Urbani dizajn

Urbani dizajn je proces dizajniranja i oblikovanja fizičkih karakteristika gradova, naselja i sela i planiranja pružanja komunalnih usluga stanovnicima i posetiocima. Iako se bavi pitanjima većih razmera od arhitekture, to se ne može shvatiti kao potpuno izdvojeno polje istraživanja i dizajna, jer kvalitet jednog zavisi od kvaliteta drugog. U stvari, upravo je ta međuzavisnost nazvana od strane arhitekte Enrika Masip-Boša ''relacijski dizajn”[1], ono što urbani dizajn i arhitekturu čini neraskidivo povezanim u mnogim univerzitetskim obrazovnim programima, posebno u Evropi. Ova tendencija ka reintegraciji u arhitektonskim studijama dobija zamah i u SAD.[2]

Urbani dizajn se bavi većim obimom grupa zgrada, infrastrukture, ulica i javnih prostora, celih naselja i okruga, i celih gradova, sa ciljem da urbana okruženja budu pravedna, lepa, performativna i održiva.

Urbani dizajn je interdisciplinarno polje koje koristi procedure i elemente arhitekture i drugih srodnih zanimanja, uključujući pejzažni dizajn, urbanističko planiranje, građevinarstvo i komunalno inženjerstvo.[3] [4] Posuđuje materijalna i proceduralna znanja iz javne uprave, sociologije, prava, urbane geografije, urbane ekonomije i drugih srodnih disciplina iz društvenih i bihejvioralnih nauka, kao i iz prirodnih nauka.[5] U novije vreme pojavila su se različita pod-polja urbanog dizajna kao što su strateški urbani dizajn, pejzažni urbanizam, urbani dizajn osetljiv na vodu i održivi urbanizam. Urbani dizajn zahteva razumevanje širokog spektra predmeta od fizičke geografije do društvenih nauka i uvažavanje disciplina, kao što su razvoj nekretnina, urbana ekonomija, politička ekonomija i društvena teorija.

Urbani dizajneri rade na stvaranju inkluzivnih gradova koji štite zajednicu, osiguravaju jednak pristup i distribuciju javnih dobara i udovoljavaju potrebama svih stanovnika, posebno žena, ljudi raznih rasa i drugih marginalizovanih populacija. Kroz intervencije dizajna urbani dizajneri rade na revoluciji načina na koji konceptualiziramo naše društvene, političke i prostorne sisteme kao strategije za stvaranje i reprodukciju pravednije i inovativnije budućnosti.

Teorija urbanog dizajna bavi se prevashodno dizajnom i upravljanjem javnim prostorom (tj. "javnim okruženjem", "javnim oblastima" ili "javnim domenom"), kao i načinom na koji se javna mesta koriste i doživljavaju. Javni prostor obuhvata ukupan prostor koji svakodnevno slobodno koristi široka javnost, poput ulica, parkova i javne infrastrukture. Neki aspekti prostora u privatnom vlasništvu, kao što su fasade zgrada ili domaći vrtovi, takođe doprinose javnom prostoru, pa ih stoga razmatra i teorija urbanog dizajna. Važni autori teorije urbanog dizajna su Kristofer Alekander, Peter Kaltorp, Gordon Kalen, Andres Duani, Džejn Jakobs, Mičel Joakim, Jan Gel, Alan B. Jakobs, Kevin Linč, Aldo Rosi, Kolin Rouv, Robert Venturi, Vilijam H. Vajt, Kamilo Site, Bil Hilier i Elizabet Plater-Ziberk.

Istorija[uredi | uredi izvor]

Iako savremena profesionalna upotreba izraza urbani dizajn datira iz sredine 20. veka, urbani dizajn kao takav praktikovao se kroz istoriju. Antički primeri pažljivo isplaniranih i dizajniranih gradova postoje u Aziji, Africi, Evropi i Americi, a posebno su poznati u klasičnim kineskim, rimskim i grčkim kulturama (vidi Hipodamos iz Mileta).Srednjovekovni evropski gradovi često, a često i pogrešno, smatraju se primerima nedizajniranog ili 'organskog' razvoja grada.[traži se izvor] Postoji mnogo primera razmatranog urbanog dizajna u srednjem veku (vidi, npr. David Fridman, Firentinski novi gradovi: Urbani dizajn u kasnom srednjem veku, MIT 1988). U Engleskoj su mnogi gradovi navedeni u dokumentu Burghal Hidage iz 9. veka dizajnirani kao rešetka, a primeri su Sauthempton, Verham, Dorset i Valingford u Oksfordširu, koji su brzo stvoreni da pruže odbrambenu mrežu protiv danskih osvajača.[traži se izvor] Zapadna Evropa iz 12. veka dovela je do ponovnog fokusiranja na urbanizaciju kao sredstvo za podsticanje ekonomskog rasta i ostvarivanje prihoda.[traži se izvor] Pravougaone rešetke korišćene su u Bastidama Gaskonije 13. i 14. veka, i novim gradovima Engleske stvorenim u istom periodu.[traži se izvor]

