umjetnosti je nastao kao rezultat potrebe za umjetničkim obrazovanjem. Odlukom Senata Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, osnovan je Fakultet umjetnosti kao prva naučno-obrazovna jedinica Univerziteta iz oblasti likovne i primjenjene umjetnosti.

Na ovom deaprtmanu osnovana su dva odsjeka: Likovna umjetnost sa smjerovima za slikarstvo i grafiku i Primjenjena umjetnost sa smjerovima za modni dizajn i dizajn enterijera. Studijski programi su organizovani u skladu sa reformom visokoškolskog obrazovanja, odnosno primjenom procesa Bolonjske reforme. Nastava je organizovana kroz jednosemestralne cjeline.

Visokoškolske jedinice van sedišta[uredi]

Univerzitet u Novom Pazaru ima svoja naučno-nastavna odeljenja u Nišu, Beogradu, Pančevu i Subotici.

VŠJ u Nišu[uredi]

Poslije osnivanja Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru 2002. godine, odmah je donijeta odluka da se formira odjeljenje univerziteta u Nišu. Nakon što su utvrđene potrebe niške regije, 2003. osnovano je istureno odjeljenje u Nišu.

Na čelu ovog projekta 2003. godine bio je Radan Lakićević. Od 2005. godine dolazi do promjene menadžmenta pa tu ulogu preuzima TV Global, da bi 2007. godine na čelo projekta došli ljudi koji i danas vode ovo odjeljenje, Sead Hasanović i Samir Ljajić.

Upis studenata počeo je 2003. godine na studijskim grupama: Diplomatija, Žurnalistika, Dizajn, Ekonomija. Već 2004. godine broj studijskih programa je obogaćen sa još dva smjera; studenti su upisani još na odsjeku za kriminalistiku i anglistiku.

Ovim, međutim, nije zaokružen projekat kada je ovo istureno odjeljenje u pitanju, jer je već 2006. godine pokrenut još jedan projekat koji definitivno potvrđuje misiju ovog odjeljenja. Naime te godine se osniva katedra za glumu u klasi profesora Irfana Mensura, a već sljedeće godine upisana je nova klasa koju će voditi profesor Branislav Lečić.

VŠJ u Boegradu[uredi]

Godine 2004. osnovano je istureno odjeljenje u Beogradu. Na čelu ovog projekta su bili Mile Nedeljković (preminuo u međuvremenu), Nikola Vučetić i Bogdan Pušara. Te godine osnovani su odsjeci za žurnalistiku, diplomatiju, engleski jezik i književnost, kriminalistiku, opšte pravo i ekonomiju.

Odjeljenje je smješteno u zgradi Udruženja novinara Srbije.

VŠJ u Pančevu[uredi]

Odjeljenje u Pančevu predstavlja vodeću instituciju u oblasti visokog obrazovanja na teritoriji južnog Banata, koju čine studijski programi: Pravo, Pravo unutrašnjih poslova, Ekonomija, Filologija i Psihologija.

Odjeljenje je osnovano 2005. godine kao prva nastavno-naučna ustanova te vrste u ovom dijelu Banata. Na čelu ovog projekta u početku je bio Željko Stanojević, a danas je Alma Hamzagić.

Odjeljenje u Pančevu ima podršku lokalne samouprave, koja je ponudila projekat izgradnje univerzitetskog kampa.

VŠJ u Subotici[uredi]

Visokoškolska jedinica u Subotici osnovana je 2005. godine, kao ogranak Univerziteta u Novom Pazaru sa upisanih 92 studenta na smjerovima: Opšte pravo i Kriminalistika, u okviru Pravnog fakulteta; Engleski jezik i književnost, u okviru Filologije i Žurnalistika, u okviru Fakulteta humanističkih nauka.

Na čelu ovog odjeljenja je Angela Čeh.

Na osnovu anketiranja mladih na području Subotice, uprava Univerziteta odlučuje se 2006. osnovati i studijski program za psihologiju, koji je sastavni dio Departmana za pedagoško-psihološke nauke.

U petom krugu akreditacije 2010. Univerzitet proširuje odjeljenje u Subotici i smjerove iz oblasti lingvistike, te otvara smjer za njemački jezik i književnost, koji je sastavni dio Departmana za filologiju.

Centri na univerzitetu[uredi]

Na univerzitetu postoje sledeći centri: Biznis centar, Centar za postdiplomske studuje, Računarski centar, Izdavački centar, Kulturni centar, Centar za razvoj karijere, Centar za evaluaciju i Centar za monitoring.

U januaru 2011. godine na Univerzitetu u Novom Pazaru osnovan je i Balkanski naučno-istraživački centar.

Biznis centar[uredi]

Biznis centar Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru je institucija koja predstavlja spoj Univerziteta i privrede. U radu Biznis centra su angažirani profesori Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, prije svega, Departmana za ekonomiju. Centrom rukovodi dr Šemsudin Plojović.

