Univerzitet u Novom Sadu

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
Univerzitet u Novom Sadu
Rektorat UNS.jpg
Rektorat Novosadskog univerziteta
Tip državni
Osnivanje 28. juna 1960.
Rektor dr Dušan Nikolić
Broj zaposlenih 5.097
Nastavno osoblje 3.711
Broj studenata 50.358
Broj fakulteta 14
Lokacija Novi Sad,  Srbija
Veb-sajt www.uns.ac.rs
Unins.svg

Univerzitet u Novom Sadu je univerzitet smešten u Novom Sadu, glavnom gradu Autonomne pokrajine Vojvodine i drugom po veličini gradu u Srbiji. Osnovan je 28. juna 1960. Danas se sastoji iz 14 fakulteta smeštenih u četiri velika grada Autonomne pokrajine Vojvodine: Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu i Somboru. Univerzitet u Novom sadu je drugi po veličini među šest državnih univerziteta u Srbiji.

Osnivanje Univerziteta[uredi]

Univerzitet u Novom Sadu je osnovan 28. juna 1960. godine i obuhvata fakultete koji su locirani u četiri grada AP Vojvodine: Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Sombor.

Univerzitet čine, po redosledu osnivanja, sledeći fakulteti:

Sedište Univerziteta[uredi]

Za više informacija pogledajte: Univerzitetski kampus u Novom Sadu

Univerzitet se nalazi u univerzitetskom kampusu, površine 259,807 m², na levoj obali Dunava, u neposrednoj blizini centra grada Novog Sada. Pored administrativne zgrade Univerziteta, u univerzitetskom kampusu nalaze se fakulteti, studenski centar sa dva studentska doma i centralnim studenskim restoranom, hotel sa apartmanima za privremeni smeštaj mladih nastavnika i saradnika, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, sportsko – rekreativni sadržaj i mnoge naučne, stručne, kulturne, inofrmativne, sportske i slične studenske organizacije, kao i veoma lep studentski trg.

Od 14 fakulteta koji čine Univerzitet u Novom Sadu, 9 fakulteta ima sedište u Novom Sadu, od kojih je 7 smešteno u univerzitetskom parku: Filozofski, Poljoprivredni, Tehnološki, Pravni, Fakultet tehničkih nauka, Prirodno-matematički i Fakultet za fizičku kulturu, dok se Medicinski fakultet nalazi u krugu Kliničkog centra, a Akademija umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi.

U sastavu Univerziteta su i 5 fakulteta koji nemaju sedište u Novom Sadu: Ekonomski, Građevinski fakultet i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku imaju sedište u Subotici, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, a Pedagoški fakultet u Somboru.

Organizacija Univerziteta i upravljanje[uredi]

Pored fakulteta koji su u sastavu Univerziteta, strukturu unutrašnje organizacije Univerziteta čine: 1) Rektorat 2) Sekretarijat 3) Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i razvojna istraživanja za potrebe privrede - ACIMSI 4) Centralna biblioteka 5) Centar za informacione tehnologije - CIT-UNS.

Organi upravljanja na Univerzitetu su rektor i Savet Univerziteta. Stručni organ Univerziteta je Nastavno-naučno veće. Pomoćni organi Nastavno-naučnog veća su: Savet eksperata za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije, stručna veća univerzitetskih centara, komisije i odbori za pojedina pitanja nastave i naučnog rada. Rektoru u radu pomažu prorektori i generalni sekretar Univerziteta. Radi razmatranja i zauzimanja stavova o pitanjima iz svog delokruga, kao i radi ostvarivanja međusobne saradnje, koordinacije i usklađivanja rada fakulteta, rektor formira Kolegijum Univerziteta kao savetodavno telo. Kolegijum čine rektor, prorektori, generalni sekretar i dekani svih fakulteta koji čine Univerzitet. Stručne poslove Univerziteta i zajedničke stručne poslove za Univerzitet i fakultete obavljaju zaposleni u Sekretarijatu Univerziteta.

U okviru Univerziteta organizovani su: Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja, Univerzitetski centri za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja, Centralna biblioteka i Akademska računarska mreža Univerziteta.

Rektori Univerziteta u Novom Sadu[uredi]

 • Prof. dr Lazar Stojković (mandatni period 1960–1963)
 • Prof. dr Toša Tišma (mandatni period 1963–1967)
 • Prof. dr Dragoljub Dimković (mandatni period 1967–1971)
 • Prof. dr Petar Drezgić (mandatni period 1971–1975)
 • Prof. dr Slavko Borojević (mandatni period 1975–1977)
 • Prof. dr Bogoljub Stanković (mandatni period 1977–1979)
 • Prof. dr Dušan Jakšić (mandatni period 1979–1983)
 • Prof. dr Zoran Stojanović (mandatni period 1983–1987)
 • Prof. dr Dragutin Zelenović (mandatni period 1987–1989)
 • Prof. dr Jevrem Janjić (mandatni period 1989–1991)
 • Prof. dr Dragoslav Herceg (mandatni period 1991–1996)
 • Prof. dr Olga Hadžić (mandatni period 1996–1998)
 • Prof. dr Svetolik Avramov (mandatni period 1998–2000)
 • Prof. dr Fuada Stanković (mandatni period 2001–2004)
 • Prof. dr Radmila Marinković-Nedučin (mandatni period 2004– 2009)
 • Prof. dr Miroslav Vesković (mandatni period 2009–2014)
 • Prof. dr Dušan Nikolić (mandatni period 2014 - u toku)

Nastavnici, saradnici i istraživači[uredi]

Nastavu na Univerzitetu i fakultetima izvode nastavnici i saradnici izabrani u zvanja utvrđena zakonom. Naučnu i umetničku delatnost obavljaju istraživači izabrani u istraživačka i naučna zvanja koja su utvrđena zakonom i umetnički saradnici. Na Univerzitetu se stiče specijalizacija, magistratura i doktorat nauka iz interdisciplinarnih i multidisciplinarnih naučnih oblasti i dodeljuje počasni doktorat nauka. Rektor Univerziteta promoviše doktore nauka koji su doktorat stekli na Univerzitetu i fakultetima. Posebnu pažnju Univerzitet posvećuje nastavnom i naučnom podmlatku. Da bi stvorio što bolje uslove za rad i razvoj, Univerzitet obezbeđuje privremeni smeštaj za oko 150 mladih nastavno-naučnih radnika sa porodicima u dva namenski izgrađena objekta.

Univerzitet u Novom Sadu je obrazovna, naučna i umetnička ustanova. Osnivač Univerziteta je Republika Srbija. Univerzitet posluje sredstvima u državnoj svojini. Delatnost, organizacija i upravljanje, kao i način finansiranja Univerziteta uređeni su Statutom Univerziteta u skladu sa zakonom. Univerzitet i fakulteti u njegovom sastavu imaju obrazovnu i naučnu autonomiju.


Spoljašnje veze[uredi]