Kroz istoriju, dizajn ulica i namerna konfiguracija javnih prostora sa zgradama odražavali su savremene društvene norme ili filozofska i religijska verovanja (vidi, npr. Ervin Panofski, Gotska arhitektura i skolastika, Meridian knjige, 1957). Veza između dizajniranog urbanog prostora i ljudskog uma je izgleda dvosmerna.[traži se izvor] Zaista, obrnuti uticaj urbane strukture na ljudsko ponašanje i na misao dokazuju i observativna studija i istorijski zapis.[traži se izvor] Postoje jasne indikacije uticaja renesansnog urbanog dizajna na misli Johana Keplera i Galilea Galileja (vidi npr. Abraham Akerman, "Urbano planiranje u osnivanju kartezijanske misli," Filozofija i geografija 4 (1), 1973). Već je Rene Dekart u svojoj Diskusiji o metodi potvrdio uticaj koji su renesansni planirani novi gradovi imali na njegovu misao, a postoji mnogo dokaza da je renesansni ulični pejzaž takođe bio perceptivni podsticaj koji je doveo do razvoja koordinatne geometrije (vidi, npr. Klaudija Lakur Brodski, Linija misli: diskurs, arhitektura i poreklo moderne filozofije, Duke1996).

Počeci modernog urbanog dizajna u Evropi povezani su sa renesansom, ali naročito sa dobom prosvetiteljstva.[traži se izvor] Španski kolonijalni gradovi su često planirani, kao i neki gradovi drugih imperijalnih kultura.[traži se izvor] U doba baroka, dizajnerski pristupi razvijeni u francuskim formalnim baštama, kao što je Versaj, prošireni su na urbani razvoj i preuređenje. U ovom periodu, kada nisu postojale moderne profesionalne specijalizacije, urbani dizajn su radili ljudi sa veštinama u raznim oblastima kao što su skulptura, arhitektura, baštensko uređenje, geodezija, astronomija i vojni inženjering. U 18. i 19. veku urbani dizajn je možda najviše bio povezan sa geodetima i arhitektima. Povećanje gradskog stanovništva donelo je sa sobom probleme epidemije,[traži se izvor] na šta je odgovor bio fokusiranje na javno zdravlje, porast komunalnog inženjerstva u Velikoj Britaniji i uključivanje u britansko zakonodavstvo odredbi kao što su minimalne širine ulice u odnosu na visine zgrada kako bi se osiguralo adekvatno osvetljenje i ventilacija.[traži se izvor]

Frederik Lou Olmsted se bavio urbanim dizajnom u velikoj meri, a novoformirana profesija pejzažne arhitekture takođe je počela da igra značajnu ulogu krajem 19. veka.[6]

Moderan urbani dizajn[uredi | uredi izvor]

Ebenizer Hauardov uticajni dijagram iz 1902. godine, koji ilustruje rast grada kroz „vrtne gradove
Glavna ulica u Dubaiju

U 19. veku gradovi su se industrijalizovali i širili ogromnom brzinom. Privatni biznis uveliko je diktirao tempo i stil ovog razvoja. Ekspanzija je stvorila mnoge poteškoće za siromašne radnike, a povećala se zabrinutost za javno zdravlje. Međutim, stil vladavine lese fer, koji je bio u modi veći deo viktorijanske ere, počeo je da ustupa mesto novom liberalizmu. To je javnosti dalo više snage. Javnost je želela da vlada, posebno fabričkim radnicima, obezbedi zdravije okruženje. Oko 1900. godine moderan urbani dizajn pojavio se iz razvijanja teorija o ublažavanju posledica industrijskog doba.