Biznis centar je osnovan 2007. godine sa ciljem da pruži podršku privredi u izradi različitih vrsta projekata kao i da okupi tim stručnjaka koji će raditi na strategiji ekonomskog razvoja Sandžaka, te da pomogne integraciju Sandžaka u ekonomske tokove zemlje i šire regije.

Centar za postdiplomske studije[uredi]

Ovaj centar je počeo sa radom 2003. godine. Tada je počeo organizovati postdiplomske magistarske studije na Fakultetu humanističkih nauka, Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju, Pravnom fakultetu i Fakultetu za informacione tehnologije. Do sada je 50 osoba na Univerzitetu odbranilo svoju magistarsku tezu i steklo naučni stepen magistar nauka.

Istovremeno, Univerzitet je prihvatao prijave doktorskih disertacija od strane magistara nauka. Ovu mogućnost je iskoristio veliki broj pojedinaca od kojih je do sada završilo više od 60 osoba iz cijele Evrope i SAD.

Internacionalni univerzitet je, među prvim univerzitetima, prihvatio Bolonjsku deklaraciju i od 2006. godine nudi trogodišnje doktorske studije po bolonjskom sistemu. Do sada su četiri doktora nauka završila nove trogodišnje doktorske studije.

Centar za postdiplomske studije je do sada, dodijelio i jedan počasni doktorat iz oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije Jelku Kacinu, slovenačkom članu Evropskog parlamenta i specijalnom izvjestiocu za Srbiju.

Računarski centar[uredi]

Računski centar Univerziteta u Novom Pazaru je jedan od glavnih servisa za pružanje informacija studentima i nastavnom osoblju putem interneta i SMS poruka. Zadatak centra je administriranje računarskih sistema kao i razvoj i održavanje sistema za elektronsko učenje (Moodle, Google Aps).

Računski centar je osnovan 2008. godine u cilju pružanja tehničke i stručne podrške zaposlenim u administraciji Univerziteta, kao i izradi i održavanju informacionog sistema, veb sajta Univerziteta i sajta za mobilne uređaje.

Od svog nastanka Centar je napredovao u primeni novih informacionih i komunikacionih tehnologija (Cloud computing, N-computing). Pomoću uređaja N-computing L-series računarski centar je u jednom kabinetu za održavanje nastave na računarima uveo sistem Desktop virtualizacije. Računski centar je u saradnji sa Departmanom za prirodno-tehničke nauke omogućio studentima osnovnih akademskih studija studijskog programa Informatika da obavljaju stručnu praksu u prostorijama centra. Razvojni tim centra teži ka projektovanju informacionih sistema za potrebe Univerziteta uz korišćenje savremenih metoda i tehnika softverskog inženjeringa. Centar se bavi informacionim tehnologijama sa aspekta inovacija u visokom obrazovanju kao i istraživačkom delatnošću. Neki rezultati rada ovog centra su predstavljeni u vidu autorskih radova na međunarodnim i domaćim simpozijima i konferencijama (Yuinfo, Infoteh, Telfor, Infofest, IT2012, ITRO-conference itd.).

Računski centar je, za potrebe studiranja na Univerzitetu, registrovan kao razvojni centar kod Oracle akademije, IBM-a, VMWare-a i Google Apps-a. Računarski centar je pokretač časopisa UNIT (Univerzitetski Časopis o Informacionim Tehnologijama) i TV emisije UNITEČ.

Izdavački centar[uredi]

Izdavački centar ima za cilj da pruži podršku naučno-nastavnom radu Univerziteta u Novom Pazaru, ali i drugim naučnim i visokoškolskim institucijama, kao i da afirmiše nauku i naučno istraživački rad u naučnim oblastima koje se izučavaju na Univerzitetu u Novom Pazaru.

Od samog svog osnivanja Izdavački centar objavljuje i časopis za nauku, kulturu i umjetnost „Univerzitetska misao“ (objavljeno deset brojeva) u kojem svoje naučne i stručne radove objavljuju kako renomirani univerzitetski profesori, tako i mladi istraživači sa Univerziteta i okruženja.

Kulturni centar[uredi]

Kulturni centar Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru od samog osnivanja ostvaruje važne međunarodne kontakte u oblasti kulture sa institucijama i umetnicima, realizujući niz zanimljivih akcija i projekata. Kroz raznovrsne programe kao što su: književne tribine, društvene tribine, scenski, muzički, likovni programi, multimedijalni i interdisciplinarni projekti, Kulturni centar je postao poznat po svojoj otvorenosti i prijemčivosti za nove tendencije u kulturi.

Kulturni centar Univerziteta je od 2009. godine koorganizator Međunarodne studentske kolonije na Plavu. Likovni susreti akademija su osnovani sa ciljem promovisanja i povezivanja mladih autora, različitih kulturnih, etničkih i drugih specifičnosti. Osim toga, jedna od bitnih aktivnosti je vođenje debata o umetnosti danas i savremenim tendencijama kod nas i u svijetu, kao i inovacije u obrazovnom procesu, unapređivanje nastave i razmenjivanje iskustava između profesora, asistenata i studenata.

