Hemijski simbol

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Hemijski simbol je oznaka hemijskog elementa. Za simbol hemijskog elementa uzima se prvo slovo njegovog naziva na latinskom i kako nekoliko elemenata ima naziv koji počinje istim slovom u većini simbola postoji još jedno karakteristično slovo iz naziva. Simbol se piše velikim latiničnim slovom i ako postoji drugo slovo ono se piše malo.

Svi hemijski elementi imaju svoj hemijski simbol koji se sastoji od jednog ili dva latinična slova. Simboli elemenata koji još nemaju međunarodno usvojen naziv imaju privremene simbole od tri latinična slova koja označavaju njihove atomske brojeve, na primer, element sa atomskim brojem 114 ima oznaku Uuq (Ununkvadijum) a sada Fl (Flerovijum).

Hemijski simbol predstavlja jedan atom elementa i ne smatra se skraćenicom njegovog naziva već oznakom samog elementa i jednog njegovog atoma. Kada treba predstaviti više atoma nekog hemijskog elementa ispred simbola piše se broj u veličini velikog slova simbola i taj broj se zove koeficijent. Na primer, oznaka 2Н predstavlja dva atoma vodonika.

Hemijskim simbolima predstavljeni su hemijski elementi u periodnom sistemu elemenata. Simboli prvih deset hemijskih elemenata su:

H, He, Li, Be, B, S, N, O, F, Ne

Hemijski simboli se koriste za sastavljanje hemijskih formula kao što cy na primer:

Literatura[uredi]

Spoljašnje veze[uredi]