Prvi moderni teoretičar urbanizma bio je ser Ebenizer Hauard. Njegove ideje, iako utopijske, usvojene su širom sveta, jer su bile veoma praktične. Inicirao je pokret vrtnog grada 1898.[7] Njegovi vrtni gradovi bili su predviđeni za planiranje kao samostalne zajednice okružene parkovima. Inspirisan utopijskim romanom Gledajući unazad i delom Henrija Džordža Napredak i siromaštvo, Hauard je 1898. godine objavio svoju knjigu Vrtni gradovi sutrašnjice. Njegov rad je važna referenca u istoriji urbanog planiranja.[8] Zamišljao je samo-dovoljni baštenski grad u kome živi 32.000 ljudi na površini od 2 428 ha. Planirao je koncentrični uzorak sa otvorenim prostorima, javnim parkovima i šest radijalnih bulevara, širine 37 m, koji se protežu od centra. Zamišljao je skup nekoliko baštenskih gradova kao satelite centralnog grada od 50.000 ljudi, povezanih putevima i železnicom.[9] Njegov model baštenskog grada prvi je put stvoren u Letčvortu[10] i Velvin Garden Sitiju u Hartfordširu. Ser Frederik Ozborn je Hauardov pokret proširio na regionalno planiranje.[11]

Početkom 1900-ih, urbano planiranje postalo je profesionalizovano. Uz pomoć utopijskih vizionara, građevinskih inženjera i lokalnih odbornika, novi pristupi dizajniranju gradova razvijeni su i razmatrani od strane donosioca odluka, kao što su izabrani zvaničnici. 1899. osnovano je Udruženje za urbanizam. 1909. godine prvi akademski kurs o urbanističkom planiranju ponudio je Univerzitet u Liverpulu.[12] Urbano planiranje prvo je zvanično ugrađeno u Zakon o stambenom i urbanističkom uređenju iz 1909. godine. Hauardov „baštenski grad“ primorao je lokalne vlasti da uvedu sistem gde je sva stambena izgradnja bila u skladu sa specifičnim građevinskim standardima.[13] U Velikoj Britaniji, sledeći ovaj zakon, geodete, građevinski inženjeri, arhitekti i advokati počeli su da rade zajedno sa lokalnim vlastima. 1910. Tomas Adams postao je prvi urbanistički inspektor u Odboru lokalne samouprave. 1914. godine osnovan je Urbanistički zavod. Prvi kurs urbanog planiranja u Americi osnovan je tek 1924. na Univerzitetu Harvard.

U 20. veku, urbano planiranje zauvek je promenila automobilska industrija. Dizajn orijentisan ka automobilima uticao je na porast „urbanog dizajna“. Raspored gradova sada se morao kretati oko kolovoza i modela saobraćaja.

Juna 1928. godine, u Švajcarskoj je osnovan Međunarodni kongres moderne arhitekture (CIAM), od strane grupe od 28 evropskih arhitekata u organizaciji Le Korbizjea, Helen de Mandrot i Sigfrida Gidiona.

Tim X bio je grupa arhitekata i drugih pozvanih učesnika koji su se okupili počevši u julu 1953. na 9. Kongresu CIAM-a i stvorili raskol unutar CIAM-a osporavajući njegov doktrinarani pristup urbanizmu.

Godine 1956, termin „Urbani dizajn“ prvi put je korišćen na nizu konferencija koje je organizovao Harvard Univerzitet.

Aktuelni trendovi[uredi | uredi izvor]

Jakriborg u Švedskoj, započet je krajem devedesetih godina kao novi urbanistički eko-frendli novi grad u blizini Malmea

Danas, urbani dizajn teži stvaranju održivog urbanog okruženja sa dugotrajnim strukturama, zgradama i ukupnom pogodnošću. Urbanizam sa pogodnošću za šetanje je još jedan pristup praksi koji je definisan u Povelji novog urbanizma. Njegov cilj je smanjiti uticaj na životnu sredinu kako bi se stvorili pametni gradovi koji podržavaju održiv transport. Kompaktne gradske četvrti podstiču stanovnike da manje voze. Tako imaju znatno niži uticaj na životnu sredinu u poređenju sa razgranatim predgrađima.[14] Kako bi se sprečilo širenje grada, u Evropi je uvedeno upravljanje korišćenjem kružnog toka tla za promociju održivih obrazaca korišćenja zemljišta.

Kao rezultat nedavnog pokreta Nove klasične arhitekture, održiva gradnja ima za cilj da razvije pametni rast, prohodnost za šetanje, arhitektonsku tradiciju i klasični dizajn.[15] [16] On je u kontrastu sa modernističkom i globalno ujednačenom arhitekturom. Osamdesetih godina urbani dizajn je počeo da se protivi sve većim samotnim stambenim objektima i prigradskom širenju.[17]

Novi pristupi[uredi | uredi izvor]

Mnogo je različitih teorija i pristupa primenjenih u praksi urbanog dizajna.