Centar za razvoj karijere[uredi]

Karijer centar (Career center) je osnovan 2008. godine sa ciljem da poveže studente i privredu. Karijer centar je aktivno počeo sa radom uz svečano otvaranje 30. marta 2009. godine.

Karijer centar obezbeđuje praksu za sve studente Univerziteta u partnerskim kompanijama, sudovima, državnim institucijama, školama, centrima za socijalni rad u regionu.

Karijer centar organizuje treninge, kurseve, radionice za studente 3. i 4. studijske godine iz oblasti karijernog vođenja tj. pisanja CV-a, propratno pismo, motivišuće pismo, intervju za posao, pisana komunikacija, usmena poslovna komunikacija, poslovna komunikacija, onlajn komunikacija, elektronsko čuvanje dokumenata itd.

Karijer centar organizuje „Career Day“ od 2008. godine sa različitom tematikom, ovaj događaj ima za cilj da spoji studente i poslodavce. Kroz ovu manifestaciju je prošlo mnogo studenata i veliki dio njih se zaposlio u partnerskim kompanijama.

Jedan od zadatak Karijer centra jeste da dosadašnje klasične publikacije (katalozi, informatori i sl.) zameni publikacijama koje su u skladu sa savremenim dostignućima u oblasti izdavaštva i menadžmenta.

Centar za evaluaciju[uredi]

Godine 2009, kao jedna od organizacionih jedinica Univerziteta u Novom Pazaru, osnovan je Centar za evaluaciju. Od osnivanja misija Centra za evaluaciju jeste da osigura institucionalnu osnovu za punu implementaciju sistema kontrole kvaliteta, koji će unapređivati rad Univerziteta kao celine i dati osnovu za realnu procenu doprinosa svakog učesnika u nastavnom procesu i vannastavnoj podršci na Univerzitetu. Vizija Centra je da putem institucionalne evaluacije doprinese tome da Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru postane dio integrisanog evropskog prostora obrazovanja i istraživanja.

Centar za monitoring[uredi]

Centar za monitoring je osnovan u decembru 2008. godine sa ciljem kontrole izvođenja nastave konstantnim obilascima teorijske i praktične nastave na odabranim predmetima osnovnih akademskih studija, kao i procedure izvođenja ispita na svim departmanima Univerziteta u Novom Pazaru.

Ciljevi Centra za monitoring su: poboljšati uslove studiranja na Univerzitetu, stvoriti partnerske odnose sa studentima u obrazovnom procesu, permanentno kontrolisati regularnost izvođenja nastave, stvoriti zajedničke strategije za borbu protiv korupcije u visokom obrazovanju, onemogućiti polaganja ispita na bilo koji nelegalan način (korupcija, upotreba mobilnih telefona, bubica, prepisivanje, polaganje ispita u ime druge osobe).

U januaru 2011. godine na Univerzitetu u Novom Pazaru osnovan je i Balkanski naučno-istraživački centar.

Univerzitetska biblioteka[uredi]

Univerzitetska biblioteka

Univerzitetska biblioteka zauzima središnje mjesto kako u prostornom uređenju tako i u samom funkcionisanju Univerziteta. Biblioteka posjeduje veliki fond stručnih knjiga neophodnih za realizaciju svih postojećih studijskih programa.

Posebna pažnja ukazuje se kulturnoj baštini i unikatnim primjercima, te se ova knjižnica može pohvaliti jako bogatom zbirkom manuskriptnih i rijetko štampanih knjiga na orijentalnim jezicima starim nekoliko vjekova.

Biblioteka se može pohvaliti i legatima prof. dr Radeta Božovića i disidenta Mihajla Mihajlovog.

U ponudu studentima, pored čitaonice i bibliotečkog fonda, uključen je i računarski centar sa otvorenom mogućnošću korišćenja interneta.

Univerzitetska biblioteka svakodnevno nastoji uvećavati knjižni fond i zato ima dobru saradnju sa svim vodećim izdavačima iz zemlje i regiona. Konačni ishod takve saradnje jeste, sada već tradicionalni, međunarodni sajam knjiga koji Univerzitetska biblioteka, uz podršku uprave i svih službi Univerziteta, realizuje svake godine, kao dio proslave Dana univerziteta ili dio sveobuhvatne manifestacije Univerzitetsko proljeće.

Osoblje Univerzitetske biblioteke već duže vrijeme radi na izradi elektronskog kataloga bibliotečkog fonda, što omogućava ulazak u sistem Cobiss i daje mogućnost međubibliotečke razmjene knjiga sa sličnim ustanovama iz regiona i Evrope.

Spoljašnje veze[uredi]