Novi urbanizam je pristup koji je započeo 1980-ih kao inicijativa za borbu protiv prigradskog širenja. Cilj mu je povećati gustinu stvaranjem kompaktnih i kompletnih gradova i kvartova. Deset principa novog urbanizma su: prohodnost za šetanje, povezanost, mešovita upotreba i raznolikost, mešovito stanovanje, kvalitetna arhitektura i urbani dizajn, tradicionalna struktura suseda, povećana gustina, pametan transport, održivost i kvalitet života.

Pejzažni urbanizam je teorija koja se prvi put pojavila 1990-ih, tvrdeći da je grad izgrađen od međusobno povezanih i ekološki bogatih horizontalnih uslova polja, a ne od rasporeda objekata i zgrada.

Svakodnevni urbanizam je koncept koji je uvela Margaret Kraford i pod uticajem Anrija Lefevra koji opisuje svakodnevno iskustvo života urbanih stanovnika, uključujući: putovanje na posao, rad, opuštanje, kretanje gradskim ulicama i trotoarima, kupovinu, kupovinu i jedenje hrane, izvršavanje naloga. Svakodnevni urbanizam ne vodi računa o estetskoj vrednosti.

Taktički urbanizam je gradski, organizacioni ili građanski pristup izgradnji naselja koji koristi kratkoročne, jeftine i skalabilne intervencije i politike za katalizovanje dugoročnih promena.

Top-up urbanizam je teorija i primena dve tehnike urbanog dizajna: odozgo-nadole i odozdo-nagore. Urbanizam odozgo-nadole je kada se dizajn realizuje od vrha hijerarhije - obično od vlade ili odeljenja za planiranje. Urbanizam odozdo-nagore započinje sa ljudima ili sa dna hijerarhije. Top-up znači da se obe metode koriste zajedno da bi se napravio što više participativan dizajn, tako da je sigurno da je sveobuhvatan i dobro razmotren kako bi bio što uspešniji.

Infrastrukturni urbanizam je studija o tome kako se velike investicije koje idu u stvaranje infrastrukturnih sistema mogu iskoristiti kako bi bile održivije za zajednice. Umesto da se sistemi odnose samo na efikasnost i troškova i proizvodnje, infrastrukturni urbanizam teži da ta ulaganja iskoriste i za socijalna i ekološka pitanja.

Održivi urbanizam je studija iz 1990-ih o tome kako zajednica može biti korisna za ekosisteme, ljude i ekonomiju za koje je povezana. Zasnovan je na trouglu planiranja Skota Kembela koji pokušava pronaći ravnotežu između ekonomije, pravednosti i životne sredine.

Feministički urbanizam je proučavanje i kritika kako izgrađena sredina utiče na polove različito zbog patrijarhalnih društvenih i političkih struktura u društvu. Tipično, ljudi za stolom koji donose odluke o dizajnu su muškarci, pa se njihova predstava o javnom prostoru i izgrađenom okruženju odnosi na njihove životne perspektive i iskustva, koja ne odražavaju ista iskustva kao kod žena ili dece. Dolores Hajden je naučnica koja je istraživala ovu temu od 1980. i kaže: "Kada žene, muškarci i deca svih klasa i rasa mogu prepoznati javno dobro kao mesto na kome se osećaju najudobnije kao građani, Amerikanci će konačno imati urbani prostor poput kuće."

Obrazovni urbanizam je disciplina u nastajanju, na raskrsnici urbanog planiranja, obrazovnog planiranja i pedagogije. Pristup koji se bavi idejom da se ekonomske aktivnosti, potrebe za novim veštinama na radnom mestu i prostorna konfiguracija radnog mesta oslanjaju na prostorno preusmeravanje u dizajnu obrazovnih prostora i urbanoj dimenziji obrazovnog planiranja.

Crni urbanizam je pristup u kojem su crne zajednice aktivni kreativci, inovatori i autori procesa dizajniranja i stvaranja četvrti i prostora metropolitatskih oblasti. Cilj nije izgraditi crne gradove za crnce, nego istražiti i razviti kreativnu energiju koja postoji u takozvanim crnim područjima: koja ima potencijal da doprinese održivom razvoju celog grada.

Urbani dizajn kao integrativna profesija[uredi | uredi izvor]

L'Enfantov plan za Vašington DC
Projekat Gehl Architects za Brajton Nju Road koji koristi zajednički prostor

Urbani dizajneri sarađuju sa arhitektima, pejzažnim arhitektima, transportnim inženjerima, urbanistima planerima i industrijskim dizajnerima da preoblikuju grad. Za upravljanje javnim prostorima neophodna je saradnja sa javnim agencijama, vlastima i interesima obližnjih vlasnika imovine. To može dovesti do različitih nivoa učešća kako je definisano u Arnštajnovoj Lestvici učešća građana.[18]

Urbani dizajn uzima u obzir sledeće:

 • Pešačke zone
 • Uključivanje prirode u grad
 • Estetika
 • Urbana struktura - uređenje i odnos posla i ljudi
 • Urbana tipologija, gustina i održivost
 • Pristupačnost - siguran i lak transport
 • Čitljivost i utvrđivanje puta - dostupne informacije o putovanjima i destinacijama
 • Animacija - dizajniranje mesta za podsticanje javne aktivnosti
 • Funkcija i podešavanje - mesta podržavaju različitu namensku upotrebu
 • Komplementarne mešovite namene - lociranje aktivnosti koje omogućavaju konstruktivnu interakciju među njima
 • Karakter i značenje - prepoznavanje razlika između mesta
 • Red i incident - balansiranje doslednosti i raznolikosti u gradskom okruženju
 • Kontinuitet i promene - lociranje ljudi u vremenu i mestu, poštujući baštinu i savremenu kulturu
 • Civilno društvo - ljudi su slobodni da komuniciraju kao građanski jednaki
 • Učešće/angažovanje - uključivanje ljudi u proces donošenja odluka može se obavljati na više različitih nivoa.

Obrazovanje iz oblasti urbanog dizajna[uredi | uredi izvor]

Nakon konferencije o urbanističkom dizajnu 1956. godine, Harvard univerzitet osnovao je prvi diplomski program za urbani dizajn, magistar arhitekture urbanog dizajna. Ubrzo nakon 1961. godine, Univerzitet Vašington u St. Luisu osnovao je svoj master program za urbani dizajn. Danas u Sjedinjenim Državama postoji sedamnaest programa urbanog dizajna.

Centar za urbani dizajn Kašiva-no-ha

Vidi još[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ Massip-Bosch, E., Architecture & The City: A Relational Design Primer’’, upcoming publication (2020).
 2. ^ Salama, A., O'Reilly, W., Noschis, K., Architectural Education Today: Cross-cultural Perspectives, ARTI-ARCH, 2002.
 3. ^ Van Assche, K., Beunen, R., Duineveld, M., & de Jong, H. (2013). Co-evolutions of planning and design: Risks and benefits of design perspectives in planning systems Arhivirano na sajtu Wayback Machine (28. јун 2013). Planning Theory, 12(2), 177-198.
 4. ^ Moudon, Anne Vernez (1992). „A Catholic Approach to Organizing What Urban Designers Should Know”. Journal of Planning Literature. 6 (4): 331—349. doi:10.1177/088541229200600401. 
 5. ^ Caves, R. W. (2004). Encyclopedia of the City. Routledge. стр. 692. ISBN 978-0415862875. 
 6. ^ „Frederick Law Olmsted”. fredericklawolmsted.com. 
 7. ^ Peter Hall, Mark Tewdwr-Jones (2010). Urban and Regional Planning. Routledge. ISBN 9780203861424. 
 8. ^ „To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform”. 
 9. ^ Goodall, B (1987), Dictionary of Human Geography, London: Penguin .
 10. ^ Hardy 1999, стр. 4.
 11. ^ History 1899–1999 (PDF), TCPA, Архивирано из оригинала (PDF) на датум 27. 7. 2011 .
 12. ^ „urban planning”. 
 13. ^ „The birth of town planning”. 
 14. ^ Ewing, R "Growing Cooler - the Evidence on Urban Development and Climate Change" Архивирано 2010-12-24 на сајту Wayback Machine. Retrieved on: 2009-03-16.
 15. ^ Charter of the New Urbanism
 16. ^ „Beauty, Humanism, Continuity between Past and Future”. Traditional Architecture Group. Архивирано из оригинала на датум 05. 03. 2018. Приступљено 23. 3. 2014. 
 17. ^ Issue Brief: Smart-Growth: Building Livable Communities. American Institute of Architects. Retrieved on 2014-03-23.
 18. ^ Arnstein, Sherry (1969). „A Ladder of Citizen Participation” (PDF). Journal of the American Planning Association. 35: 216—224. Архивирано из оригинала (PDF) на датум 11. 05. 2020. Приступљено 27. 08. 2020. 

Додатна литература[uredi | uredi izvor]

  • Carmona, Matthew, and Tiesdell, Steve, editors, Urban Design Reader, Architectural Press of Elsevier Press, Amsterdam Boston other cities 2007, ISBN 0-7506-6531-9
  • Larice, Michael, and MacDonald, Elizabeth, editors, The Urban Design Reader, Routledge, New York London 2007, ISBN 0-415-33386-5

Spoljašnje veze[uredi | uredi izvor]